Svenskekrigene forside

Svenskekrigene

Svenskekrigene forside
Forfatter:
Originalsprog:
Dansk
Omslag:
Indbundet
ISBN13:
9788774673941

Det dansk-svenske arvefjendskab, som i vore dage udkæmpes på fodboldbanen og i debatter om indvandring og alkoholpolitik, var i slutningen af 1650’erne anderledes blodigt. 

Europa slikkede stadig sårene efter den udmarvende Trediveårskrig (1618-1648), og selvom nationalstaternes grænser var blevet lagt fast ved Den Westfalske Fred, skulle kampen om magten i Norden først nu til at tage sin begyndelse. Dette er baggrunden for Karl Gustav-Krigene (1657-1660).  

I den veloplagt fortalte "Svenskekrigene" følger læseren fra første parket, hvordan hele Danmark – som dengang også talte Norge – i et skæbnesvangert øjeblik var uhyggeligt tæt på at falde i den svenske konges hænder.

”Svenskekrigene” fortæller med både overblik og øje for detaljen, hvordan det især var herredømmet over Øresund og dermed den lukrative Øresundstold, svenskerne tragtede efter. Sverige var militært og økonomisk Danmark overlegen, og fra et svensk besat Jylland kunne man i den strenge vinter 1657/58 gå over isen og indtage først Fyn og derpå Sjælland. Erobringen af København og dermed en endegyldig sejr over Danmark var indenfor rækkevidde. 

At den danske hovedstad ikke blev erobret og Danmark dermed ikke en svensk provins, skyldes en række personer fra kongehus, adel og militær. ”Svenskekrigene” præsenterer på kyndig og medrivende vis læseren for dette galleri af stærke personligheder: Blandt andre den farverige, men politisk ukyndige Christian IV. Hans intellektuelle og indadvendte søn, Frederik III, der kun ved et tilfælde bliver konge. Den begavede, men svigefulde Corfitz Ulfeldt, der fra sin position som ægtemand til kongens yndlingsdatter, Leonora Christine, aldrig holder sig tilbage fra at indgå en forræderisk handel, hvis den kan gavne hans egne interesser.  

De dansk-svenske krige er imidlertid ikke noget, der kun angår samfundets øverste lag. "Svenskekrigene" skildrer malende krigens gru set fra ganske almindelige menneskers synsvinkel: De svenske soldater trækker et sandt blodspor af voldtægt og mord på kvinder og børn efter sig på de isbelagte veje mod København. 

Undervejs bliver de dog mødt af hårdhændet modstand, fordi modige civile sætter livet ind på at smide svenskerne på porten, og "Svenskekrigene" fortæller ud fra historiske kilder om blandt andre den navnkundige ”snaphane”, Svend Poulsen: Gøngehøvdingen. 

Modstanden ændrede dog ikke ved, at Danmark mistede Halland, Skåne og Blekinge. Danmarks deroute som kolonimagt havde taget sin begyndelse. 

Et ”missing link” i Danmarkshistorien. De senere år har budt på fornyet interesse for Svenskekrigenes baggrund, reformationstiden og trediveårskrigen samt på Danmarks endelige undergang som storpolitisk sværvægter i 1864. ”Svenskekrigene” udgør den manglende brik i det danmarkshistoriske puslespil, idet bogen medrivende og velskrevet beretter, hvordan Danmark blev det land, vi kender i dag. 

Lars Christensen (født 1970) er ph.d. i historie og har skrevet flere bøger.

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
Indlæser opdaterede priser
Bogreolen 234,95 29,95 264,90
Plusbog 224,95 39,95 264,90
iMusic 242,00 29,00 271,00
Gucca 239,95 39,95 279,90
CDON 251,00 29,00 280,00
Arnold Busck 299,95 19,00 318,95

Af samme forfatter

Milton Friedman - en pragmatisk revolutionær

af Lars Christensen

Milton Friedman, monetarismens fader, har været en af nyere tids mest kontroversielle og samtidig mest indflydelsesrige økonomer. Hans bidrag til økonomisk teori har siden midten af 1940´erne skabt enorm debat blandt økonomer, centralbankfolk og politikere, og han har sat sit fingeraftryk på udviklingen af økonomisk teori indenfor en lang række områder - lige fra forbrugsteori og penge- og inflationsteori til økonomisk historie og forståelsen af økonomisk politik. Friedman blev tildelt Nobelprisen i økonomi i 1976. Friedman har desuden været en af de intellektuelle hovedkræfter bag den liberale bølge, der er skyllet ind over den vestlige verden siden 1980'ernes begyndelse. I denne bog redegøres for Friedmans væsentligste bidrag til økonomisk teori og moderne liberal tænkning.

