Alinea

Bøger udgivet af Alinea

Hej hr. Løve

af Carl Lund

Fotografen Carl Lund har gennem mange år taget nogle af de bedste fotografier af vilde dyr i Zoologisk Have.I denne bog får du et udpluk, så du kan komme helt tæt på alle de vilde , farlige, flotte og farvestrålende dyr!Velkommen til dyrenes verden.

Ind i historien 4.kl. Lærerens bog

af Carsten Overskov

Om Danmark og danskerne i fortiden. Bl.a. om høvdinge, riddere, konger og almindelige folk, sygdomme, hverdagen med fødsler, børn, arbejde, fester, samt om skibe, rejser, militær, penge og Den sorte Død. Lærervejledning Indhold: Ind i historien -4. klasse

Albanien

af Birthe Lauritsen

Bogen fortæller kort om Albaniens nyere historie. Fra 1944 til 1985 blev landet styret af Enver Hoxha der på diktatorisk vis udnyttede sit folk, samtidig med at han blev genstand for stor persondyrkelse. Industrien er i krise. Mange fabrikker er lukkede. Det skyldes ikke mindst den udbredte korruption, den lokale mafia og den politiske ustabilitet. På trods af en svag økonomi dukker der nye virksomheder op, ofte enmandsejede. Ragip er oprindelig er uddannet kok. Han har altid holdt af søde sager, så nu har han startet et bageri hvor især hans bryllupskager er blevet et hit.

Hvem er russerne?

af Peter Dalhoff-Nielsen

Tidligere blev russiske børn og unge opdraget til at være lydige sovjet-borgere med den korrekte politiske holdning. De skulle have "kærlighed til fædrelandet". Sådan er det ikke mere. Fortidens propaganda er afløst af åbenhed i skrift og tale. Nu kan alt diskuteres uden frygt for det hemmelige politis lange ører. Bogen giver en indgående beskrivelse af det lidende Rusland med nye kønsroller, stigende hjemløshed, kortere livs-længde, mange krigsinvalider og en hær i opløsning. Hvad ligger der i begrebet "den russiske sjæl"? Det forsøger bogen også at afdække. Endelig fortælles landets historie, fra den russiske kulturs vugge til tiden under Boris Jeltsin.

Blik for tv-reklamer

af Susanne Gjessing Mogens Wolstr

Blik for tv-reklamer giver mange forskellige indfaldsvinkler til emnet. Der veksles mellem teori og praksis, analyse og produktion, og bogen lægger op til varierede arbejdsformer som skaber nysgerrighed, engagement og refleksion. Blik for tv-reklamer handler om afsendere og modtagere, om forskellige reklametyper, om brugsværdi, image og effekt, om pris og placering i forhold til programfladen, om logo og slogans, om totalreklame, sponsorering og produkplacering og om billedmediets udtryksformer og virkemidler. Blik for tv-reklamer er velegnet til undervisningsdifferentiering og er tilrettelagt sådan at den kan bruges på forskellige niveauer på mellemtrinet og i overbygningen alt efter hvordan undervisningen tilrettelægges og hvilke dele af bogen man vælger at lægge vægt på.

Matematiktak - edb for 1.-3. klasse

af Ukendt

11 værktøjs-, trænings- og undervisningsprogrammer til matematik

Den kompetente lærer, Konfliktløsning

af Hans Boserup¤Susse Humle

Med udgangspunkt i konkrete eksempler gives ideer og forslag til konfliktløsning efter meditationsmetoden, som er en metode til at lære elever at vende konfrontation til samarbejde

Syngebetet

af Jon Hald

Syngebetet - ABC sangen er en helt ny og nutidig alfabetsang med tegninger, tekst, sang og iørefaldende musik. Syngebetet - ABC sangen præsenterer alfabetets bogstaver. Til hvert bogstav er der en lille tekst og en tegning. Teksten giver et ord, der begynder med bogstavet, mens tegningerne indeholder flere ting, med det samme bogstav. Bagest i bogen er hele ABC sangen gengivet med noder. Bogen indeholder også en cd med ABC sangen og melodien uden sang.

Årstid, Efterår, Stor bog

af Bent Faurby

Jeppe og Lærke oplever efteråret i skoven, ved havet, på heden, på bondegården og kommer til dragefest i parken

Årstid, Efterår, Lille bog

af Bent Faurby

Jeppe og Lærke oplever efteråret i skoven, ved havet, på heden, på bondegården og kommer til dragefest i parken

Matematrix 8, Lærermappe

af Per Gregersen, Tomas Højgaard Jensen, Kaj Jensen

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet.

Retskrivningsordbogen, 3.udg.

af Dansk Sprognævn

NY UDGAVE FORBEREDES AF FORLAGET. UDKOMMER MIDT NOVEMBER 2012. Den nye udgave indeholder ca. 1000 nye ord. En stor del af ændringerne er resultatet af Sprognævnets bestræbelser for at imødekomme et ønske om at reducere antallet af dobbeltord. Der er ligeledes foretaget en del præsiceringer og tilføjelser i retskrivningsreglerne og enkelte regler er ændret.

Matematrix 1B, Trix, Lærermappe

af Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgaard J

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet.

Matematrix 1A, Trix, Elevbog

af Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgård Je

Kontakt forlaget for bestilling.

Matematrix 1B, Trix, Elevbog

af Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgård Je

Kontakt forlaget for bestilling.

Tid til dansk, Livet er hvad man gør det til

af Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaar

Første bog i Tid til dansk i overbygningen handler om Kim Fupz Aakesons forfatterskab. Bogen kan bruges i 8., 9. og 10. klasse i en kortere eller længere periode.

Matematrix 7, Lærermappe

af Tomas Højgaard Jensen, Lene Hvilsom Larsen, Bo Boi

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet.

