Gads Forlag

Bøger udgivet af Gads Forlag

Kemi

af H. C. Helt;E. Rancke-Madsen

Kemi - Gads Fagleksikon giver korte, præcise oplysninger om stoffer, begreber, metoder og apparatur fra de moderne kemis område. Det præsenterer desuden en række af de personer, danske og udenlandske, der har haft særlig betydning for kemiens udvikling. Bogen er beregnet til hurtig orientering for den ikke specielt fagligt kyndige. Blandt flere millioner kendte kemiske forbindelser har det kun været muligt at medtage, hvad man med størst sandsynlighed støder på i den moderne, teknisk prægede hverdag. Søger man mere detaljerede oplysninger, kan bogens litteraturliste hjælpe med til at finde frem til de rette opslagsbøger.

Gads grammatik - engelsk Obligatorisk niveau

af Michael Stevens;Lise Baun Grarup;Lis Kornum;Bertil

Primært beregnet til gymnasiets 1. og 2. trin, men kan naturligvis anvendes på alle tilsvarende niveauer i engelskundervisningen. Hæftet har øvelser og oversættelser af ret varierende sværhedsgrad, ordnet efter ordklasser. Der er elementære øvelser, fx i verbets præsens- og imperfektumsdannelse, i formulering af spørgsmål og nægtende sætninger, i stavning o.l., som vil være nyttige i starten af den gymnasiale engelskundervisning, mens andet stof hører mere naturligt hjemme senere i forløbet.

SAK

af lic.theol. Joakim Garff

Anmelderroserne: "Joakim Garffs bog om Søren Kierkegaard er ikke bare en biografi. Den er en sammensætning af Kierkegaards liv og skrift så suveræn, så udfordrende, så problematisk, konkret og perspektivrig, at det savner sidestykke i litteraturen. Læs, læs, læs. SAK er valgt som månedens bog." - Poul Behrendt i Weekendavisen "Den bedste Kierkegaardbiografi nogensinde." Weekendavisens kritikerliste "I hvertfald er det den største, mest grundige og indsigtsfulde Kierkegaard-biografi, som har set dagens lys, og på disse punkter - indsigt og dimension - vil den næppe nogensinde blive tangeret, endsige overgået. Det er en international begivenhed...SAK er en stor bog, virkelig stor, og om få år er den oversat til alverdens sprog." - Bjørn Bredahl i Politiken "...der kommer ikke en mere underholdende og oplysende "roman" i denne sæson end Joakim Garffs store biografi om Søren Aabye Kierkegaard...Så er det SAKt". - Klaus Rifbjerg i Information "Når bogen alligevel er så fremragende - og anderledes end hvad man hidtil har set - at den vil blive svær at overgå i et par slægtsled frem, skyldes det, at historien om Kierkegaards liv bliver fortalt med en fylde og detaljerigdom, der gør SAK til en ren læsefryd." - Nils Gunder Hansen i Berlingske Tidende "En kritisk forelsket biografi om Søren Kierkegaard. Et mesterværk i den biografiske genre... han gør det så rasende spændende at læse hver eneste detalje... Joakim Garffs nye biografi er imponerende."- Johannes Møllehave i Jyllands-Posten Aldrig før er Søren Aabye Kierkegaardblevet skildret så indgående og omfattende som i denne biografi, der resolut tager afsked med den tanke, at privatpersonen blot er et aparte appendix til et genialt forfatterskab. SAK udfolder ikke bare de store fortællinger i Kierkegaards liv, men opleder også smådele og biomstændigheder, sprækkerne i den geniale granit, galskaben lige underneden, skriveorgiets omkostninger, økonomisk og psykologisk. Det er altså i omfattende forstand komplekset Kierkegaard, som SAK har sat sig for at beskrive. SAK nøjes derfor heller ikke med at lade Kierkegaards øjne følge de andre. SAK lader tillige de andres blikke hvile på Kierkegaard, så han ikke længere bare er "hiin Enkelte" man står og stirrer på gennem et nøglehul i en af de københavnske byporte, men igen begynder at bevæge sig rundt blandt dem, der også færdedes i byen dengang. SAK kan således læses som en biografisk introduktion til Kierkegaards tid og tankeverden. SAK betyder ingenting, SAK er en lyd, hvislende som et uigenkaldeligt piskesvirp på langs i luften henimod hestene foran wienervognen, afsted. SAK er imidlertid også Søren Aabye Kierkegaards initialer, der sirligt slynget og spejlvendt var indgraveret i den signet, han pressede ned i flydende lak, rød eller sort, når breve, der kun vedkom modtageren, skulle forsegles. SAK er et sådant segl og læseren en sådan modtager.

Tal og talbehandling

af Richard Stutely

Tal og talbehandling giver i en enkel og overskuelig fremstilling et hurtigt indblik i tallenes mysterium. Bogen beskriver en række emneområder, hvor talbehandling har afgørende betydning for beskrivelsen og de efterfølgende beslutninger vedrørende f.eks. investering, prognose, kødannelse og lagerkontrol. De matematiske modeller, der anvendes, strækker sig fra en almindelig gennemsnitsberegning til kombinationer af sandsynlighedsfordelinger. En Gad-håndbog fra The Economist.

Religionshåndbogen

af Ukendt

Bogen indeholder følgende kapitler: Finn Jacobi:Om tolkning af tekst og billede Aase Koefoed: Primitive religioner Birgitte Sonne: Eskimoernes førkristne religioner Aase Koefoed: Nordamerikas indianere, specielt Blackfoot-stammerne Aase Koefoed: Fra primitiv religion til individualreligioner Peter Andersen: Hinduismen Benny Friis Gunnø: Buddhismen Henrik Hjort Sørensen: Kinesisk religion og filosofi Henrik Hjort Sørensen: Japans religioner Judith Winther: Jødedommen Bodil Hjerrild: Islam Annette Laage Jørgensen: Den ældste kristendom Karen Glente: Romerkirken i middelalderen Jan Lindhardt: Den protestantiske verden: fra renæssancen til 1789 Jes Nysten: Den protestantiske verden: Fra den franske revolution til 1. Verdenskrig Niels Henrik Gregersen: Den protestantiske verden: Kirke og kultur i det 19. og 20. århundredes Danmark Niels Henrik Gregersen: Den protestantiske verden: Teologi og kultur i det 20. århundredes Danmark Karen Glente: Den ortodokse kirke Knud Christoffersen: Den katolske kirke efter reformationen Mikael Rothstein: De nye religioner i den vestlige verden

Vold og trusler på arbejdet

af Peter Berliner

Bogen henvender sig primært til medarbejdere i den offentlige sektor, der i deres arbejde har mennesker med problemer som fokus, og gennemgår teorier om, hvorfor nogle mennesker reagerer på modgang med voldelig adfærd

Ravnens skrig

af Lars-Henrik Olsen

Svends hjemrejse fra Estland bliver dramatisk. Først i 1221 når han hjem til Lillerød. Her frikøber han sin elskede, trælkvinden Nena, og opretter sit eget sted, Borød

Samfundsøkonomi og indikatorer

af Richard Stutely

I en åben verden, hvor restriktioner for samhandel nedbrydes hastigt, er det nødvendigt at kunne tolke de økonomiske signaler, der offentliggøres i stadigt stigende omfang. Bruttonationalprodukt * Vækst, trends og cyklus * Befolkning og beskæftigelse * Regeringsforhold * Forbrugerforhold * Investering og opsparing * Industri og handel * Betalingsbalance * Valutakurser * Finansielle markeder. Samfundsøkonomi og indikatorer er baseret på statistiske beskrivelser af forskellige landes økonomiske forhold i udvalgte lande i Europa, Amerika og Asien. Behandlingen omfatter endvidere danske forhold. En Gad-håndbog fra The Economist.

Skjult af skoven

af Lars-Henrik Olsen

I 1219 deltager 18-årige Svend i slaget ved Lyndanise i Estland. Efter slaget flygter han fra sine danske kammerater og lever i en lille landsby i næsten et år

Grundlæggende regnskab

af Jørgen Fangel;Bent Friborg Henningsen & Ingeborg T

Opgavesamlingen knytter sig til lærebogen Grundlæggende regnskab - regnskabslære enkeltfag, der følger undervisningsministereiets fagbeskrivelse. Opgavesamlingen har en kapitelinddeling, der indholdsmæssigt svarer til emneområdernes kapitelinddeling i lærebogen. Til opgaverne er der i slutningen af hvert kapitel anbragt blanketter og løsningsark.

Damptabeller

af Christen Knak

-

Filosofien om mennesket

af Mogens Pahuus

Bogen behandler det ene af de tre hovedområder eller emnekredse i filosofifaget, nemlig "Mennesket og dets udtryksformer". Bogen opfylder også bekendtgørelsens diciplinkrav, idet både den teoretiske filosofi (metafysik, erkendelsesteori og den praktiske filosofi (livsfilosofi og etik) inddrages.

Fysikkens verden Mekanik, bølger, atom- og kernefysik

af Finn Elvekjær;Børge Degn Nielsen

Fysikkens Verden er beregnet på gymnasiets matematiske linie. Bind 1 og 2 er til det obligatoriske niveau, bind 3 til det høje niveau. Bind 2 indeholder: Bølger, Farver, Atommodeller, Stråling og atomer, Varmestråling - Jordens energibalance, Atomkerner, Radioaktive kerner, Stråling og stof, Stråling og miljø, Datering, Bevægelse, Newtons love, Verdensrummet og dets udvikling, Temaer

Almen sygepleje Fag og funktion - udvikling, værdier og viden

af Ukendt

Bind 1 behandler grundlæggende emner inden for sygepleje.Sygeplejerskens ansvar og opgaver i sundhedsvæsenet beskrives udførligt, og det samme gælder sygeplejens udvikling som fag fra sidst i 1800-tallet til i dag. Læseren indføres desuden i sygeplejens værdigrundlag, forskellige typer af sygeplejekundskab og den betydning en sådan viden har for udøvelse af sygepleje. Endvidere gives en beskrivelse af vigtige sygeplejeteoretikeres sygeplejetænkning. Indhold: *Forskellige syn og perspektiver på sygdom og sygepleje *Sygeplejerskens opgaver og ansvar i sundhedsvæsenet *Sygeplejens udvikling fra opgave og kald til erhverv *Værdier og værdigrundlag i sygepleje *Sygeplejekundskab *Teoretiske modeller i sygepleje *Omsorg og sygepleje *Kvalitet og kvalitetsudvikling i sygeplejeydelser Almen sygepleje 1-3 Er en dansk udgave af det norske storværk Generell Sykepleie, udgivet under redaktion af Nina Jahren Kristoffersen. I alt har 24 forfattere bidraget til serien, alle med lang erfaring fra undervisning og praksis. Almen sygepleje er oversat, bearbejdet og til dels nyskrevet, så indholdet svarer til danske behov - blandt andet er områder som lovstof, historie, sygeplejerskens opgaver og ansvar omskrevet, ligesom den danske udgave af bind 1 er forsynet med et helt nyskrevet kapitel om sygepleje og omsorg. Niveau: Bøgerne er tilrettelagt for studerende på sygeplejeskoler, men vil også være velegnet på efter-, videre- og specialuddannelser i sygepleje og for sygeplejersker i den kliniske praksis, såvel i den primære som sekundære sundhedstjeneste.

