Find ud af EU forside

Find ud af EU

Find ud af EU forside
Forfatter:
Omslag:
Ukendt
ISBN13:
9788772160658

Find ud af EU

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
Indlæser opdaterede priser
Plusbog 229,95 39,95 269,90
iMusic 241,00 29,00 270,00
Bogreolen 248,95 29,95 278,90
Arnold Busck 299,95 19,00 318,95

Af samme forfatter

Find ud af EU

af Jens-Peter Bonde

Jens-Peter Bonde fortæller, hvordan behandling af politiske emner og lovforslag funger i Danmark og i EU. Bogen går i dybden med hele den demokratiske proces og fremlægger nye oplysninger, f.eks. om de mange love, vi har med at gøre, og hvor få af EU-direktiverne, som kommer gennem det danske Folketing. Bogen diskuterer: Hvor kommer lovene fra, og hvem kan lave dem om? Kan folkestyre og globalisering forenes i Danmark og EU? Kan centralisering knuse det lokale selvstyre? Kan vi få mere at sige ved at dele suverænitet? Bør vi følge briterne ud eller have mere EU? Kan vi få mere åbenhed, nærhed og demokrati i EU? Kan EU-reformer hjælpe mod illegal indvandring, social dumping og arbejdsløshed? Får EU nye spilleregler og en ny traktat i 2019?Find ud af EU henvender sig til alle, der vil kende vores samfund og folkestyret i og imellem Danmark og EU. Den er nødvendig viden for dem, der vil forstå den nye debat om fremtidens Europa. Bogens kapitler kan også bruges i samfundsfagsundervisningen på både ungdoms­uddannelser og mellemlange uddannelser. Den indeholder bl.a. 190 links til uddybende artikler og baggrundsstof, så læreren slipper for selv at finde kilder til arbejdet med bogen.

Nice-traktaten - kort fortalt

af Jens-Peter Bonde

Nice-traktaten - kort fortalt giver et hurtigt overblik over Nice-traktaten. De første 2 dele af bogen er let tilgængelige. Den sidste del af bogen er mere dokumenterende. Er Nice-traktaten en aftale om udvidelse eller dybere integration? Bliver kommissionen en egentlig regering, når den bliver udvalgt gennem kvalificeret flertal af medlemsstaterne? Vil samarbejdet falde fra hinanden, når en gruppe lande med et kvalificeret flertal kan skabe en stat gennem såkaldt ""forstærket samarbejde""? Er de nye beslutningsprocedurer tilpasset udvidelsen? Har et forenet Europa ikke brug for et slankere, friere og mere fleksibelt system? Vil det parlamentariske demokrati blive svagere eller stærkere? Får vi brug for mere åbenhed, decentralisering og demokrati? Der er mange spørgsmål, der skal besvares, før Nice-traktaten kan ratificeres, og der er mange forskellige visioner, som bør diskuteres i den kommende debat om vores fælles fremtid. I forordet giver Romano Prodi sin vision for EUs fremtid og i teksten ridser Jens-Peter Bonde problemstillingerne op. På topmødet i Nice blev det besluttet, at vi skal have en bred europæisk debat, før den næste traktat skal vedtages i 2004. Sæt dit præg på diskussionen, før andre beslutter for dig.

Sådan styres EU

af Jens-Peter Bonde

EU styres på en anden måde end Danmark, hvor magten er delt mellem den lovgivende, udøvende og dømmende myndighed. Hvordan er det i EU? Hvad kan og må Kommissionen, Ministerrådet, Det Europæiske Råd, Parlamentet og Domstolen? Dette er en grundbog om EU´s institutioner, skrevet i et let tilgængeligt sprog, af en af de danskere, som ved mest om EU. Der er mange bokse med eksempler, og den er gennemillustreret.

Sådan udvikler EU sig

af Jens-Peter Bonde

Danmark har været med i EF siden 1973. I dag hedder det Den Europæiske Union, EU, og har indflydelse på alle politiske områder. EU har nu større betydning for danskernes hverdag, end Folketinget har. Men de 15 medlemslande er ikke enige om i hvilken retning EU skal udvikle sig. Nogle ønsker EU udbygget til en forbundsstat som USA. Andre ønsker EU begrænset til et samarbejde om handel, miljø og andre grænseoverskridende emner. Samtidig forhandler EU om optagelse af 12 nye lande fra øst og syd. I bogen forklares om EU´s tilblivelse og udvikling frem til idag, samt hvilke forskellig-artede forslag der diskuteres om EU´s fremtid. Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog, af en af de danskere, som ved mest om EU.

Mamma Mia

af Jens-Peter Bonde

Det er 25 år siden, Jens-Peter Bonde blev valgt til EU-Parlamentet første gang. Han er nu den yngste af 14 veteraner, der har været med fra det første direkte valg i 1979. I denne lille bog ser han særligt tilbage på 25 års kamp for åbenhed, nærhed og demokrati. Det er spændende beskrivelser om dramaet som betød Kommissionens fald, om svindelafsløringer, utrolige regnskabssystemer, udnævnelsen til årets politiker, og andre situationer der giver et indblik i EU-systemet. Bogen indeholder også udtalelser fra de ledende folk fra alle politiske grupper i Parlamentet, fra journalister og andre der har arbejdet sammen med Bonde i Parlamentet. Det gennemgående er, at de politisk er uenig med ham, men har stor respekt for hans indsats.

EU-forfatningen

af Jens-Peter Bonde

""Den er formidabel som opslagsværk . ingen agitation eller argumenter, kun paragraffer, stikord og faktabokse . (den vil) ligge i tasken hos både tilhængere og modstandere."" - Poul Smidt, Information De vigtigste ord er understreget, så man kan få et hurtigt indtryk af forfatningens indhold. Der er lavet stikord og forklaring i margen, så man lettere kan læse og forstå forfatningen. Der er udviklet et stikordsregister med 1.700 indgange, der henviser til de relevante artikler. For hver artikel er der i parentes tilføjet de relevante sammenligningssteder i de eksisterende traktater, så man får hjælp til at se, hvordan den bestående retstilstand ændres med forfatningen. Der er sat symboler ved artiklerne, så læseren hurtigt kan se, om der er enstemmighed eller flertals-beslutning, om Parlamentet får høringsret eller medbestemmelse på det pågældende område, samt om beslutningsformen er ny eller allerede gældende. Der er fremstillet tabeller, hvor man kan sammenligne de forskellige traktatbestemmelser og se, når der lægges op til noget nyt. Bogen indeholder også de for Danmark relevante protokoller og erklæringer.

EU-Parlamentet er også dansk

af Jens-Peter Bonde

Læs bogen om valget til Europa-Parlamentet med Jens-Peter Bondes erindringer og bidrag fra lederne af de forskellige politiske grupper. Udkommer 5. maj. Pris til d. 26. maj er 149 kr. Derefter 199 kr.

EU-Parlamentet er også dansk

af Jens-Peter Bonde

Læs bogen om valget til Europa-Parlamentet med Jens-Peter Bondes erindringer og bidrag fra lederne af de forskellige politiske grupper