Matematik-Tak 1.kl. Tik-Tak 1

af Jonna Høegh

Ny 2. udgave af systemet Matematiktak

Nej farfar! For vi børnestaver

af Annemarie Bjerre Jesper Friis

Med inspiration fra Kjeld Fredens' og Jørgen Frosts forskning omkring læring og sprogudvikling har forfatterne udviklet en ny danskpædagogik. Læsemetoden tager udgangspunkt i det enkelte barns læseudvikling og skrivepædagogikken kaldesbørnestavning og må

Den store Zombie

af Jørn Jensen

Simone og Tobias møder en uhyggelig mand på gaden. Er det en zombie? Pludselig forsvinder Simone. Lykkes det bortførerne at gøre hende til zombie?

Matematrix 2B, Trix, Lærermappe

af Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgaard J

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet.

S og M-bøgerne, 1.Trin, Vi læser jubilæumsbog

af Knud Hermansen, Ejvind Jensen

Genudgivet i anledning af Søren og Mettes 50 års fødselsdag juni 2004. Bogen er ikke til salg og gives af forlaget som gave til bl.a. skolebibliotekerne i Danmark.

Ind i historien, Danmark og verden 3, 8.kl. Elevbog

af Claus Buttenschøn, Olaf Ries

Danmark og den øvrige verdens historie fra 1850-ca. 2000. Bl.a. demokratiets udvikling i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet, kolonitiden og dens krige, Danmark i mellemkrigsperioden, diktaturernes fremmarch, Danmarks besættelse ogefterkrigstiden sam

Matematrix 3A, Trix, Lærermappe

af Thomas Højgaard Jensen

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet.

Matematrix 3B, Trix, Lærermappe

af Tomas Højgård Jensen, Per Gregersen, Carsten Hedeg

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet.

Matematrix 4, Lærermappe

af Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgård Je

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet.

Folkeskolens Atlas, 2011, Sæt a 25 stk.

af Bjarne Furhauge, Svend-Ove Rasmussen, Karl Erik Ba

Sæt á 25 stk

Læselyst og læseforståelse, Pigen uden arme og andre, Elevbog

af M. Brudholm

En antologi af nye fortællinger i forskellige genrer. Med opgaver og fortællingsleksikon

Troldene i Eventyrskoven, Cd

af Susanne Holck

Aktivitets- og højtlæsningsmateriale til børnehavealderen med historierne om Troldefælden, Ulven med de lysende øjne, Den lede heks, Lilleøres flyvetur, den tohovede sumptrold, Englehus og den onde troldmand Frøgt. Med sange med becifring og CD.

Frøken Ignora får besøg af sin mor

af Katrine Marie Guldager

Frøken Ignora får pludselig besøg af en dame, der ligner hende på en prik. Hvem mon det er?

Frøken Ignora og frøken Gisela

af Katrine Marie Guldager

Frøken Ignora møder sin søster Gisela, der er dobbelt så stor som Ignora. De skal en tur i cirkus. Hvordan mon det går?

Få tjek på øjet, Lærervejledning

af Søren Bredmose Simonsen, Peter Jepsen, Anne Hjerri

Få tjek på..  er beregnet til undervisningen i natur og teknik. Serien introducerer de naturfaglige begreber gennem faglig læsning og forsøg.   Bøgerne tager udgangspunkt i børnenes hverdag og lægger op til en legende, eksperimenterende og iagttagende arbejdsform. I forsøgene bruges udelukkende kendte og lettilgængelige materialer.   I øjet arbejdes der bla. med øjets opbygning og funktion, synssansen, beskyttelse af øjet og illusioner.   Bogen henvender sig til 1.-2. klasse.

Skrivevejen 2, Håndskrift

af Marianne og Mogens Brandt Jensen

 

Øjne på dansk, Tekst og Tanke, 6.-7.kl. Elevbog

af Malene Krause

Tekst og Tanke er procesorienteret skrivning, der appellerer til engagement, selvstændighed, samarbejde og kreativitet. Omdrejningspunktet er høj faglighed med en legende og fantasifuld tilgang til undervisningen.  I elevbogen til 6.-7. klasse arbejder eleverne bl.a. med skriveprocessen og genrerne reklamer, artikler, lyrik og story slam. De træner også forskellige læseteknikker, og de løser enkelte opgaver efter strukturer fra Cooperative Learning. Bogen afsluttes med projektarbejde, hvor eleverne får brug for alt det, de har lært.

Hands-on, Poetry

af Edward Broadbridge

Hands-on er en genreserie til engelsk med fokus på genreforståelse, skriftlighed og mundtlighed. Bøgerne guider eleverne gennem genrerne via klare eksempler fra engelsksproget litteratur og andre teksttyper, og gennem varierede, kreative og procesorienterede opgaver.   Hands-on er til 7.-9. klasse.   I Hands-on Poetry er sproget i fokus. Eleverne præsenteres for alt fra Chaucer’s Canterbury Tales til en on-line Poetry Slam, som de selv skal dømme. Alle digtene er udvalgt efter temaer, som eleverne arbejder med i den daglige undervisning, fx love, sport, family, school og death. Ved hjælp af et legende layout, skæve illustrationer og hands-on opgaver, indbyder bogen eleverne til selv at lege med sproget, og derigennem styrke deres ordforråd og sproglige præcision.

Religionstemaer, Ansgar og Martin Luther

af Bodil Busk Sørensen

Ansgar (801-865) og Martin Luther (1483-1546) træder begge to ind i den danske kirkes historie på tidspunkter, hvor der finder store omvæltninger sted i Europa. Ansgar huskes, fordi han fik bygget den første kirke i Danmark. Martin Luther ville reformere den katolske kirke på afgørende punkter. Religionstemaer er et supplerende materiale til Kristendomskundskab. Hæfterne henvender sig til de ældste elever i folkeskolen og behandler filosofiske og kirkehistoriske emner. Med udgangspunkt i relevante tekster og kunstværker behandles livets store spørgsmål. Opgaverne i hæfterne er velegnede til såvel individuelt arbejde som gruppearbejde.

Tror du det? Religion 9

af Mikael Rothstein, Annika Hvithamar, Morten Warmind

Tror du det? er et nyt fuldt dækkende system til kristendomskundskab. De første bøger til systemet kommer til overbygningen, hvor det første handler om jødedom, islam, kristendom, mission, oplysningstid, menneskerettigheder og religionernes genkomst inden for de seneste årtier.