Almen sygepleje Patient og sygeplejerske - krop, omgivelser og handlinger

af Nina Jahren Kristoffersen

Bind 3 beskæftiger sig med den viden og almene sygepleje, der er knyttet til menneskets grundlæggende behov ud fra den tilgang, at mennesket har en fysisk, psykisk, social og åndelig dimension. Hvert emne behandles med en uddybende beskrivelse af normalfunktionen og dens forudsætninger. Denne viden udgør grundlaget for at kunne iværksætte forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygeplejebehandling. Hvert kapitel indeholder udførlige beskrivelser af sygeplejeopgaver og procedurer. Indhold: *Hygiejne *Seksualitet *Aktivitet *Søvn og hvile *Væske og ernæring *Udskillelse af affaldsstoffer *Respiration *Cirkulation *Legemstemperatur Almen sygepleje 1-3 er en dansk udgave af det norske storværk Generell Sykepleie, udgivet under redaktion af Nina Jahren Kristoffersen. I alt har 24 forfattere bidraget til serien, alle med lang erfaring fra undervisning og praksis. Almen sygepleje er oversat, bearbejdet og til dels nyskrevet, så indholdet svarer til danske behov - blandt andet er områder som lovstof, historie, sygeplejerskens opgaver og ansvar omskrevet, ligesom den danske udgave af bind 1 er forsynet med et helt nyskrevet kapitel om sygepleje og omsorg. Niveau: Bøgerne er tilrettelagt for studerende på sygeplejeskoler, men vil også være velegnet på efter-, videre- og specialuddannelser i sygepleje og for sygeplejersker i den kliniske praksis, såvel i den primære som sekundære sundhedstjeneste.

Fysikkens verden Mekanik, elektricitet og magnetisme, kerne- og partikelfysik

af Finn Elvekjær;Børge Degn Nielsen

Fysikkens Verden er beregnet på gymnasiets matematiske linie. Bind 1 og 2 er til det obligatoriske niveau, bind 3 til det høje niveau. Bind 3 indeholder: Beskrivelse af bevægelse, Kraft og bevægelse, Specielle bevægelser, Bevægelse af impuls, Konservative kraftfelter, Planetbevægelser, Kernereaktioner, Kerneenergiens udnyttelse, Elektriske felter, Magnetfelter, Elektromagnetisk induktion, Relativitetsteori.

Miljøteknik

af Jørgen Nielsen

-

Planternes udvikling

af Finn N. Rasmussen;Ib Friis;Signe Frederiksen

-

Keramikernøglen

af Erik Linnet

Ved mødet med denne bog kan man godt blive ganske overrasket over, hvor megen viden om kemi og fysik, der er nødvendig for det keramiske håndværk. Forfatteren er ingeniør og lærer ved Danmarks Designskole efter mange års virke som kemiker på Den Kongelige Porcelænsfabrik. Bogen er skrevet som lære- og opslagsbog for kommende keramikere. Hovedkapitlerne om procesteori, kemi, fysik og glasurkemi er meget oplysningsmættede. Målet er at afmystificere de komplicerede processer, som forklares klart og grundigt, men de mange kemiske formler dominerer. Der er dog også blevet plads til et lille kursus i elementær kemi. Den næsten illustrationsløse bog kan virke noget rodet, men en detaljeret indholdsfortegnelse og et stikordsregister hjælper. "Jeg tror, bogen er af størst interesse for professionelle keramikere. Den forekommer vanskeligere end Finn Lynggård: Keramisk håndbog, 1984, der med sine eksempler og gode illustrationer virker mere anvendelig for almindeligt interesserede".........Jette Andreasen © IBC

Op af stolen

af Ukendt

Op af stolen er beregnet som introduktion til film- og tv-kundskab på gymnasieniveau, men er i øvrigt brugbart i ethvert undervisningsforløb, der omhandler levende billeder. Materialet er multimedie-baseret og består af tre integrerede dele: en novellefilm på video, et elevhæfte og en cd-rom. "Op af stolen" er en farceagtig komedie om Søren, der til sin fars irritation hellere vil ud at rejse end bekymre sig om sin uddannelse. Sørens søster arbejder på et tv-show, hvor man kan vinde en rejse, og hun skaffer Søren en vinderbillet. Sørens fætter stjæler imidlertid billetten, men det lykkes alligevel Søren at komme ind i tv-studiet, hvor han forsøger at vinde rejsen. Men hans far følger ham foran tv-skærmen....

Skibsdieselmotorer

af Peter Storegård Jensen

-

International økonomi

af Henrik Grell;Jørgen Dalhoff

Arbejdsbog til International Økonomi er udarbejdet i tilknytning til grundbogen og følger dennes kapitelinddeling. Hvert kapitel er inddelt i tre afsnit. Første afsnit rummer en oversigt over vigtige begreber og sammenhænge i det pågældende kapitel i grundbogen. I andet afsnit findes en række testopgaver. I de store kapitler er de opdelt efter grundbogens underafsnit. Formålet med testopgaverne er gennem korte og præcise spørgsmål at afprøve forståelsen af centrale begreber og sammenhænge. Den fulde forståelse er først opnået, når man samtidig er i stand til at begrunde, hvorfor alternative løsningsmuligheder er fejlagtige. Undervisningen i international økonomi skal ikke alene give forståelse og indsigt. Den bør også resultere i en evne til at analysere enkle økonomiske problemstillinger. Til brug herfor indeholder hvert af kapitlerne et afsnit med øvelsesopgaver. Opgaverne i dette afsnit lægger ikke kun op til at teste forståelse, men også til at anvende den opnåede indsigt i problemstillinger, der ikke altid svarer helt til de problemer, der er behandlet i grundbogen.

Udviklingens psykologi

af Philip Hwang;Philip Hwang¤Björn Nilsson;Bjørn Nils

Udviklingens psykologi forsøger at give en helhedspræget fremstilling af den moderne udviklingspsykologi for hvert alderstrin fra det spæde barn og op til det 25. leveår. Bogen fremstiller denne udvikling i relation til omverdenen og anskueliggør tillige samspillet og sammenhængen mellem den fysiske, den kognitive og den emotionelle udvikling. Bogen forsøger at bygge bro over kløften mellem psykologisk teori og praksis, og over kløften mellem videnskabelig indsigt og dagliglivets oplevelser. I beskrivelsen af spædbarnsalderen, førskoleårene, skoleårene, ungdomsårene og den tidlige voksenalder fremhæves den viden, som udviklingspsykologerne er enige om. Desuden perspektiveres der til behavioristiske, psykodynamiske, kulturhistoriske, socialpsykologiske, humanistiske og andre teorier om menneskets udvikling. Bogen inviterer læseren til selv at vurdere, argumentere og til hele tiden at tage stilling til udviklingspsykologiens spørgsmål: Hvad er det, der udvikles? Hvad er det, der styrer udviklingen? Og hvad er udviklingens mål?

Naturfaget - en grundbog

af Inge Kaufmann;Henrik Ballund;Gerhard Offenberg

Bogen indeholder ud over det obligatoriske stof i naturfagsbekendtgørelsen også en del valgfrit stof. Blandt dette valgfrie stof er de ekstra emner, som er obligatoriske i forsøget med naturfag model II, og bogen dækker således også dette pensum fuldstændigt. Bogen indeholder følgende kapitler: Indledning, Tal, Funktioner, Geometri, Grundstoffer, Kemiske forbindelser, Kemiske mængdeberegninger, Kemiske reaktionstyper, Energi og elproduktion, Radioaktivitet, Miljøproblemer, Verdensbilledets udvikling, Elektromagnetisk stråling, Kosmologi, Musik og musikinstrumenter, Nitrogen og nitrogenforbindelser, Carbonhydrider, Deskriptiv statistik, Sandsynlighedsregning, Appendix.

Forstå processerne

af Klaus Henning Jensen;Jonas Dyhrfjeld-Johnsen

Bogen er, som titlen antyder, skrevet for sygeplejestuderende, men vil i høj grad kunne finde anvendelse i andre af de videregående sundhedsuddannelser. Bogen retter sig især til de sygeplejestuderende, hvis kundskaber i biokemi, fysik og kemi er erhvervet i det sproglige gymnasium eller på fællesfag HF. Det er nødvendigt med en dybtgående viden inden for visse områder af fagene biokemi, fysik og kemi, når man skal lære om den normale og den syge organismes opbygning og funktion, samt den pleje og behandling, som knytter sig til de forskellige sygdomme, som mennesket kan rammes af. Bogen fokuserer på de emner, der er relevante i denne forbindelse, og de fleste af bogens mange eksempler er da også hentet fra sygeplejerskers hverdag. Bogen kan også anvendes som opslagsværk for de studerende, der har behov for at opfriske nogle kundskaber. Bl.a. rummer den et matematisk appendiks, som letter forståelsen af ligninger og diverse udregninger samt en oversigt over symboler og enheder m.v. ligesom det periodiske system er gengivet. Bogens opbygning gør det let at anvende til repetition.