Svenskekrigene

af Lars Christensen

I sommeren 1657 erklærede Danmark krig mod Sverige i håb om en hurtig sejr. Svenske styrker invaderede imidlertid Danmark fra syd. Den efterfølgende isvinter gjorde det muligt for Karl 10. Gustav at marchere over Bælterne og true København – den lukrative Øresundstold var på spil. Freden i Roskilde blev knusende for Danmark med blandt andet tabet af Skånelandene og Bornholm.Freden blev dog kort. Allerede i august 1658 invaderede svenskerne Sjælland med det mål at udslette Danmark som stat. Krigen ramte hele landet – ingen gik fri. Med soldaterne fulgte et blodigt spor af plyndring, voldtægt og ødelæggelse.Med til historien hører et farverigt persongalleri af både helte og spioner og ganske almindelige mennesker, der forsøgte at redde sig gennem stormen. Markante personligheder som Corfitz Ulfeldt og hans hustru, kongedatteren Leonora Christina, holdt sig ikke tilbage fra at indgå en landsforræderisk aftale. Snaphanerne – herunder den berømte Gøngehøvdingen – ydede tapper modstand, men havde lille militær betydning.I februar 1659 blev Stormen på København afværget, men først i maj 1660 blev Freden i København indgået efter afgørende assistance fra Danmarks allierede. Da havde krig, pest og sult raseret store dele af landet. Bornholm blev igen dansk, men Skånelandene var tabt.SVENSKEKRIGENE 1657-60 fortæller medrivende og detaljerigt om, hvordan Danmark nær var blevet en svensk provins. Krigene medførte enorme ødelæggelser og varige ændringer, og de blev en afgørende faktor ved indførelsen af enevælden, som forblev Danmarks styreform i næsten 200 år.Krigene viste også, at hverken Danmark eller Sverige kunne agere uden de europæiske stormagters indblanding.LARS CHRISTENSEN (f. 1970) er ph.d. i historie med speciale i 1600-tallets historie.

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession

af Lars Christensen

Hvilke begrundelser har lærerstuderende og pædagogstuderende for deres valg af uddannelse? Hvilke forestillinger har de om den profession, uddannelsen fører frem til? Hvilke forventninger har de til uddannelsen?Studerende på 1. årgang i 2007-8 på Professionshøjskolen UCC har svaret på en række spørgsmål om dette. Denne rapport analyserer de studerendes svar og giver anbefalinger med henblik på udvikling af de to uddannelser og styrkelse af deres attraktivitet.Svar fra 207 lærerstuderende viser bl.a., at de studerende er optaget af at komme til at gøre en forskel for elever, præge dem og medvirke til, at de udvikler sig. De har valgt uddannelsen på trods af negativ omtale af skole og lærere og forestillinger om vanskelige vilkår for lærerens arbejde.Svar fra 50 pædagogstuderende viser bl.a., at mange har forhåndskendskab til professionen og vælger uddannelsen på trods af at de ser pædagoger presset mht. tid og ressourcer. De har positive forventninger til den nye uddannelse og oplever ideen bag linjefagene som en mild ’specialisering’.

Ekstranummer

af Lars Christensen

Gennem 30 år på landevejen følger vi den musikalske altmuligmand Lars Christensen. Ramsaltede anekdoter og ægte musikerskrøner afløser spillemandens ærlige opgør med hashmisbrug, musikkens købmænd og de spildte drømme. Læseren suges ind i et musikerliv langt væk fra glamour,rigdom og spytslikkeri. Lars er en af musikbranchens utallige arbejdsmænd, som weekend efter weekend pakker sit grej for at optræde for ganske almindelige mennesker. hvad enten det er som bandmusiker eller som solomusiker, følger den gode historie altid med. Uddrag:"HVad er det for en underlig bankelyd?" spørger Jan. Hvorpå jeg sløvt kigger ud i bakspejlet og ser en betjent løbe bagefter Bankeren, mens han slår på siden af den. Sandsynligvis for at standse os. Det kan ikke bringe mit pis i kog. Jeg er så rå-stenet, at jeg blot vender mig mod Jan og siger: "Nåeh, det er bare en betjent, der banker på bilen." Så blev der ro i kabinen."Hvor spillemanden er helt på samme niveau som sit publikum, kan der være en del snobberi i det at være musiker. Man sætter sig ligesom op på en piedestal, og beriger den usle pøbel med sin store kunst. Og man vil tilbedes og have våde kvinder til at slikke ens røv - med mere. Og kassen vil man tjene. Alt det ser man jo ske for de store stjerner, så hvorfor ikke selv have den drøm?""Jeg gav telefonen til Overbrokkeren og sagde at der var en der ville tale med ham. Langsomt skiftede hans ansigtsudtryk fra forurettet over forbløffet til "Nå-okay-der-tog-jeg-fejl". Og da jeg så at situationen var afklaret, vendte jeg mig om uden yderligere kommentarer og begyndte at stille op. Vi var der jo trods alt for at spille. Narrøv!"