Min dagbog

af Marianne Brandt Jensen

Lette bøger

Beta

af Marianne Brandt Jensen

Lette bøger

Regne og læsevanskeligheder

af Ingvar Lundberg Görel Sterner Michael Wahl Anderse

Gennemgang af forskningen om læse- og regnevanskeligheder i indskolingen samt anvisninger på undervisning af grundlæggende læsning og regning.

Matematrix 6, Lærermappe

af Tomas Højgaard Jensen, Per Gregersen, Helle Thorbj

Kontakt forlaget for bestilling, Der er netadgang til produktet.

PS, Sarin og Stjernetårnet

af Benni Bødker

Fantasy - let at læse Sjette og sidste bog i den populære og letlæste fantasy-serie med pigen Sarin. I den farefulde fantasy-verden er det ganske uventet lykkedes hende at blive genforenet med faren og sammen er de nu på vej mod Stjernetårnet for at befri moren. Sarin narrer sig ind i Stjernetårnet og får brug for sit smykkes magt. De mange genkendelige elementer fra det eventyrlige univers gør det let for læserne allerede fra 8 år at leve sig ind i den spændende handling, der understøttes af mange flotte og dramatiske illustrationer af Christian Højgaard.

Stavevejen 2, Lærervejledning, 4.-5.kl. inkl. plakat

af Mogens og Marianne Brandt Jensen

Kontak forlaget for bestilling.

Stavevejen 1, Lærervejledning, 3.-4.kl. inkl. plakat

af Mogens og Marianne Brandt Jensen

Kontak forlaget for bestilling.

Tid til dansk, Kan træer tale?

af Lena Bülow-Olsen Karin Hald

I Kan træer tale? introduceres eleverne til forundringstræer og livstræer, til juletræet og dets historie, til Kundskabens Træ og mange, mange andre træer. Eleverne kommer til at læse digte, fortællinger, eventyr, myter og fagtekster, og de skal selv skrive forskellige tekster. De kommer også til at arbejde med symbolik i bogens mange tekster og billeder, og de skal selv lave billeder. Kan træer tale? er et supplerende materiale til danskundervisningen på mellemtrinnet, der sætter fokus på træet som centralt motiv i dansk mytologi, kultur, litteratur og billedkunst. Muligheden for tværfagligt arbejde er nærliggende via relevante bånd til bl.a. kristendomskundskab, billedkunst, historie og natur/teknik. Materialet omfatter elevbog og lærervejledning med oplæg til arbejdet.

Den sikre læsning 1, Brug bolden! 3.kl.

af Ina Borstrøm, Dorthe Klint Petersen

Ida og Emil er flyttet til østerby og begynder på en ny skole efter sommerferien. Her møder de en masse nye venner og kommer med i skolebladet. Det viser sig hurtigt, at der sker mystiske ting på skolen, og sammen med resten af skolebladet går Emil og Ida i gang med at undersøge sagen. Niveau: 3. klasse. Den sikre læsning består af seks børneromaner. Til serien hører også arbejdsbog og lærervejledning.

Den sikre læsning 2, Magi i luften, 3.kl.

af Ina Borstrøm, Dorthe Klint Petersen

Ida og Emil og deres nye venner fra østerby går på opdagelse i naturen. Det viser sig hurtigt, at naturen er fuld af overraskelser, og måske er det hele ikke så naturligt, som det ser ud. Der er magi i luften, når Ida og Emil sammen med resten af skolebladet kigger i krystalkuglen og forsøger at finde en naturlig forklaring. Niveau: 3. klasse. Den sikre læsning består af seks børneromaner. Til serien hører også arbejdsbog og lærervejledning.

Den sikre læsning 3, Gå efter guldet! 3.kl.

af Dorthe Klint Pedersen, Ina Borstrøm, Anne-Marie Do

Ida og Emil og resten af skolebladet dykker ned i østerbys spændende historie. Snart støder de på skjulte hemmeligheder fra fortiden, og det viser sig, at det slet ikke er så nemt at grave sandheden frem. Hemmeligheder og løgne lokker skolebladet til at gå efter guldet, og snart går den vilde skattejagt. Den sikre LæSNING består af seks børneromaner.Gå efter guldet! er 3. bog i denne serie. Til serien hører også arbejdsbog og lærervejledning.

Tid til dansk i overbygningen, Dømt til at leve!

af Birgitte Sørensen

Med skarphed, humor og et sprog, der sprudler i alle retninger, er Benny Andersen en uomgængelig forfatter inden for dansk litteratur. Gennem årtier har han skrevet om det mindste i det største og det største i det mindste og venligt mindet om, at livet er ikke det værste man har.   Dømt til at leve! kommer vidt omkring i Benny Andersens forfatterskab – fra Svante til Snøvsen, fra noveller til romaner for børn, fra lyrik til interview og essay. Samtidig er Dømt til at leve! et indblik i dansk kultur, litteratur og billedkunst fra ca. 1920’erne og frem.

Tid til dansk i overbygningen, I mørket, Elevbog/Web

af Judith Breuning, Ulrich Breuning, Kaspar Munk

I mørket er et undervisningsmateriale om film og om, hvordan man laver film – fortalt af professionelle filmfolk. Med udgangspunkt i tre af filminstruktøren Kaspar Munks kortfilm og deres tilblivelse gives et sjældent indblik i processen omkring filmproduktion – fra ideen til den færdige film, fra den helt lille produktion til den større. Gennem dvd’ens tre film samt bogens tekster og opgaver arbejdes med kortfilmgenren og med ideer, manuskript, storyboard, optagelser, klipning, lyd og markedsføring af film.   I mørket er en del af Tid til dansk i overbygningen, der tilbyder en bred vifte af muligheder for fagligt velfunderet, engagerende og reflekterende danskundervisning i de ældste klasser.

d'dansk, Fællesbog/Web, 4.kl.

af Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaar

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet. I d’dansk 4. klasse arbejder klassen med tekster i mange genrer, billeder, forfatterskab, danskfaglige begreber samt læseforståelses- og læringsstrategier. Fokus på ordforråd og begrebsudvikling, sproglige nuancer og virkemidler er fremtrædende i Fællesbogen, der naturligt inddrager sprogarbejdet i en funktionel sammenhæng omkring læsning af tekster samt elevernes egen sprogbrug.   d’dansk 4. klasse byder på følgende kapitler:   Hvad tænker du? - tekster, der skaber undren og refleksion. Af bl.a. Ken Denning, Hanne-Vibeke Holst og Peter Mouritzen.   Digte om stort og småt. Digte om alt og intet - lyrikgenrens karakteristika og virkemidler, haikudigte.   Hvad tænker du nu? - flere tekster, der nuancerer menneskets vilkår og skaber undren og refleksion, bl.a. af Louis Jensen.   Læs et billede - digt om et billede - billedarbejde, analyse og egen digtning ud fra billeder.   Drager - tekster om drager i forskellige genrer, fx myte, eventyr, moderne eventyr, fagtekst, romanuddrag og sagn.   Fortæl en god historie - fokus på den mundtlige fortælling og elevernes arbejde med at gøre historier til deres egne mundtlige udtryk.   Forfatterskabslæsning - uddrag af Bodil Bredsdorffs roman Krageungen, forfatterportræt og arbejde med bl.a. boganmeldelse.

d'dansk, Lærervejledning, 4.kl.

af Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaar

Lærervejledningen gennemgår tankerne bag d'dansk og giver forslag og ideer til undervisningen. En grundig side til side-vejledning, beskrivelser af billeder og konkrete forslag til inddragelse af kort-, spille- og dokumentarfilm klæder den enkelte lærer godt på. Lærervejledningen indeholder desuden vejledning og facit til d'dansk Læseforståelse.

d'dansk, Træningshæfte, 4.kl.

af Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaar

Træningshæftet – uddybende arbejde med Fællesbogens tekster, yderligere sprogarbejde samt evaluering.

Format Bh.kl. Elevbog

af Alice Darville, Janus Madsen, Leane Rasmussen

FORMAT til børnehaveklassen systematiserer og bygger videre på børnenes førskoleerfaringer med matematiske begreber som antal, størrelse, vægt og form. Materialet tager udgangspunkt i en lang række af trinmålene i Fælles Mål 2009 for børnehaveklassen.   Elevbogen er opdelt i seks faglige kapitler, der er sat ind i en tematisk kontekst, som tager udgangspunkt i børnene hverdag og fantasi. Alle kapitler indledes med en tegning og en tilhørende historie, som introducerer kapitlets faglige områder og temaer. Derefter åbnes for en lang række alsidige opgaver, som præsenterer børnene for flere forskellige måder at lære og at arbejde på.   Elevbogens aktiviteter er basisstof som alle kan arbejde med. På udvalgte sider i elevbogen er der indlagt differentieringsmuligheder.  

Mellem fortid og fremtid, Da Danmark var besat, Fordybelseshæfte

af Birgit Knudsen

Da Danmark var besat - Danskere under nazistisk pres fordyber sig i perioden fra midten af 1930´erne og frem til tiden lige efter besættelsen af Danmark. Hæftet giver eleverne sammenhængsforståelse og indblik i de mange begivenheder og forandringer, der skete i perioden. Der arbejdes med emner som fx nazismen, besættelsen den 9. april, danske nazister, modstandsbevægelsen, augustoprøret 1943, aktionen med de danske jøder, folkestrejken 1944, befrielsen, de tyske flygtninge i Danmark og retsopgøret. Bogen kan bruges både som et fordybelseshæfte til Mellem fortid og fremtid, og som et selvstændigt hæfte.

Format Bh.kl. Evalueringshæfte

af Janus Madsen, Leane Rasmussen, Alice Darville

Evalueringshæftet består af to korte færdighedsevalueringer til hvert kapitel i elevbogen og en begrebsevaluering til hvert andet kapitel.   Gennem færdighedsevalueringerne fås et billede af børnenes faglige niveau med udgangspunkt i Vygotskys tre udviklingsniveauer: Kan endnu ikke Kan næsten Kan I hæftet henvises til relevante værksteder til det videre arbejde.   Begrebsevalueringen er udformet som en kontrolleret tegniagttagelsesopgave (KTI) og består af mere åbne opgaver, der giver et indblik i børnenes begrebsforståelse.

Format 3.kl. Træningshæfte 1

af Lone Anesen, Nina Winther

Format træningshæfte 3.1 knytter sig til matematiksystemet Format, der bygger på de nyeste teorier om læringsstile. Træningshæfterne til Format i 3.klasse understøtter de faglige områder i elevbogen og er differentieret i to niveauer. Træningshæfte 3.1 dækker niveau 1. Hæfterne kan anvendes som supplement til elevbogens kapitler eller som en del af værkstedsundervisningen, der knytter sig til systemet.

Format 3.kl. Træningshæfte 2

af Nina Winther, Lone Anesen

Format træningshæfte 3.2 knytter sig til matematiksystemet Format, der bygger på de nyeste teorier om læringsstile. Træningshæfterne til Format i 3.klasse understøtter de faglige områder i elevbogen og er differentieret i to niveauer. Træningshæfte 3.2 dækker niveau 2-3. Hæfterne kan anvendes som supplement til elevbogens kapitler eller som en del af værkstedsundervisningen, der knytter sig til systemet.

Læselyst og læseforståelse, Helge der ik' ku' vælge, Elevbog

af Merete Brudholm

Helge der ik’ ku’ vælge – og andre nye fortællinger er til 3.-4. klasse. Bogen er udgivet i serien Læselyst & læseforståelse på mellemtrinnet. Bogen rummer folkeeventyret ‘Drengen med guldhåret’ og nye fortællinger skrevet af: Tina Schmidt, Per Vers & Michael Lee Burgess, Sissel-Jo Gazan, Søren Jessen og Kåre Bluitgen. Til fortællingerne er der mange illustrationer, som bruges i elevopgaverne.   I serien foreligger også:   Pigen uden arme – og andre nye fortællinger til 4.-5. kl. Gid du brækker benene! – og andre nye fortællinger til 5.-6. kl.