Når ting bliver kunst

af Lise Gotfredsen

Når ting bliver kunst er en engageret og let tilgængelig introduktion til objektkunsten. Hvad er objektkunst? Hvad vil denne kunst os? Hvilken historie ligger bag udviklingen? Forfatterens udgangspunkt er de spørgsmål, der opstår, når man står over for denne form for kunst. I bogen skitseres kunstudviklingen fra ca. 1900 og frem, hvor fokus er lagt på kunstnere og værker, der kan medvirke til at sætte objektkunsten ind i en sammenhæng. Bogen kan ses som et supplement til Billedets formsprog, men kan også læses selvstændigt.

Danske digtere i det 20. århundrede

af Ukendt

Gads Forlag fejrer 50 året for første udgaven af klassikeren Danske digtere i det 20. århundrede med en 4. udgave, som fornyer og afrunder udgivelsens fine tradition for formidling af århundredets danske litteratur.Værket redigeres af Anne-Marie Mai og udarbejdes af førende litteraturforskere og kritikere i ind- og udland og giver et højt kvalificeret overblik over det 20. århundredes vigtigste forfatterskaber. VELUX FONDEN har med en bevilling til et forskningslektorat på Syddansk Universitet støttet forskningen, der afsluttes med udgivelsen af bind 1 i år 2002. Et århundredes kulturarv gives hermed videre til vor tids læserpublikum. De velskrevne portrætter af elskede og kendte værker og forfattere viser et væld og et spænd af den allerbedste danske digtning, og de fyldige litteraturhistoriske oversigter fortæller historien om et århundredes bevægede litterære liv. Bind ll: Fra Morten Nielsen til Hans-Jørgen Nielsen. Virkelighedens udfordring. Omhandler perioden 1940-1970. Under og efter 2.Verdenskrig udfordrer virkeligheden og kunsten de unge forfattere eksistensielt, politisk og filosofisk, og internationale forudsætninger og inspirationskilder præsenteres i tidsskrifter og på nye forlag. I perioden debuterer nogle af århundredets vigtigste lyrikere: Morten Nielsen, Tove Ditlevsen, Thorkild Bjørnvig og Inger Christensen. Klaus Rifbjergs store forfatterskab tager sin begyndelse, og i 1950´ernes og 1960´ernes litterære strømninger og miljøer finder vi skikkelser som Tage Skou-Hansen, Villy Sørensen og Peter Seeberg. Helt nye impulser til litteraturen udgår tidligt i 1960´erne fra billedkunst, musik og avantgardescene.

Jødisk eksistens

af Peter Boile Nielsen

Bogen er tilrettelagt, så man får indblik i jødisk liv og tænkning samt viden om, hvordan det jødiske folks historie i hovedtræk er forløbet. Bogen indledes med en kort historisk introduktion til jødedommen, ligesom hvert kapitel og hver tekst er forsynet med indledninger, der giver eleverne den fornødne viden. Det er kapitler om bl.a. historiesynet, toraen, hasidismen, antisemitismen, holocaust-erfaringen, det moderne Israel, jødedom og kristendom. De fleste tekster er oversat til denne bog, og mange er skrevet af fremtrædende, moderne jødiske fortolkere af jødedommen.

USA historie og identitet

af Ukendt

Denne bog handler om USA´s historie, men den er ikke historien om USA. Den behandler ganske vist en lang række centrale temaer og begivenheder, men er først og fremmest beretningen om, hvordan amerikanerne har fortolket og anvendt deres historie i forsøget på at definere, hvem de er, og hvad de er fælles om. Bogens første del ser nærmere på den nationale mytologi - ikke mindst den del der knytter sig til reobringen af det vilde vesten. Anden del handler især om immigration og integration. Amerikanernes nationale identitet har gradvist måttet tilpasse sig, efterhånden som nye strømme af indvandrere har sat deres præg på landet. Og selv om integrationen af nye grupper i det amarikanske samfund i det store hele må betegnes som en succes, så er den langt fra forløbet smertefrit. For et samfund som det danske, hvor indvandringen af nye etniske grupper har taget til i de seneste årtier, byder USA´s historie på mange nyttige erfaringer. Bogens sidste del handler om amerikanernes forhold til resten af verden. Den beskriver, hvordan udviklingen fra en isolationistisk nation af nybyggere til en global supermagt har påvirket samfundslivet, og ændret den amerikanske selvforståelse. Men den handler også om os. Om vores billede af Amerika og amerikansk historie, som dagligt får næring fra film, tv-serier og reklamer. Og om hvordan vi anvender disse billeder - som forbillede eller som skræmmebilleder - i vores bestræbelse på at definere, hvem vi selv er.

Sundhedsarbejde i et flerkulturelt samfund

af Ingrid Hanssen

De skandinaviske samfund bliver i stigende grad flerkulturelle samfund. Dette sætter også sit præg på sundhedsvæsnet, hvor sygeplejersker og andre sundhedsarbejdere hyppigere og hyppigere møder uvante forventninger fra patienter med en anden kulturel baggrund end den vestlige. Hvordan skal man for eksempel forholde sig til sygdomsforklaringer som onde ånder, det Onde Øje, Guds eller gudernes straf eller ubalance i forhold til naturen? Hvilken betydning har en persons kultur og tro for hans eller hendes møde med vort behandlingssystem? Hvad er det, som gør møder mellem kulturer vanskeligt - og behøver det at være sådan? Denne bog forsøger at give svar på disse og andre spørgsmål og giver en generel indføring i tværkulturel etik, kommunikation og samarbejde. Bogen beskriver også de specielle problemer, som knytter sig til mennesker, der ikke blot har en anden kulturel baggrund, men som samtidig er flygtninge og eventuelt torturofre. Endelig giver bogen ordet til vore nye kolleger, - de sundhedsprofessionelle, som har en etnisk baggrund end den danske. Kulturmødet bliver her beskrevet fra en ny og anderledes vinkel. Sundhedsarbejde i et flerkulturelt samfund henvender sig til sygeplejersker, sygeplejestuderende og andre sundhedsarbejdere

Vandringer syd for Jakobshavn Isfjord

af Ukendt

Vandringer syd for Jakobshavn Isfjord er en vandreguide og rejsebeskrivelse om den uudforskede vilde fjeldverden syd for Jakobshavn Isfjord mellem Indlandsisen og havet, et af verdens smukkeste og mest spændende områder. Indeholder grundige beskrivelser af mere end 550 km. vandrerute i området, lige fra de lette ture, der tager et par timer, til de seje ind i øde områder ved Indlandsisen, 2-3 dagsmarcher fra civilisationen. Foruden et væld af prtaktiske tips om at færdes i området med telt og rygsæk giver bogen koncentreret baggrundsorientering om egnens interessante geografi, historie og biologi. Bogen indeholder et fremragende 16-siders atlas med professionelle kort over hele egnen i 1:100.000, hvorpå vandreturene er indtegnet. Forfatterne til Vandringer syd for Jakobshavn Isfjord er erfarne vandere, og de har over tre somre vandret fjeldområdet syd for Jakobshavn Isfjord tyndt. "En bog for folk, som elsker Grønland, har vandrer-ben og kan tage vare på sig selv... Velskabt er ikke for stort et ord, her er tale om en designmæssig perle, skabt til lommer i vandrerudstyr, med deraf følgende kompakt og dog skøn udformning. Jeg har sjældent læst så smukke beskrivelser af baggrunden for at færdes i Grønland - kort, kyndig og knapt... Elsk den hér - drøm ud fra den - endnu bedre: brug den!" - Lars aagaard - Ibc. Læs mere her www.sydforisfjorden.dk.

Falkenstjerne - Verdenslitteratur

af Ukendt

Efter "Falkenstjerne - Dansk Litteratur 1-3" følger der hermed et fjerde bind med verdenslitteratur. Som de foregående henvender også "Falkenstjerne -Verdenslitteratur" sig primært til gymnasiet og HF, og tekstudvalget er langt hen foretaget efter de samme principper. Men særlige forhold gør sig gældende, når der skal sammenstilles en antologi i ét bind med væsentlig og vedkommende litteratur begyndende med den jødiske og græske og sluttende med et fyldigt udvalg af det 20. århundredes digtning. Ordet verdenslitteratur blev første gang anvendt i 1827 af Goethe. Mange senere digtere som fx T.S. Eliot er på linje med Goethe i forestillingen om, at den store litteratur hen over tidsmæssige, kulturelle og nationale grænser taler stærkt og direkte også til nutidens læsere, hvorved verdenslitteraturen bliver en del af vores egen levende nutid. Den nordiske, og her især den danske litteratur er hjørnestenen i danskundervisningen, da litteraturen er sprogets kernested. Men den store, fremmede litteratur i gode oversættelser, gendigtninger og fordanskninger hører naturligt med i billedet. "Falkenstjerne - Verdenslitteratur" har nydt godt af, at der i disse år er en stærk litteraturinteresse, der bl.a. viser sig i en strøm af højt kvalificerede nye oversættelser af ældre og nyere værker. Mens en forfatters originale tekst i reglen beholder sin friskhed, gælder det, at oversættelser er langt mere bundne af deres tid; de kan og skal foretages på ny. Hvor der i "Falkenstjerne - Dansk Litteratur 1-3" er benyttet sort-hvide forfatterportrætter som illustrationer, er der i "Falkenstjerne - Verdenslitteratur" valgt farvegengivelser af især europæisk kunst. Hensigten er ikke at forsøge at dække verdenskunstens historie med dens retninger og navne, men at bringe kunstneriske billeder af det humane, menneskeskilderinger fra forskellige tider i samklang med og som supplement til teksterne. I noterne er der ud over ordforklaringer kortfattede forfatter- og værkpræsentationer, der kan lette tilegnelsen af teksterne. "Falkenstjerne - Verdenslitteratur" indeholder FORTÆLLINGEN OM JOSEF Af: Første Mosebog HOMER Af: Iliaden AISCHYLOS Af: Agamemnon PLATON Af: Faidros GAIUS VALERIUS CATULLUS: Digte HORATS: Oder OVID Af: Forvandlinger SENECA: Brev til Lucilius KINESISKE DIGTERE FRA TANG-TIDEN: Meng Hao-Jan, Li Po, Tu Fu, Uan Tie OMAR KHAJJÃM Af: Rubâijât FRANS AF ASSISI: Sangen om vor broder Sol, Pinsehymne DANTE ALIGHIERI Af: Den guddommelige komedie FRANCESCO PETRARCA: Digte GIOVANNI BOCCACIO Af: Dekameron FRANÇOIS VILLON Af: Store Testament MARTIN LUTHER: Vor Gud han er så fast en borg FRANÇOIS RABELAIS Af: Gargantua og Pentagruel MICHEL DE MONTAIGNE Af: Essays MIGUEL DE CERVANTES Af: Den sindrige ridder don Quixote de la Mancha WILLIAM SHAKESPEARE Af: Macbeth BASHO: Haiku digte LA FONTAINE Af: Fabler BLAISE PASCAL Af: Tanker MOLIÈRE Af: Det kvindelige selskab FRANCOIS VOLTAIRE Af: Candide JEAN-JACQUE ROUSSEAU Af: Emile LAWRENCE STERNE Af: En følsom rejse gennem Frankrig og Italien IMMANUEL KANT Af: Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning? JOHANN WOLFGANG GOETHE Af: Faust FRIEDRICH HÖLDERLIN: Buonaparte, Egetræerne, Hyperions skæbnesang, Halvdelen af livet GEORG BÜCHNER Af: Woyzeck M. J. LERMONTOV Af: Vor tids helt JOHN KEATS: Ode til en græsk vase EDGAR ALLAN POE: Det forræderiske hjerte HERMAN MELVILLE Af: Moby Dick eller hvalen HONORÉ DE BALZAC Af: Eugénie Grandet CHARLES DICKENS Af: Store forventninger FJODOR DOSTOJEVSKI Af: Raskolnikov. Forbrydelse og straf EMILY DICKINSON: Digte MARK TWAIN Af: Huckleberry Finn GUSTAVE FLAUBERT Af: Madame Bov

Gads udenlandske forfatterleksikon

af Ukendt

Artikler om 1500 udenlandske forfattere med biografiske data, korte karakteristikker af forfatterskaberne, samt værktitler, deres originaltitler, udgivelsesår og eventuelle danske oversættelser.

Projektarbejde

af Stig Püschl;Michael Rantzau-Meyer & Bent Rasmussen

Hvorfor skal man arbejde i grupper? Hvordan arbejder man sammen om et projekt? Hvordan sammensættes en gruppe? Projektarbejdet er en vigtig del af mange uddannelsesforløb, men hvordan griber man det an, og hvordan takler man udfordringerne ved at skulle arbejde sammen i grupper? Projektarbejde - en introduktion er en kortfattet brugsbog beregnet til både elever og lærere i gymnasiet og HF. Bogen er også velegnet inden for andre uddannelser, hvori der indgår gruppe- og projektarbejde. Bogens kapitler: - Gruppearbejdet - gennemgår de mest almindelige gruppeprocesser og sporer ved teksteksempler og øvelser eleverne ind på problemer i gruppearbejdet, og på hvordan man kan løse dem. - Projektarbejdet - gennemgår grundelementerne i et projekt og demonstrerer med konkrete undervisningsforløb faserne i et studieprojekt. - Værktøjskassen - "En bog i bogen", hvor der også kan findes inspiration til at komme videre, når der er knas i projektarbejdet. - Appendiks - gennemgang af projektbegrebsdefinitionen På hjemmesiden: http://home.eg-gym.dk/projektintro kan man hente supplerende materiale. Bl.a. PowerPoint-præsentationer vedrørende gruppe- og projektarbejde.

Klinisk mikrobiologi

af Elsy Ericson;Thomas Ericson

Denne lærebog i mikrobiologi tager udgangspunkt i sygeplejerskens ansvarsområde og henvender sig først og fremmest til sygeplejestuderende og kliniske sygeplejersker. Indholdet er dækkende for pensum i sygeplejestudiet og omfatter bl.a. følgende hovedområder: - Mikroorganismer - Bakteriologi - Infektionssygdomme - Immunologi - Antibiotika - Sygehushygiejne Bogen er stærkt bearbejdet under hensyntagen til danske forhold og dansk lovgivning på området. Den har en pædagogisk opbygning med cases. Der er udførlige referencelister til hvert kapitel. Kapitlerne om infektionssygdomme, immunologi og sygehushygiejne er beskrevet meget detaljeret og inddrager i lighed med de øvrige kapitler den nyeste viden på området. Elsy Ericson er universitetsadjunkt i Hälso- och sjukvård på Institutionen för Omvårdnadsvetenskap, Högskolan Trollhättan, Uddevalla, Vänersberg. Thomas Ericson er specialist i intern medicin og overlæge ved medicinklinikken, Uddevalla sjukhus samt formand for Nordvästra läkemedelskommittén i Västra Götland. Jens Kjølset Møller er overlæge ved Klinisk mikrobiologisk afdeling på Århus Universitetshospital.

Gads psykologileksikon

af Ukendt

Psykologi er et område, der inden for de sidste 50 år har fået plads i mange forskellige sammenhænge. De tidligere centrale områder i psykologien var bl.a. udvikling, perception, motivation, indlæring, sprog, kognition, personlighed og socialpsykologi. I dag er psykologi i stadig højere grad et interdisciplinært forskningsområde, som indgår i forbindelse med bl.a. etnologi, antropologi, biologi, filosofi, historie, medicin, psykiatri og mange andre fagområder.Dette leksikon er i ca. 2.600 artikler bygget omkring længere temaopslag, der behandler forskellige delområder inden for psykologien. Der er lagt vægt på både en historisk udvikling og markeringer af den aktuelle diskussion inden for delområderne. Hertil kommer mindre opslag, der ofte er suppleringer til temaerne og helt korte opslag, der viser hen til, hvor f.eks. et bestemt begreb er behandlet i temaopslag.Værket er nyskrevet og redigeret af flere end 80 skribenter fra Danmark, Norge og Sverige.

Ernærings- og fødevareleksikon

af Niels Lyhne;Elin Kirkegaard

Revideret og udvidet udgave. Ernærings- og fødevareleksikon anvendes primært som håndbog for studerende, der er under uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i Human Ernæring, Klinisk Diætetik, Cateringledelse. Sundhedskommunikation eller Produktudvikling. Hertil kommer uddannelser til ernæringsassistent, hjemkundskabslærer, procesteknolog, levnedsmiddelkandidat/ -ingeniør, farmaceut eller læge. Opslagsordene i Ernærings- og fødevareleksikon dækker fagområderne ernæringsfysiologi, diætetik og kostlære samt fødevareteknologi, -kemi, -mikrobiologi og -hygiejne.

Gerontologi

af Ove Dehlin, Bo Hagberg, Åke Rundgren & Gillis Samu

Interessen for aldringen eller hvordan man beholder "evig ungdom" er gammel, men de videnskabelige undersøgelser af aldringen er derimod af betydelig nyere dato. Gerontologi er læren om aldringen. Perspektivet er tværvidenskabeligt og omfatter undersøgelser af aldringsprocessen og ældre mennesker ud fra en biologisk-, medicinsk-, humanistisk- og samfundsvidenskabelig synsvinkel. Man er i dag rask og frisk længere end tidligere. Der tales engang imellem om den dobbelte aldring, idet der er tale om "yngre ældre" og "ældre ældre". Både de enkelte individer og samfundet stræber efter den gode aldring og et udskudt sygdomspanorama. Hvornår begynder man at ældes - og hvilke faktorer fremmer henholdsvis udskyder aldringen? Hvad er en god aldring. Bogen behandler de normale biologiske aldersforandringer og de psykologiske faktorer, der har betydning for, hvordan aldringen forløber. Der beskrives også vigtige begreber og teorier i forbindelse med socialgerontologien, og der relateres ligeså til den virkelighed, der er ældreomsorgens. Bogen omhandler både de nuværende og de kommende ældregenerationer og ser de krav og ønsker, som fremtidens ældre forventes at have. Bogen, som oprindelig er svensk, er oversat og bearbejdet efter danske forhold og dansk lovgivning inden for ældreomsorgen. Gerontologi retter sig til studerende på de mellemlange videregående social- og sundhedsuddannelser, herunder sygeplejestuderende. Også uddannet personale, der i det daglige arbejder med og har ansvar for de ældre borgere, kan hente inspiration og viden i denne bog. Ove Delin er overlæge ved det geriatriske afsnit på Universitetssygehuset i Lund og professor i geriatri ved Lunds Universitet. Bo Hagberg er adjungeret professor i psykologi ved Lunds Universitet og forskningschef ved Gerontologisk Centrum i Lund. Åke Rundgreen er "verksamhetschef" i geriatri ved Salgrenska Universitetssjukhuset/Östra og docent i geriatri ved Göteborgs Universitet. Gillis Samuelsson er docent i socialgerontologi og ansat ved Gerontologisk Centrum i Lund. Grethe Haahr Christensen er sygeplejerske med længerevarende efteruddannelse i geriatri. Ansat som specialsygeplejerske med ledelsesfunktioner ved geriatrisk afsnit på Holbæk Sygehus, Medicinsk Center, Sygehus Vestsjælland.

Klinisk fysiologi med nuklearmedicin og klinisk neurofysiologi

af Ukendt

Klinisk fysiologi er en omfattende lærebog, der beskriver, hvordan fysiologisk viden og fysiologiske metoder anvendes til at stille diagnoser, fastsætte graden af sygdom og følge effekten af behandlinger.