Focus On, Contemporary Art, Textbook

af Suzanne Russell

Focus on Contemporary Art af Suzanne Russell Lad eleverne forbedre deres engelskkundskaber samtidig med at de lærer om samtidskunst! Oplæg til diskussioner, Cooperative Learning, kreativ skrivning og kritisk analyse vil engagere og motivere eleverne til at arbejde med sproget på en ny måde. Kunstnerne og deres værker har relationer til engelsktalende lande og lærervejledningen perspektiverer til diskussioner og tematisk arbejde om kulturelle forhold såsom: diskrimination, race- og kønsspørgsmål, identitet, mediernes rolle, miljø og fattigdom. Tekstbogen indeholder tekster som avisartikler, sange, interviews, digte, dagbogsindlæg, breve, fiktionstekster og essays og der er film, musik og lytteøvelser på den tilhørende DVD.

Konkrete materialer, Målebægre

af Esben Esbensen

Målebægersættet består af 5 målebægre med forskellige måleskalaer; 1000 ml, 500 ml, 150 ml og 100 ml. Bægrene kan bruges til undervisning i eksempelvis rummål.

Timo Moto på eventyr

af Lene Brok

I Timo Moto på eventyr kan pædagogen få ideer til, hvordan man kan arbejde metodisk med mundtlig fortælling i børnehaven. På den måde kan man skabe fælles oplevelser af nærvær og fællesskab, hvilket fremmer livsglæden og lysten til at lære og udvikle sig hos voksne og børn.

Læs til! Læsetræning i 4. og 5.kl. Grundbog

af Hanne Fabrin, Lissie Munk-Jensen, Camilla Gellert

Bogen indeholder tekster til læsning af opgaverne i Læs til! Grundbog til 4. og 5. klasse. Der findes både fagtekster og skønlitterære tekster.

Læs til! Læsetræning i 4. og 5.kl. Tekstbog

af Hanne Fabrin, Lissie Munk-Jensen, Camilla Gellert

Bogen indeholder tekster til læsning af opgaverne i Læs til! Grundbog til 4. og 5. klasse. Der findes både fagtekster og skønlitterære tekster.

Danmarks regioner, Nordjylland

af Peter Bejder

Serien om fatter i alt 5 elevbøger - en til hver af Danmarks 5 regioner.   Helbind, flergangsbog.   Omfang: 64 sider, illustreret med fotos og diagrammer. I teksten findes også faktabokse.   Hvert kapitel afsluttes med oplæg til diskussionsemner.   Bag i bogen findes stikordsregister.

Matematrix 1, Mester Trix, Hæfte 2

af Casrsten Hedegaard

Hæftet indeholder et stort antal varierede aktiviteter. Fokus er først og fremmest på træning af addition, positionssystemet, subtraktion, men geometriske figurer belyses også. Der er lagt vægt på, at bogen skal være selvinstruerende og selvkontrollerende for eleverne.   Download facitliste til Mester trix, hæfte 2, under download.  

Følg en forsker, Biologen

af Henrik Carl

Serien “Følg en forsker”, er en række bøger til faglig læsning i slutningen af mellemtrinnet. Bøgerne giver et portræt af en person og et erhverv og er ment som appetitvækkere til at trække elever ind på en naturvidenskabelig løbebane. Bøgerne egner sig som supplerende læsning under arbejdet med uddannelsesplaner men giver også indsigt i de forskellige erhvervs metoder og tankegange.   Følg en forsker - Biologen Bogen beskriver hvordan hverdagen kan se ud for en uddannet biolog. Det støvede forskerbillede forsvinder som dug for solen og Henrik Carl fremstår som en moderne mand med et spændende og fysisk aktivt arbejde. * Faglig læsning til mellemskolen og til arbejdskenskab i 7.-9. klasse. * Giver indsigt i forskerens verden (afliver myten om et kedeligt nørdet arbejde) * Belyser hvordan naturvidenskabelig viden og kunnen finder anvendelse i samfundet * Anvendlig i forbindelse med skrivning af uddannelsesplaner i 7. klasse  

Hvem vinder? Isbjørn mod Hvalros

af Lars-Henrik Olsen

Nyhed til dansk 3.-5. klasse   HVEM VINDER? Isbjørn mod hvalros   Af Lars-Henrik Olsen     En sulten isbjørn og en to tons tung hvalros tørner sammen i en kamp på liv og død. Hvem tror du vinder kampen?   Hvem vinder? er en ny serie af bøger, der skildrer kampe mellem to dyr. Bøgerne er god historie og spændende fakta i ét – og et nyt motiverende tilbud til den elevgruppe, der ikke er så interesseret i ren fiktion.

Det er enhvers ansvar. Medborgerskab i skolen

af Mattias Andersson Anette Faye Jacobsen Christiane

Det er enhvers ansvar handler om, hvad det vil sige at være medborger i samfundet, og hvordan skolen kan være med til at understøtte børn og unges uddannelse og opdragelse til medborgerskab såvel lokalt som globalt. I bogen diskuteres spørgsmål som: Hvad er medborgerskab? Hvem er mine medborgere? Hvad kræver det at være aktivt deltagende medborger? Udkommer på Akademisk Forlag. Tidligere udgivet på Alinea under samme ISBN-nummer. Bogen er tidligere udgivet af forlaget Alinea og nu overgået til Akademisk Forlag.

Medborgerskab, Der må være en grænse, Overbygning

af Hanne Brixtofte Petersen

Medborgerskab i skolen er en serie materialer til undervisningen i medborgerskab i fagene dansk, kristendom, historie, samfundsfag og naturfag. “Der må være en grænse” er en elevbog til overbygningen i faget dansk. I bogen kommer eleverne til at arbejde med kommunikation, ytringsfrihed, raptekster og interviews.