Det første liv

af Tom Fenchel

Livets oprindelse hører til blandt de vigtigste videnskabelige problemer, men der er ingen, der ved hvordan det gik til - når man skal være helt præcis. Alligevel kan man i dag sige meget fornuftigt om det, og beskæftigelse med emnet giver en dybere indsigt i, hvad problemerne er ved at forstå livets oprindelse og - generelt - hvad liv er. En sådan indsigt er dog endnu ikke særlig udbredt uden for biologers fagkreds. Ikke mindst i populære og halvpopulære fremstillinger, som omhandler muligheden for ekstraterrestrisk liv, trives forholdsvis naive eller pseudofilosofiske forestillinger - uden hensyntagen til den viden, der foreligger om de grundlæggende egenskaber ved liv og ved den darwinistisk evolu-tionsmekanisme. Vi ved i dag, at livet opstod tidligt i Jordens historie (formodentlig for 4 milliarder år siden eller tidlligere), og at alle livets grundlæggende mekanismer (f.eks. den genetiske kode) opstod samtidigt - disse mekanismer er den dag i dag fælles for alt liv. Faktisk må næsten al grundlæggende biokemi have været etableret i alle levende organismers fælles stamform. De grundlæggende mekanismers præcise udforming skyldes sikkert i stor udstrækning tilfældigheder dengang, da selvreplikerende molekyler blev til liv. Alt i alt viser evolutionen et samspil af tilfældigheder på den ene side og de begrænsninger, der sættes af allerede udviklede strukturer og funktioner samt den naturlig udvælgelse, på den anden side. De store gennembrud i livets udvikling synes at være sket over - i geologisk målestok - korte perioder adskilt af længere perioder, hvor evolutionære ændringer er mindre iøjnefaldende. Geologien og den molekylære genetik viser samstemmende, at evolutionen ført og fremmest er mikrobiel. I 85% af den tid, der har været liv på Jorden, fandtes der kun mikroorganismer: Højere organismer (dyr og planter) opstod - af forklarlige årsager - meget sent (for kun ca 600 millioner år siden), og i det universelle stamtræ optræder de som små blindtarme på den ene af livets tre hovedudviklingslinjer. Livets oprindelse, udformning og fortsatte eksistens skyldes Jordens specielle geologiske og geokemiske egenskaber. Men samtidig har livet gennem 3-4 milliarder år på grundlæggende vis modificeret atmosfærens og havenes kemi. Og mikroorganismer er stadig den væsentligste drivkraft i disse processer. Det mest dramatiske eksempel på livets indflydelse på Jordens overfladekemi var akkumuleringen af fri ilt i atmosfæren - hvilket igen var forudsætningen for udviklingen af højere liv. Tom Fenchel er biolog og professor ved Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør, Københavns Universitet. Han har bl.a. beskæftiget sig med livets grundlæggende kemiske processer og undervist mange årgange af biologistuderende i livets opståen.

Psykiatri

af Jannike Engelstad Snoek & Knut Engedal

Psykiatri - Viden - Forståelse - Udfordringer er en lærebog i psykiatri, som er tilpasset de mellemlange social- og sundhedsuddannelser. Bogen er en vidtfavnende grundbog, der dækker de temaer, som der lægges vægt på i de respektive uddannelser. Bogen er bygget op over tre dele, og er fremstillet på en sådan måde, at de studerende kan genkende teorien i de problemstillinger, som de vil møde i den kliniske virkelighed. Del 1 giver en indføring i psykiatrisk tænkemåde samt forskellige forklaringsmodeller, behandlingsformer og måder at nærme sig det psykiatriske fagområde på. Denne del danner grundlaget for de kliniske kapitler i del 2. Del 2 er bogens hoveddel, som beskriver de forskellige psykiatriske lidelser og tilstande. I denne del gennemgås desuden børne- og ungdomspsykiatrien samt gerontopsykiatrien på en særdeles grundig måde. Del 3 beskriver de gældende love, der har betydning for det psykiatriske fagområde, og der lægges op til personlig refleksion i forhold til de etiske dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med behandlingen af den psykiatriske patient. Netop bogens bredde gør den velegnet som grundbog på flere niveauer, i uddannelsen af de sundheds- og socialfaglige faggrupper, i efteruddannelser, til selvstudium og som opslagsbog. For patienten og dennes familie kan bogen også være vigtig i tilegnelsen af viden om psykiske lidelser. Jannike Engelstad Snoek er specialist i børne- og ungdomspsykiatri og ansat som overlæge ved Ungdomspsykiatrisk akutafdeling, Barne og familieetaten i Oslo. Knut Engedal er psykiater og professor i gerontopsykiatri ved Universitetet i Oslo.

Den trojanske hest

af Inger Myllymäki;Tina Nordman;Katie Eriksson

Forfatterne nærmer sig begrebet evidens gennem en etymologisk og en semantisk begrebsanalyse. Sygeplejerskers, afdelingssygeplejerskers, oversygeplejerskers og akademiske sygeplejerskers opfattelse af evidensbaseret sygepleje kortlægges gennem en empirisk undersøgelse. Hensigten er at undersøge, hvilke muligheder og hvilke hindringer disse grupper af sygeplejersker ser for en evidensbaseret sygepleje, og hvordan de opfatter sygeplejevidenskabens synlighed i praksis.

Frem mod middelalderen

af Jan Lindhardt

En kulturhistorisk fremstilling af, hvordan tv og i de senere år internet, mobiltelefon og andre elektroniske medier på en måde har genskabt middelalderens fælles rum, hvor ingen kan skjule sig, i modsætning til skriftkulturens tid, der gav osalle et privat rum

Til kilderne!

af ph.d. i historie Sebastian Olden-Jørgensen

Den seneste danske lærebog i historisk kildekritik var Kr. Erslevs klassiske Historisk Teknik (1926), og den kan i 2001 fejre 75-året for sin udgivelse. I takt med den faglige udvikling og den voksende tværfaglige interesse er manglen på en ajourført introduktion til denne side af historiefaget blevet stadig mere følelig. Det er denne udfordring, som Til kilderne. Introduktion til historisk kildekritik tager op. Bogen gennemgår den klassiske kildekritik i ajourført udgave, bl.a. med inspiration fra videnskabelige strømninger som hermeneutik og den sproglige vending. Bogen bygger på det såkaldt funktionelle kildesyn, hvor historikerens spørgsmål danner udgangspunkt for arbejdet med kilderne. Fremstillingen er holdt i et tilgængeligt sprog med mange konkrete eksempler. Kildekritik hører til historiefagets grundlæggende færdigheder og udgør en vigtig del af den faglige identitet. Ingen vil mene, at man som historiker kan klare sig med kildekritik alene - men uden går det i hvert fald slet ikke! Bogen er skrevet til studerende på grunduddannelsen, men henvender sig til alle, der i tværfaglig eller almen interesse stiller spørgsmålet: hvad er kildekritik? Sebastian Olden-Jørgensen (1964) er ph.d. i historie, forsker i dansk historie 1500-1750 og underviser bl.a. i metode ved Institut for Historie på Københavns Universitet. Udgav i 1999 biografien Kun navnet er tilbage om Peter Griffenfeld.

Sygeplejefaget og professionen

af Tone Elin Mekki;Sissel Tollefsen

Med denne introduktionsbog for nye sygeplejestuderende ønsker forfatterne at virkeliggøre deres vision om at uddanne sygeplejersker, der er stolte af deres fag, som bliver efterspurgte for deres faglige dygtighed, deres sindelag og deres mod. Deres ønske er at fremme nysgerrighed, vilje og engagement såvel i studietiden som i den fremtidige funktion som sygeplejersker. I dagens travle samfund har sygeplejens fundament og omsorgsværdierne trange kår. Her er det uro, individualitet, vilkårlighed, markedskræfter samt den økonomiske lønsomhed, der råder. Hvis patienterne skal have en god pleje, er der brug for sygeplejersker, der kan deres fag, som ved, at deres bidrag er vigtigt og kan synliggøre deres kompetence og viden. Der er behov for sygeplejersker, der deltager i samfundsdebatten, og sygeplejersker, som har mod til at påvirke de sundhedspolitiske beslutninger på en sådan måde, at det bliver muligt at tage vare på værdier som omsorg, næstekærlighed og solidaritet. Bogen tager udgangspunkt i den opfattelse af, hvad sygepleje er, som udtrykkes i bekendtgørelsen, og i, hvordan uddannelsen kan tilrettelægges, når man gerne vil uddanne sygeplejersker, der er klædt på til at møde udfordringerne. Både sygeplejestuderende, patienter, pårørende, erfarne sygeplejersker og toneangivne sygeplejeteoretikere kommer til orde i bogen. Kari Martinsen er en repræsentant for de sidste, og hun er kritisk over for det, som hun opfatter som tendenser til videnskabeliggørelse og fremmedgørelse af sygeplejen, og i lighed med forfatterne er hun optaget af, at omsorg som sygeplejens grundlag igen skal komme mere i forgrunden. Det er forfatternes håb, at bogen kan inspirere til læselyst, engagement, kampvilje og en kritisk undrende holdning til, hvad sygepleje er, og hvad det bør være samt over, hvilke vilkår sygeplejepraksis har og bør have.

Sundhedsinformatik for sygeplejestuderende

af Cornelia M. Ruland

* Hvad er informations- og kommunikationsteknologi (IKT)? * Hvordan kan IKT bidrage til udviklingen af et bedre sundhedsvæsen? * Hvilken viden skal sundhedspersonalet være i besiddelse af for at kunne definere præmisserne for den teknologiske udvikling inden for sundhedsvæsenet? * Hvilke konsekenser får indførelsen af IKT for sygeplejen, andre sundhedsfag og for den enkelte medarbejder i sundhedsvæsenet? Denne bog forsøger at give svar på nogle af disse spørgsmål. Sundhedsinformatik for sygeplejestuderende handler om udviklingen og brugen af IKT i klinisk praksis, i uddannelsen, i administrationen og forskningen inden for sundhedsfagene. samtidig beskrives sundhedsinformatik som et selvstændigt forskningsområde. Bogen er en indføring i udviklingstendenser inden for sundheds- og sygeplejeinformatik og formidler viden, som den enkelte medarbejder i sundhedsvæsenet må være i besiddelse af for at blive en reflekteret bruger af IKT. Teknologien må forstås og anvendes i forhold til indholdet i de enkelte sundhedsfag, og udviklingen af nye systemer må bygge på en forståelse af computerens muligheder og begrænsninger. Internettet er blevet et redskab for videnformidlingen. Derfor har bogen sin egen Web-side, hvor bogens temaer bliver belyst og uddybet med eksempler. Bogen er primært skrevet til grund- og videreuddannelsen inden for sygepleje og de øvrige sundhedsfag, men temaerne er så aktuelle, at sundhedspersonalet i praksis og alle som interesserer sig for sundhedsvæsenet udvikling kan have udbytte af at læse bogen.