Tid til dansk i overbygningen, Før deadline, Elevbog/Web

af Anders Heering

Tid til dansk i overbygningen tilbyder en bred vifte af muligheder for fagligt velfunderet, engagerende og reflekterende undervisning i de ældste klasser. I Før deadline får eleverne i folkeskolens ældste klasse indblik i journalistikkens genrer og særlige måde at formidle budskaber på. Klassen vil blandt andet lære om nyhedsjournalistik, opinionsstof og pressefotografiet. Eleverne skal selv skrive artikler og fotografere til klassens egen avis, ligesom de skal forholde sig til mediernes fremtid og rolle i samfundet. Et tværfagligt forløb med samfundsfag er oplagt. Før deadline giver indsigt, sprog og begreber til elevernes eget arbejde med journalistiske tekster

PS Spejlslottet 5, Modos Plan

af Jørn Jensen

5. bog i serien Spejlslottet på i alt 6 bøger.   Når 6. og sidste bog er udkommet, vil der blive trukket lod om præmier - et sæt Spejlslottet og et forfatterbesøg af Jørn Jensen - blandt dem, der har mailet spørgsmål til forfatteren.

PS, Spejlslottet 6, Kampen mod Zakka

af Jørn Jensen

Kampen mod Zakka   6. og sidste bog i fantasy-serien Spejlslottet handler om den onde hersker Zakkas fald. Der er indbudt til fest, hvor børnene fra sivskoven, dværgene, sigøjnerne og folk fra pjaltebyen møder op på slottet og gør oprør. Modo og hans far kan vende hjem sammen med Sira.

Super let PS, Fang tyven!

af Signe Rød

Ny Super let PS bog med en kombination af graphic novel og rim

Ind i historien, København - Byen bag voldene

af Hanne Fabricius

En 1000-årig vandring gennem det gamle København frem til, at byens portvagter blev inddraget i 1856, og byportene blev åbnet på vid gab til fremtiden. På turen møder vi biskop Absalon, kongedatteren Leonora Christina, der i næsten 22 år sad fanget i Blåtårn, skibsbyggere, bøsseskytten Jon Olafsson, ølbryggere, rapkæftede madammer, guldmageren i Nyhavn, morderen Worm, bordelværtinden Anne Hattemagers og mange andre af de mennesker, der boede i København. Vi følger i deres fodspor gennem de mørke gyder og fornemmer lugten og støjen fra deres by, mens vi hører om, hvor og hvordan de boede, hvad de levede af, og hvad der skete, hvis de ikke fulgte byens lov. For ligesom i dag havde mange af borgerne let ved at komme i slagsmål, og byens lov forbød på det strengeste at hugge arme, ben og hovedet af hinanden. Den offentlige straf var en vigtig del af fortidens liv, og mange af de ting, som vi i dag anser for lovlige, medførte dengang kagstygning, gabestok, fængsel eller i værste fald døden på byens torv.

Alienberg-agenterne 3, På røven i rummet

af Merlin P. Mann

På røven i rummet’ er 3. bog i serien Alienberg-agenterne - en fuld-knald-på-humor-sci-fi letlæsningsserie for alle, der bare ikke kan sidde stille på en skolebænk! Til mellemtrinnet.

Alienberg-agenterne 2, Brakkerne

af Merlin P. Mann

Brakkerne er bog 2 i serien Alienberg-agenterne, en humoristisk science fiction-serie med masser af action til de 8-11-årige.Møgungerne Denni og M-I er endt på Alienberg Kostskole. Men stedet er drevet af rumvæsner, og hvis M-I vil redde sin bedste ven, må hun og Denni drage til planeten AJ-X og tage kampen op mod de brutale brakkere.

Religionstemaer, Religioner på prøve

af Mette Hansen, Anne Rosenskjold Nordvig

RELIGIONER På PRøVE består af forskellige typer tekster i form af prøveoplæg, der kan anvendes i det daglige arbejde med kristendomskundskab og som forberedelse til afgangsprøven i faget. I prøveoplæggene arbejder eleverne med centrale grundbegreber som fx frelsesforestillinger, helligsteder, myter, bøn og offer inden for islam, jødedom, hinduisme og buddhisme. Hvor det er relevant, spejles religionerne i kristendommen.   RELIGIONSTEMAER tænkes især anvendt i faget kristendomskundskab på folkeskolens ældste klassetrin. Serien består af supplerende hæfter til Alineas undervisningsmaterialer til faget. Hæfterne behandler bl.a. religionsfaglige og filosofiske emner. I serien findes også prøveoplæg i BIBELEN På PRøVE.

Eventyrskoven, Dragerne i Eventyrskoven

af Susanne Holck

Dragerne i Eventyrskoven er efterfølgeren til Troldene i Eventyrskoven, hvor vi fulgte en troldefamilie i tykt og tyndt i syv fantastiske fortællinger.Også denne gang er der syv eventyr, hvor vi ud over troldene møder et hav af drager. To af dragerne lærer vi særlig godt at kende, nemlig ”Den blåvingede drage” der har et hjerte af guld, og ”Den sortskællede drage”, der er en drage af værste slags! Vær med, når Troldmand Bims bliver helt plimmelims og tager Den blåvingede drage til fange og hør, hvad der sker med den sortskællede drage, da den ved syvende fuldmåne vil inddrive troldenes gæld … Drageeventyrene egner sig til børn og barnlige sjæle fra 4 år og opefter. Bag i bogen ligger der to cd’er. Den ene med de indtalte historier, den anden med sangene fra historierne samt tre længere dansenumre.  I tilknytning til Dragerne i Eventyrskoven, er der et inspirationshæfte ” Drager i farver” med gode ideer til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i institutionen, herunder; Billedkunst, farvelære, musik og bevægelse, fortælling og naturformidling. 

Læs dansk fakta, Fantasy-Væsner 2, Guld og Gru

af Jesper Ejsing

En fakta-bog med nye gode og onde væsner. Bogen er meget overskueligt opdelt i de gode væsner og i de onde væsner – og kan bruges både som opslagsbog og som morskabslæsning. Bag i bogen er et afsnit med gode råd, hvis man skulle møde et magisk væsen. Bogen udkommer i den lette fakta-serie Læs dansk fakta til børn allerede fra 8 år. Til serien findes gratis opgaver til faglige læsekurser på Alines hjemmeside under Dansk/Serier.