Livsbetingelser og aktivitet

af Ukendt

Undervisningsbøger til Social- og sundhedsuddannelsen. Opbygning og indhold i disse bøger til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser tager udgangspunkt i bekendtgørelse om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser fra 2001. De er skrevet af forfattere, der alle har speciel viden om emnerne og et godt kendskab til disse uddannelser. Bøgerne er rigt illustreret og indeholder adskillige "grublerier", hvor eleverne alene eller i grupper opfordres til at reflektere over vigtige spørgsmål og dilemmaer inden for faget, som de ikke nødvendigvis kan finde svar på i teksten. Indhold: Del 1: Social- og samfundsfag Kap. 1 - at arbejde som social- og sundhedshjælper Kap. 2 - organisering af samfundet Kap. 3 - samfundets tilbud til ældre Kap. 4 - kultur Del 2: Aktivitets- og praktiske fag Kap. 5 - aktivitet Kap. 6 - livskvalitet Kap. 7 - sundhed og hygiejne

Læring, kommunikation og omsorg

af Ukendt

Undervisningsbøger til Social- og sundhedsuddannelsen. Opbygning og indhold i disse bøger til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser tager udgangspunkt i bekendtgørelse om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser fra 2001. De er skrevet af forfattere, der alle har speciel viden om emnerne og et godt kendskab til disse uddannelser. Bøgerne er rigt illustreret og indeholder adskillige "grublerier", hvor eleverne alene eller i grupper opfordres til at reflektere over vigtige spørgsmål og dilemmaer inden for faget, som de ikke nødvendigvis kan finde svar på i teksten. Indhold: Del 1: Pædagogik med psykologi Kap. 1 - at være under uddannelse Kap. 2 - Kommunikation og samarbejde Kap. 3 - udviklingspsykologi Kap. 4 - Normer, holdninger og etik Kap. 5 - fysiske og psykiske handicap Del 2: Sundhedsfag Kap. 6 - sundhed og sygepleje kap. 7 - anatomi og fysiologi Kap. 8 - elementær sygepleje Kap. 9 - førstehjælp og forebyggelse af ulykker i hjemmet

Livsbetingelser, kultur og miljø

af Ukendt

Livsbetingelser, kultur og miljø er den ene af fire bøger til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Den indeholder emnerne social- og samfundsfag og kultur- og aktivitetsfag for social- og sundhedsassistenter. Indholdsfortegnelse: DEL 1: Kapitel 1: At arbejde som social- og sundhedsassistent Kapitel 2: Det demokratiske samfund, lovgivning mv. Kapitel 3: Normalitet DEL 2: Kapitel 4: Kultur og religion Kapitel 5: Aktivitet Kapitel 6: Arbejdsstillinger

Læring, erkendelse og udvikling

af Ukendt

Læring, erkendelse og udvikling er den ene af fire bøger til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Den indeholder områdefagene pædagogik med psykologi. Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: At være under uddannelse Kapitel 2: Pædagogik Kapitel 3: Kommunikation og formidling Kapitel 4: Psykologi Kapitel 5: Ledelse

Den psykiske lidelse

af Ukendt

Den psykiske lidelse er den ene af fire bøger til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Den indeholder emnet psykiatri for social- og sundhedsassistenter. Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Psykiatrien i historisk perspektiv Kapitel 2: Psykiatriens forståelsesramme Kapitel 3: Psykiatriske sygdomme Kapitel 4: Psykiatrisk sygepleje Kapitel 5: De nære omgivelser

Brandbekæmpelse i skibe

af Christen Knak

Brandbekæmpelse i skibe er dels en lærebog til anvendelse på maskinmester- og navigationsskoler, og dels en praktisk håndbog i forebyggelse af brand, brandsikring og brandslukning.

Didaktik og patientuddannelse

af Susan Lejsgaard Christensen og Birgitte Huus Jens

Denne bog fokuserer på den pædagogiske dimension af sygeplejerskens virksomhedsområde, og tanken er at den både skal kunne tilføre de sygeplejestuderende den fornødne pædagogiske viden til brug for patientundervisning og -uddannelse og skal inspirere den erfarne underviser til yderligere refleksion over egne erfaringer med læring. Bogens bærende ide er en forståelse af tilegnelse af nye kundskaber, færdigheder og holdninger finder sted, når patienten selv deltager aktivt i et ligeværdigt samarbejde med sygeplejersken. Bogen giver en dybere indsigt i det pædagogiske felt, som sygeplejersker praktiserer i, og pædagogikens kompleksitet og råderum beskrives. Omdrejningspunktet er hele tiden patientundervisning og de forskellige pædagogiske teorier og tilgange belyses i forhold til, hvordan de kan bidrage til en forbedret undervisning af patienterne, hvad entendet er den er individuelle undervisning af den enkelte patient eller undervisning af patienter i grupper f.eks. i form af patientskoler, der er tale om. Bogen er delt op i tre overordnede områder. den første del handler om forståelse for patientuddannelse, hvor bl.a. den pædagogiske filosofi i relationen mellem pædagogik og omsorg fremhæves. Den anden del af bogen omhandler didaktik og patientuddannelse ud fra en didaktisk model, og den sidste del omhandler sundhedspædagogik, patientskoler og sygeplejerskens hverdagslæring i forhold til kompetenceudvikling. Dette afsnit omtaler også læring i organisationer og det udviklingspotentiale, der ligger heri for sygeplejersken.

Restaurationen - maden og vinen

af Bo Jacobsen, Lisbeth Jacobsen & Niels Monber

Restaurationen ligger i hjertet af København og er kendt for sin udsøgte mad og vin. Bo og Lisbeth Jacobsen driver Restaurationen og har sammen med deres vintjener, Niels Monberg, skrevet denne kogebog. Fra Restaurationens alsidige menuer er der udvalgt 60 opskrifter, og til disse gives forslag og kommentarer til de helt rigtige vine. Opskrifterne er enkle i deres sammensætning og omfatter både fisk, skaldyr, kød, vildt og desserter. Bogen indeholder desuden grundopskrifter og et lille vinleksikon

Hannah Arendt

af Einar Øverenget

Om den tyskfødte amerikanske politolog og humanist Hannah Arendt (1906-1975) og de vigtigste træk i hendes tænkning

Computerspil og edutainment

af Ukendt

Udgivelsen opgivet - oprindeligt planlagt som 87-12-03952-7

Operativ gynækologi

af Lotte Clevin;Jens Jørgen Kjer og Bent Ottesen

Kirurgisk håndbog efter kogebogsprincippet som rummer detaljeret vejledning i de almindelige gynækologiske og obstetriske operationer. Bogen indledes med afsnit om kirurgisk patofysiologi og sårheling. Herefter redegøres for de kirurgiske principper. Bogen har så vidt muligt anvendt evidensbaserede principper for de kirurgiske teknikker, og eksisterende databaser, guidelines og referenceprogrammer har været en del af grundlaget for de forskellige afsnit. En lang række gynækologisk/obstetriske og kirurgiske eksperter har bidraget til bogen, der først og fremmest henvender sig til læger under uddannelse i specialet. Den kan dog også i vid udstrækning benyttes som opslagsbog af praktiserende læger, medicinske studenter og plejepersonale. Et udførligt stikordsregister letter denne brug.

At lære om døden og livet

af Ingeborg Ilkjær

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for uddannelse i teori og praktik inden for sundhedsvæsnet. Bogen bygger på forfatterens speciale med samme titel fra Institut for Filosofi, Pædagogik og retorik ved Københavns Universitet. Forfatteren, der også er sygeplejerske, beskriver uddannelse i teori og praktik med udgangspunkt i sygeplejestuderendes oplevelser i relation til behandling og pleje af alvorligt syge og døende mennesker. Bogens ærinde bliver på den baggrund todelt. Synet på livet og døden i dagens samfund belyses ud fra en filosofisk, en sociologisk og en medicinsk synsvinkel, og gennem interviews med nogle sygeplejestuderende belyses problemerne med læring i praksis - der hvor det vikelige liv udspiller sig dagligt. Derfor henvender denne bog sig både til studerende i sundhedsfagene og til deres undervisere, dvs. både til dem, der skal lære at agere i feltet, og til dem, der skal være deres vejledere i denne proces. Den rejser spørgsmålet om, hvorvidt læring i praksis er mulig, og hvordan denne læring i givet fald skal tilrettelægges.

Menneskets anatomi og fysiologi

af Olav Sand & Øystein V. Sjaastad;Egil Haug;Jan G. B

Dette er en arbejdsbog i fysiologi og anatomi beregnet til sygeplejestuderende og studerende på de øvrige sundhedsfaglige uddannelser. Bogen indeholder forskellige typer opgaver og illustrationer, som kan lette tilegnelsen af stoffet og hjælpe den studerende til at få en bedre forståelse af kroppens opbygning, fysiologiske principper og hvordan organerne fungerer. Der er facit til alle opgaverne. Arbejdsbogen knytter sig til Menneskets anatomi og fysiologi.

SAK

af Joakim Garff

Ordinærudgaven trykt i mere end 25.000 eks.! Nu kommer den i hardbackudgave. Pressen skrev: "Et mesterværk i den biografiske genre... Det er virkelig fedt at læse denne velskrevne, begavede, vidende, medrivende biografi." - Johannes Møllehave i Morgenavisen Jyllands-Posten "Pas på Harry Potter, Søren er løs!" - Morten Sabroe i Politiken

Den moderne kulturs historie

af Theodor W. Adorno

Den moderne kulturs historie fra 1700-tallet og frem til i dag opdelt i temaer. Hvert tema belyses gennem en række uddrag af centrale tekster fra hele den omhandlende periode. Blandt forfatterne er Durkheim, Loos, Corbusier, Benjamin, Adorno,Habermas, Woolf, Sontag og Hitler

Læring, kommunikation og omsorg

af Ukendt

Læring, kommunikation og omsorg er den anden bog i en lærebogsserie til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. OBS.: CD'erne er udsolgt som særskilt sæt, men følger fremover med lærebogen.

Smerte - fænomen og forståelse

af Ukendt

Fænomenet smerte repræsenterer et af de mest fundamentale problemer og er en af de store fagetiske udfordringer i den kliniske praksis. Moderne smerteterapi er interdisciplinær og bygger på den bedste viden og erfaring fra et bredt fagmiljø. Bogen beskriver forskellige smerteteorier, og hvordan man har bevæget sig bort fra stimulus-responsmodellen og givet bevidstheden en mere central rolle i forståelsen af smertens oprindelse og menneskets evne til at mestre akut eller kronisk smerte. Det er forståelsen af det smertelige ved patientens smerte, som er udgangspunktet for kompetent smertelindring og klinisk varsomhed i omsorgen for den, der har smerter. At betragte smerte fænomenologisk giver mulighed for denne forståelse. Smerte er også et moralsk/etisk problem i forholdet mellem sundhedspersonalet og patienten. Og de professionsteoretiske problemstillinger, som udspiller sig i mødet mellem patienten og den professionelle behandler, belyses ud fra forskellige perspektiver. At forstå smerte og lidelse som grundlæggende moralske fænomener har betydning for sundhedspersonalets opmærksomhed og indlevelsesevne og for deres tilgang til at deltage i smertelindring. Bogen giver et konkret etisk og et grundlagsetisk perspektiv på smerte. Bogen henvender sig til sundhedspersonale, der arbejder med patienter med smerter.

Magten og kulturen bd. 1-3

af Ukendt

Magten og kulturen er historien om dansk kulturpolitik fra midten af 1700-tallet til omkring år 1900. Det er historien om, hvordan først aristokratiet og siden hen borgerskabet brugte billedkunst, litteratur, teater og undervisning til at sikre og udvide sin magt. Bind 1 handler om hoffets og aristokratiets ret forgæves forsøg på at skaffe en tysk-fransk kultur indpas i Danmark og om borgerskabets modstand, bind 2 om den aggressive borgerlige kulturpolitik, der efter sejren over aristokratiet førte til guldalderen. Bind 3 handler først om kampen mellem borgerskabet og gårdmandsklassen, dernæst om arbejderklassen, hvis kulturpolitiske opgør med borgerskabet kom til at forme sig helt anderledes, end da det gamle borgerskab kæmpede mod aristokratiet. Om forfatteren Jens Engberg (f. 1936) er professor i historie ved Aarhus Universitet. Han har bl.a. skrevet monografier om Harald Brix (1975) og Louis Pio (1979) samt et tobindsværk om Det Kongelige Teaters historie (1995).

Blod, sved & tårer

af Lena Katarina Swanberg

-

Min lange rejse

af Ole Lindboe

-

Sygeplejeprocedurer og -teknikker

af Elisabeth Wederkinck Andersen;Søren Pedersen;Hanne

Bogen beskriver udstyr, fremgangsmåde og oprydning/dokumentation i forbindelse med de procedurer, som sygeplejersker normalt udfører i deres hverdag, og de teknikker, de anvender i forbindelse hermed. Det gælder såvel den grundlæggende sygepleje som den sygepleje, der relaterer sig til patienternes sygdomme og lidelser.

Skoleskibet København

af Palle Bruus Jensen

Historien om ØK's skoleskib København, verdens største sejlskib, der forsvandt i den sydlige del af Atlanterhavet den 22. december 1928

Kræft og livskraft

af Hanne Øster

Hanne Øster (f. 1955) fortæller om sin kamp mod en livstruende kræftsygdom og giver en oversigt over hvor man som kræftpatient og pårørende kan finde hjælp i kampen mod kræften

Den bedste computerbog til pensionister For begyndere

af Ukendt

Jesper Asmussens computerserie for pensionister er solgt i mere end 25.000 eksemplarer. Her fortsætter forfatteren serien med en bog om digitalfoto og billedbehandling for begyndere. Man lærer stille og roligt: - at tage fotografier på et moderne digitalkamera - at overføre fotografierne til computeren og bearbejde dem - at sende fotografier ved hjælp af e-mail - at udskrive fotografierne på printer i nydelig kvalitet - at bringe fotografierne ud på internettet, så andre også kan se dem. Bogen tager fat helt fra bunden og er let læselig med sin store skrift samt sine mange nemme billedeksempler. Bagest findes en stor ordliste med forklaringer af svære ord og fremmede begreber. Med forord af formanden for Ældremobiliseringen.

Sundhedsvæsenets økonomi, organisation og ledelse

af Finn Borum;Kjeld Møller Pedersen;Lone Hougaard;Dit

Sundhedsvæsenets økonomi, organisation og ledelse beskriver grundstrukturen og udviklingstendenserne i det danske sundhedsvæsen, herunder de økonomiske rammer og lovgivningen med den retslige regulering af området. Bogen diskuterer forskellige ledelsesteorier i forhold til de ændringer, sygehusvæsenet har gennemgået de sidste 30 år, og anskuer ændringsstrategierne såvel ud fra organisationens som fra den enkelte medarbejders perspektiv. I den sammenhæng er magtforholdet mellem de sundhedsprofessionelle et vigtigt emne. Den sidste del af bogen handler om sygeplejersken som leder med særligt fokus på ændringsledelse. Væsentlige omdrejningspunkter er organisering af sygeplejen, evidens i sygeplejen, dokumentation, kvalitetssikring og kompetenceudvikling. Endelig ser bogen på lederens opgaver og ansvar i forbindelse med uddannelse af sygeplejestuderende i den kliniske praksis.

Sår

af Christina Lindholm

Bogen Sår beskriver sårhelingsprocessen, akutte og kroniske sår, sårsmerter og -infektion samt helingshæmmende faktorer, lokal behandling, komplementære behandlingsmuligheder, omsorg og såvel juridiske som sundhedsøkonomiske aspekter i forbindelse med sår. Den indledes med et kapitel om sår set i et historisk perspektiv. I bogen findes eksempler på konkrete praktiske arbejdsinstrumenter til anvendelse i forbindelse med behandling og pleje af patienter med sår. Målgruppe: Sygeplejestuderende, uddannede sygeplejersker og andet sundhedspersonale herunder læger, der i den primære eller sekundære sundhedstjeneste arbejder med behandling og pleje af patienter med sår.

Censorbogen

af Ukendt

Censorbogen henvender sig til censorer, eksaminatorer og vejledere ved såvel de teoretiske som kliniske prøver i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med fokus på sygeplejerskeuddannelsen. Flere kapitler er dog så generelle, at de også gælder for andre videregående uddannelser. Bogen gennemgår og fortolker de nyeste bekendtgørelser vedrørende eksamination, censurering og karaktergivning. Der gives konkrete anvisninger på, hvordan censor og eksaminator bør forvalte deres roller. Centrale omdrejningspunkter i denne 2. udgave er professionsbachelorbegrebet og de heraf afledte krav til bachelorprojektet samt til censors og eksaminators kvalifikationer. Censorbogen beskriver forskellige prøveformer, herunder såvel interne som eksterne prøver med udgangspunkt i sygeplejerskeuddannelsen. De etiske aspekter i forbindelse med eksamination, votering og karakterfastsættelse problematiseres. Bogen er en direkte vejledning for nye eksaminatorer og censorer ved såvel interne som eksterne prøver og kan derfor anvendes på kurser vedrørende eksamination og censurering. Den kan også anvendes som opslagsbog for de mere erfarne censorer og eksaminatorer. Om forfatterne: Cand.cur. og ph.d-studerende Britta Hørdam er ansat som leder af efteruddannelsesafdelingen på Sygeplejeskolen i Roskilde. Cand.cur. Birthe Kamp Nielsen er konsulent i uddannelse, undervisning og udvikling af sygeplejefaget. Begge forfattere har lang erfaring som vejledere, eksaminatorer og censorer.

Livskvalitet

af cand. theol. Bjarne Lenau Henriksen

Ofte diskuteres livskvalitet med afsæt i den tilgang, den brede del af befolkningen kan have til menneskesyn, solidaritet og ansvar, og på den baggrund fremkommer færdige og skråsikre opfattelser af, hvad livskvalitet er. Forfatteren konfronterer i denne bog sin viden om mennesker i forskellige vanskelige livssituationer med den gængse opfattelse af ´det gode liv´ og den ´rigtige´ livskvalitet. Er det et paradoks at tale om livskvalitet i forhold til de socialt udstødte - de marginaliserede grupper - som de psykisk syge, de fattige, de hjemløse osv.? Og hvad er livskvalitet for den enkelte? Læseren udfordres og opfordres til at reflektere over de menneskelige og samfundsmæssige forudsætninger for overhovedet at kunne tale om livskvalitet. Livskvalitet bliver både et ansvar og en udfordring. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker professionelt eller på frivillig basis. Bjarne Lenau Henriksen er cand.theol. og korshærschef for den folkekirkelige landsdækkende hjælpeorganisation Kirkens Korshær samt sognepræst ved Hellig Kors Kirke på Nørrebro i København.

Gads Musikleksikon

af Ukendt

"Uundværligt for enhver, der interesserer sig for musik" - Jyllands-Posten En "folkeudgave" af pragtværket Gads Musikleksikon I-II, der udkom i 2003. Leksikonet er skrevet af over 100 nordiske musikeksperter. I denne udgave er de to bind samlet i ét bind; der er færre illustrationer, men det faglige niveau er stadig i top, og prisen er uhørt lav. Leksikonet består af to dele: Navnedelen indeholder biografier over komponister, musikere, grupper m.v. inden for alle musikgenrer. Sagdelen beskriver stilarter, genrer, musikteoretiske emner, musikhistoriske perioder m.m. Hovedvægten er lagt på Danmark og Norden, dernæst på Europa og derefter på den øvrige verden. Ved siden af det klassiske stof, jazz og rock behandles også fx filmmusik, electronica, pop og underholdningsmusik.

Lægemiddelregning

af Hanne Reinertsen;Jan Olav Notevarp

Om lægemiddelregning i forhold til tabletter, miksturer, inhalationspræparater, depotplastre, suppositorier, injektioner, infusioner og fortyndning af lægemidler.

Vidensformer, pædagogik, sundhed

af Ukendt

I denne bog behandles tre temaer, som det er afgørende at have kendskab til, når man skal arbejde professionelt med mennesker: Viden om forskellige vidensformer (videnskabelig, filosofisk, teknisk og etisk viden) og refleksioner over, hvordan der kan trækkes på teori og metode i en professionel praksis. Viden om, hvad det vil sige at lære noget nyt, og pædagogiske overvejelser om, hvordan mennesker kan motiveres til i praksis at ændre deres handlemønstre. Viden om folkesundhed og udviklingen af sundhedsfaglige kompetencer, der kan bidrage til at give mennesker mulighed for at fremme deres sundhed og livsduelighed. Bogen spænder vidt - fra filosofiske overvejelser om, hvad viden er, til fakta om en bestemt kommunes sundhedsprofil - og har derigennem til hensigt at kvalificere de studerendes faglige beredskab til arbejdet i de pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige professioner. Forfatterne er cand.cur. Britta Hørdam, cand.mag. Carsten Pedersen, MPH, Dr.PH Ina Borup og cand.phil. Birte Glindsvad, der alle har erfaring med undervisning af professionsbachelorer inden for pædagogik og/eller sundheds fag.