Format 4, Elevbog/Web

af Janus Madsen, Lone Anesen, Nina Winther

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet. Format 4, Elevbog/Web er fyldt med alsidige opgaver i et nyt design og med illustrationer, som passer til målgruppen. Format på mellemtrinnet er bygget op omkring de samme tre kendetegn som i indskolingen: 1. Mange måder at lære på – Læringsstile 2. Differentieret værkstedsundervisning 3. Fremadrettet evaluering. Som noget nyt i matematikundervisningen på mellemtrinnet er elevbøgerne engangsbøger. Elevbøgerne indeholder på hver årgang de samme otte faglige kapitler. Hvert kapitel behandler et fagligt område, som udvikles i de tre bøger på mellemtrinnet. Har du bog, har du web!: Ved køb af et klassesæt af Elevbog/Web og en Lærervejledning/Web følger adgang til webressourcer på DitFormat.dk og MitFormat.dk. DitFormat.dk indeholder webressourcer til udvalgte opgaver i elevbogen. På MitFormat.dk kan eleverne arbejde digitalt med evaluering og værksteder. Vær venligst opmærksom på, at køb af Lærervejledning/Web er en forudsætning for, at skolen kan benytte elevdelen på MitFormat.dk.

Under samme himmel 2, Emnebog/Web

af Rebekka Bærnholdt, Mette Hansen, Catharine Linke

“Under samme himmel 2” tager afsæt i kristendommen og de bibleske fortællinger og kommer grundigt rundt om kundskabsområderne og trinmålene. samtidig perspektiveres der til andre religioner. Bøgernes smukke illustrationer understøtter teksten, så eleverne spores ind på den undren og refleksion, der er central i faget. “Under samme himmel 2” indeholder: Tro og tanker Symboler Bibelske fortællinger og Josef og Moses Nye år Det rigtige liv Spiseregler Jesus Engle

Øjne på dansk, Tæt på, Genrer og sprog, 6.-7. kl.

af Else Marie Hinge, Hanne Beermann

Undervisningsmateriale til dansk i 6.-7. klasse. Arbejdet med tekster og sprog i dette materiale bygger på et tekstlingvistisk funktionelt sprogsyn. Litteratursamtalen er struktureret så der arbejdes med en progression fra oplevelse over analyse til perspektivering. Eleverne arbejder i en bevægelse fra helhed til dele til helhed med fokus på forskellige sproglige virkemidler afhængig af tekstvalg og genre.

Sigma for niende, Elevbog 4.udg.

af Henry Schultz, Benny Syberg, Anette Christensen, I

Sigma for niende er beregnet til matematikundervisningen i niende klasse. Sigma for niende er tilpasset Fælles Mål 2. Sigma for niende inddrager forskellige emner i matematikundervisningen. Der fokuseres specielt på emner, der vedrører dagligliv og naturforhold. I 4. udgave er det klassiske Sigmakoncept bevaret, men er moderniseret og gjort mere brugervenligt ved en opstramning af layout og en tydeligere opgaveformulering. I elevbogen præsenteres matematikken i faglige opgaver, der tager udgangspunkt i den verden eleverne kender og i samtaleopgaver, som danner grundlag for udvikling af matematiske begrebsområder og matematiske kompetencer.

Univers 8.-9.kl. Vi bor i solsystemet, Temahæfte

af Mari-Ann Skovlund Jensen, Helle Houkjær, Lise Fabr

Univers fysik/kemi 8.-9. klasse. vi bor i solsystemet, temahæfte indeholder følgende kapitler: Jorden i universet, Systemet Jord, Måne, Sol, Planeter, Andre himmellegemer, Verdensopfattelser

Metoder i kristendomskundskab

af Anne-Mette Nortvig, Mona Høgh

Intentionen med bogen er at beskrive fagets historiske forankring i folkeskolen med henblik på at indkredse dets indhold og identitet. Bogen omtaler de tilgange og metoder, der er centrale i kristendomskundskab i dag, hvor der bl.a. er fokus på fagets kundskabsmeddelende side. Beskrivelsen af metoderne og de konkrete anvisninger og eksempler skal opfattes som forslag, der kan give læreren inspiration til en varieret, engageret og udbytterig undervisning. Det er således et mål, at bogen kan give læreren lyst til at arbejde med nye arbejdsformer og til fortsat at videreudvikle og forny faget i folkeskolen.

Ach so! Teil 2, Lehrerbuch

af Niels Agerskov, Anette Meyer, Lore Rørvig, Finn Sø

Ach so! Teil 2 Lehrerbuch er vejledning til Teil 2A og Teil 2B i ét. Bagerst i bogen er indlagt en cd-rom med lærerens kopiark. Med bogen følger også laminerede værkstedskort til kapitel 4, Die Schnitzeljagd

Sig'natur 3, Natur/teknologi, Elevbog/Web

af Peter Jepsen, Ida Guldager, Ida Toldbod, Lise Fabr

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet. Sig’Natur 3 er det første klassetrin som udkommer til Alineas nye naturfagssystem. Elevbogen til Sig’Natur 3 indeholder 8 kapitler som sammen med elevbogen til Sig’Natur 4 dækker trinmålene for 4. klasse til Fælles Mål II.  Til hvert klassetrin er der knyttet en hjemmeside med aktiviteter, en lærervejledning, samt en tavlebog til læreren.  Hvert kapitel er struktureret med en indledning, 3 kurser og en afslutning. Indledningen opstiller en problemstilling som fokuserer elevens tilgang til hele kapitlets læringsstof. Derudover giver den eleverne mulighed for at diskutere og forholde sig til det nye læringsstof i dagligdagstermer og opbygge begreber som relatere sig til kapitlets emne. De 3 kurser byder ind med den fagfaglige tilgang til emnet. De kan enten have en induktiv eller deduktiv vinkel, alt efter hvad der egner sig bedst til kapitlets emne.  Den afsluttende del, opsamlingen, hægter de 3 faglige kurser sammen, idet eleverne skal byde ind med et svar eller en løsning på den igangsættende problemstilling ud fra deres nytilegnede viden.   Faglig læsning - arbejdet med fagets sprog og tekster er indarbejdet i systemet. Læreren finder hjælp og forslag i lærervejledningen til, hvordan arbejdet kan gribes an med fokus på faglig læsning. 