Rehabilitering for sundhedsprofessionelle

af Ukendt

Ny udgave forberedes af forlaget Isbn: 9788712042433 Bogen er skrevet af en række forfattere med specialviden om forskellige emner inden for rehabilitering. Bogen definerer begrebet rehabilitering, beskriver den historiske baggrund og betydningen af ICF-systemet. Begrebet rehabilitering perspektiveres både i forhold til den enkelte og set i et samfundsperspektiv, ligesom der anlægges et samfundsøkonomisk syn. Lærebogen henvender sig til sundhedspersonale både på grunduddannelse og videreuddannelse. Bogen lægger vægt på helhedstænkning og et tværfagligt samarbejde. Viden om rehabiliteringens muligheder sætter sundhedspersonalet i stand til at arbejde for, at mennesker med funktionshæmning i forhold til deres hverdag kan opnå et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Søren Kierkegaards Skrifter Journalerne NB15-NB20

af Søren Kierkegaard

Journalerne NB15-NB20, som dækker perioden januar til september 1850.

Søren Kierkegaards Skrifter

af Ukendt

Pakke 15 består af: Bind 11 og K 11 Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen - Tvende ethisk religieuse Smaa-Afhandlinger - Sygdommen til Døden - "Ypperstepræsten" - "Tolderen" - "Synderinden".

Samtalen, skønnet og evidensen

af Kari Martinsen

En diskussion af den betydning omsorgsfagene tillægger videnskaben i mødet med mennesker i forskellige livssituationer

Hal Koch - en biografi

af Jes Fabricius Møller

Hal Koch (1904-63) var en aktiv og anerkendt debattør og skribent. og blev med sin politiske og samfundsmæssige slagkraft en af besættelsestidens mest fremtrædende meningsdannere, Han spændte vidt, og som få andre i sin generation pådrog han sig vrede og beundring. Han var en markant figur i det 20. århundredes historie, og bogen samler de mange facetter af hans liv og virke - der ved siden af besættelsestidens tunge poster bl.a. bød på et virke som første forstander for Krogerup Højskole og vellidt professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet.

Blodprøvetagning

af Ukendt

Denne bog beskriver blodprøvetagning fra alle tænkelige vinkler og indeholder endvidere procedurer for urinprøvetagning og analyse heraf. Bogens temaer er præsenteret i den rækkefølge, prøvetagningen sker: Møde med patienten, kommunikation, infektionsforebyggelse og sikkerhed, udstyr, procedurer og mulige komplikationer. Derudover omtales biologiske variabler og kvalitetssikring af den præanalytiske fase, som har betydning for, hvor sikkert et analyseresultat er. Forfatterne har mange års praktisk erfaring fra området, og fremstillingen bygger på ny forskning og såvel nationale som internationale retningslinjer. Bogen er oversat og bearbejdet af Mariann Jensen og Rikke Pflug-Christensen, der begge er bioanalytikerundervisere og ansat ved Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium. Målgruppen er alle de sundhedsfaglige personalegrupper, der deltager i prøvetagning og analysearbejde.

Videnskab og forskning

af Hans Vejleskov;Anne-Lise Salling Larsen

Denne udgave af Videnskab og forskning indeholder et revideret afsnit om videnskabsteori og et nyt afsnit om epidemiologi. Hele bogen er ajourført både mht. fakta og litteratur. Efter indledende kapitler om forskning, videnskab, videnskabelighed og forskningsetik behandles de faser, forskningsprojekter almindeligvis gennemløber. Størst vægt er lagt på forskningsmetoder; her præsenteres bl.a. kvalitative og kvantitative metoder, beskrivende undersøgelser, epidemiologiske undersøgelser, spørgeskemaer, interview og observation. Målgruppen er især de professionsrettede mellemlange videregående uddannelser til sygeplejerske, jordemoder, ergo- og fysioterapeut, radiograf, pædagog, folkeskolelærer mv., men også fx medicinstuderende med behov for en grundlæggende introduktion til videnskab vil kunne læse bogen med udbytte. »Overordentlig velskrevet, informationsrig og formidlet i et enkelt, præcist og meget klart sprog (...) fremragende til målgruppen« - Ugeskrift for Læger Anne-Lise Salling Larsen er tidl. forskningsprofessor i klinisk sygepleje ved Odense Universitet. Hans Vejleskov er professor i udviklingspsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Klinisk sygeplejeforskning

af Britta Hørdam;Dorthe Overgaard;Preben U. Pedersen

Bogen introducerer læseren til klinisk sygeplejeforskning, til udviklingsarbejder og til implementering af resultaterne. Desuden gennemgås metoder til at udføre optimal sygepleje ved hjælp af en eksemplarisk tilgang til klinisk forskning. Hvis forskning i klinisk sygepleje skal medføre kvalitetsforbedringer og kvalitetsudvikling, kræver det viden om, hvordan forskningsresultaterne kan implementeres i den kliniske praksis. I bogen præsenteres en bred vifte af sygeplejeforskere op gennem tiden frem til i dag. Især fremhæves de to markante danske sygeplejeforskere, Margarethe Lorensen og Anne Lise Salling Larsen, og deres arbejder gennemgås. For at sikre en ensartet og veldokumenteret pleje er der behov for evidensbaseret viden som baggrund for planlagt sygepleje. I bogens sidste kapitler er der fokus på, hvordan man i klinisk praksis vurderer forskningsresultaterne, før man kan træffe en beslutning om implementering. To af bogens forfattere har til det formål udviklet en model for klinisk beslutningstagen, som kaldes POMI (patientens Prædispositioner, Observation, Metoder og Implementering). Modellen anvendes gennem hele bogen. Bogen er skrevet til sygeplejestuderende, men er også anvendelig på de sundhedsfaglige diplomuddannelser og til sygeplejersker i klinisk praksis.

Sygeplejebogen Teori og metode

af Ukendt

2. udgave Bogen beskriver væsentlige fænomener i sygeplejen i forbindelse med sygdom, lidelse og død. Desuden beskrives organisatoriske tiltag, som er nødvendige for at sikre et godt patientforløb i såvel den primære som sekundære sundhedstjeneste. En væsentlig forudsætning for dette er, at sygeplejersken forstår betydningen af forskning i sygepleje, af kvalitetsudvikling og dokumentation. OBS: 3. Udgave udkommer 8. juni 2011 og har titlen SYGEPLEJEBOGEN 3, 3. UDGAVE.

Sygeplejebogen Klinisk sygepleje

af Ukendt

Bogen omhandler den kliniske sygepleje med udgangspunkt i patientens totale situation i forbindelse med sygdom, lidelse og død. Den kliniske sygepleje beskrives i forhold til de forskellige organsystemer. Mange af kapitlerne indledes med en beskrivelse af organsystemets patofysiologi, da denne viden har betydning for planlægning og udførelse af sygeplejen. Der er ikke tale om en systematisk gennemgang af sygdommene i de enkelte organer eller organsystemer. Omdrejningspunktet i kapitlerne er en beskrivelse af den specielle sygepleje, som patienten har brug for pga. den sygdom eller lidelse, vedkommende har. OBS: 3. udgave udkommer 8. juni 2011 og har titlen SYGEPLEJENBOGEN 4, 3. UDGAVE.

Menneskets anatomi og fysiologi

af Olav Sand m.fl.;Jan G. Bjålie

Menneskets fysiologi er ufattelig kompliceret. Vi har 40.000 milliarder selvstændige celler, som udgør én helhed i én krop. Principperne for styring af kroppens processer er dog ret ens, og hovedtrækkende i vores anatomi og fysiologi er lette at forstå. Viden om disse processer og strukturer formidles i denne nye, 2. udgave af Menneskets anatomi og fysiologi. Bogen indeholder kliniske eksempler, som illustrerer vigtige fysiologiske og anatomiske principper. Alle kapitlerne i denne nye udgave er revideret og bearbejdet. Nyt layout, nye illustrationer og en ny organisering af stoffet gør, at det nu er lettere at tilegne sig stoffet. Studiespørgsmål og margentekster fremhæver det vigtigste ved emnerne og vil være nyttige ved repetition.

Epidemiologi for sundhedspersonale

af Ingemar Andersson

Bogens første og grundlæggende del gennemgår epidemiologiens tre hovedområder: beskrivelse, analyse og intervention. Herudfra forklares begreber, analysemetoder, forskellige studiemetoder og hvordan epidemiologien kan bruges til sundhedsfremmende formål. Anden del af bogen har fokus på anvendelse af den epidemiologiske viden. Blandt andet diskuteres grundlæggende infektionsepidemiologi og erhvervs- og livsstilsepidemiologi. Fremtidsperspektivet præsenteres kort under genetisk epidemiologi og folkesundhedsepidemiologi, og det afsluttende afsnit omhandler fremtidens epidemiologi. Bogen er skrevet til studerende på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, men kan også anvendes af færdiguddannet sundhedspersonale fra forskellige faggrupper. Til bogen hører e-materiale i form af en hjemmeside med interaktive øvelser, der bl.a. omfatter faktaspørgsmål, sand eller falsk-opgaver, quizzer samt beregnings- og simuleringsøvelser.

Gads leksikon om islam

af Dorthe Bramsen

Islam er en religion, en politisk ideologi og et kulturhistorisk fænomen formet og forvaltet af muslimer gennem århundreder. Islam er også verdens næststørste religion, og er som sådan blevet en levende og nærværende del af den danske og den globale virkelighed. Gads leksikon om Islam er et opslagsværk, der giver information, overblik og indsigt i historiske, religiøse, politiske, kulturelle og geografiske aspekter ved islam, på både internationalt, regionalt og nationalt plan. De mere end 400 artikler er skrevet af fagfolk, der formidler deres viden om islam i tro og praksis, og samtidig lader religionens mangfoldighed og begrundede meningsforskelle komme til orde.

Evidensbaseret sygepleje

af Anja Willmann;Christel Bathsevani;Peter Stoltz

Om benyttelsen af videnskabelige forskningsresultater som grundlag for beslutninger om behandling og pleje og om hvordan man rent praktisk bærer sig ad med at finde og sammenfatte dette grundlag

Tværfaglig geriatri

af Redigeret af: Margareth Bondevik og Harald A. Nyga

-