På tur til Universet, Elevbog

af Astrid Andreasson

En undervisningsbog til de yngste klasser om jorden og dens naboer i universet. Bogen er rigt illustreret, og den indeholder forslag til mange forskelligartede aktiviteter. Til bogen udkommer en udførlig lærervejledning med 12 kopiark.

Greb om grammatikken

af Nis Johannsen, Karsten Møller

Greb om grammatikken er en grammatisk opslagsbog, der opsamler de grundlæggende grammatiske begreber og mest almindelige sproglige fejltyper.   Det enkelte opslag består af en kort forklaring efterfulgt af eksempler, der præciserer begrebet.     Greb om grammatikken giver det formelle grundlag for et godt mundtligt og skriftligt dansk.

PS Iqbal Farooq og den sorte kabib-bimmer

af Manu Sareen

Sjov bog - let at læse Fra Manus Sareens børnebog "Iqbal Farooq og den sorte pjerrot", er der udvalgt en ny, rablende skør episode som er læsepædagogisk bearbejdet primært til de 8-12 årige børn. Bogen handler om de småproblemer Iqbal og hans familie fra Blågårdsgade på Nørrebro kommer ud for, da de skal til endnu et bryllup. En humoristisk hverdagsskildring med afsæt i indvandrermiljøet. På hvert opslag suppleres teksten af Lars-Ole Nejstgaards mange farverige illustrationer. Bogen er velegnet til underholdende fritidslæsning både på børne- og skolebiblioteket og til læsekurser. Der er opgaver til bogen som downloades gratis på www.alinea.dk

Scoop 14, Tekstbog

af Lisbet Kongsted, Sten Østengaard, Marianne Simonse

Scoop 14 – Filmen kalder   Scoop 14 indeholder ni film: fire novellefilm, fire dokumentarfilm og en animationsfilm. Men for at skabe mulighed for perspektivering, samtale og diskussion inddrages også digte, fotos, noveller og avisartikler som supplement til de udvalgte film.    Med en enkelt undtagelse er alle tekster, billeder og film i denne bog fra det seneste årti. Så udover at være en bog med fokus på film, er det altså også en bog, der forsøger at indkredse de temaer, der var typiske for tiden.   Film er et værdifuldt undervisningsmateriale til faget dansk, og erfaringen har vist, at elever, der er blevet undervist i og har fået kendskab til filmfortællingens og filmtekniske virkemidler, ser og fortolker både film og tekster bedre. Det gælder for begge overgenrer, fiktion og fakta, der findes i Scoop 14.

Scoop 14, Vejledning og kommentarer

af Lisbet Kongsted, Marianne Simonsen, Sten Østengaar

Lærer og elever har mange bolde i luften i hver eneste lektion, når der arbejdes med litteraturundervisning. Intentionen med Scoop 14, Vejledning og kommentarer er at inspirere læreren både med faktuelle oplysninger og med kommentarer. Det er vores håb, at den trykte vejledning og den gratis elektroniske værktøjskasse på www.elevunivers.dk, vil være den inspiration, der gør, at lærer og elever får grebet netop de bolde, der passer til dem.  

Følg en forsker, Meteorologen

af Maria Hørby

Følg en forsker ... Meteorologen Hvordan arbejder en meteorolog og hvilken uddannelse har hun? Mange kender skærmtrolden Maria Hørby, men hvad skal der til for, at man kan fortælle tv-seerne om vejret, og hvad bruger Maria ellers sin uddannelse til? Maria er en spændende kvinde, som har et godt arbejdsliv, ikke mindst p.gr.a. hendes uddannelsesbaggrund.

Super let PS: Livas hund

af Jørn Jensen

Ny Super let PS - bog   En sjov letlæselig bog der også giver mulighed for billedlæsning til børn fra 6 år. Det er 3. bog om Liva og hendes veninde Mina. Liva er for det meste glad for sin hund, Buller, men ikke altid. Hun synes, Buller er for stor og så skal den luftes tit. Hun vil hellere have et mindre dyr. Men hvad så med Buller?   Serien Super let PS er velegnet til såvel fritidslæsning som til børne- og skolebiblioteket. Skal serien bruges til indholdslæsning, ligger der gratis opgaver til downloads på www.alinea.dk 

Ach so! Teil 2A, Sampak, Schülerbuch + portfolio

af Niels Agerskov, Anette Meyer, Lore Rørvig, Finn Sø

Sampak, Schülerbuch + portfolio Kontakt forlaget for bestilling

Medborgerskab i skolen, Medborgerens naturfagsbriller

af Janus Hendrichsen

Medborgerens naturfagsbriller er en elevbog til overbygningen i faget naturfag. Bogen indgår i serien “Medborgerskab i skolen”, som består af en række elevbøger til kristendomskundskab, dansk og naturfag - og en lærerhenvendt bog “Det er enhvers ansvar, hvor medborgerskabsbegrebet bliver udfoldet i både teori og praksis.   Alle bøger er udformet, så de understøtter arbejdet med fagenes trin- og slutmål.

Historien på prøve

af Birgit Knudsen, Lene Rasmussen, Henrik Larsen

Kontakt forlaget for bestilling. Der er netadgang til produktet.

Historiekanon, Energikrise 1973, Murens fald Maastricht 1992, 11. september 2001

af Peter Bejder

Bogens fire kanonpunkter beskriver nogle af de hændelser og strømninger, der har fundet sted i det moderne Danmark – i samspil med den øvrige verden.   •                            Energikrisen 1973 fortæller om dengang, danskerne måtte skrue ned for varmen og sadle om energipolitisk. •                            Murens fald har fokus på Berlinsmurens betydning under og efter den kolde krig – også i Danmark. •                            Maastricht 1992 fortæller om det danske nej til aftalen og i øvrigt Danmarks forhold til EF/EU både før og efter folkeafstemningen i 1992. •                            11. september 2001 har naturligvis fokus på terrorangrebet i New York og konsekvenserne heraf. Muhammedtegningerne og følgerne er også et fyldigt fokuspunkt.   Lærergide kan gratis downloades fra Alineas hjemmeside