Bekymringer forside

Bekymringer

At leve med tilværelsens uvished

Bekymringer forside
Forfatter:
Originaltitel:
Oro - Att leva med tillvarons ovisshet
På dansk ved:
Sider:
168
Omslag:
Hæftet
ISBN13:
9788771586107

Bekymringer er menneskelige, forståelige og også nyttige indimellem. Men de kan også svække dine muligheder for at leve fuldt ud. For nogle er advarselslamperne altid tændt, og livet bliver en udmattende kamp mod truende problemer og farer. 

Anna Kåver giver dig viden om bekymringer fra tre forskellige perspektiver: det eksistentielle, det psykologiske og det biologiske. Hun lægger op til selvrefleksion og viser, hvordan vi på en god måde kan forholde sig til vores sårbarhed og livets indbyggede usikkerhed. Forfatteren rykker også lidt ved grænserne for din tryghedszone for at styrke dit selvværd. Håbet er, at du kan lære dine særlige bekymringer bedre at kende – og holde fast i de kloge bekymringer og give slip på de giftige. 

Anna Kåver er autoriseret psykolog, læge, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, underviser i kognitiv adfærdsterapi og forfatter til flere bøger, hvoraf flere er oversat til dansk.

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
iMusic 217,00 29,00 246,00
Bogreolen 227,95 29,95 257,90
CDON 238,00 29,00 267,00
Arnold Busck 249,00 19,00 268,00
Plusbog 239,95 39,95 279,90

Af samme forfatter

Kognitiv adfærdsterapi

af Anna Kåver

Kognitiv adfærdsterapi er en metode, der har vist sig at have størst effekt i behandlingen af både børn og voksne med psykiske lidelser som fx angst, fobier, OCD, depression, spiseforstyrrelser, kroniske smerter, udviklings- og personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblemer. Med værket Kognitiv adfærdsterapi - en introduktion har vi for første gang i Danmark et samlet værk over teori, centrale teknikker og forslag til praksis. Kernen i mange af den kognitive adfærdsterapis metoder kan beskrives med formlen: Ny adfærd - nye erfaringer. Det mest velkendte eksempel er eksponeringsbehandling af fobier og andre angstproblemer, hvor klienten motiveres til med små skridt lidt efter lidt at turde udsætte sig for det, der vækker frygt og angst - i stedet for at undgå det - og forblive i situationen, indtil angsten slipper sit tag. Kognitiv adfærdsterapi har udviklet sig fra at have fokus på forandring af adfærdsmønstre (første fase) til fokus på ændring af tanker (anden fase) og til nu at rette opmærksomheden mod forandring af klientens holdninger til oplevelser, tanker og følelser (tredje fase). Denne fase er inspireret af østerlandsk fi losofi og lægger vægt på opmærksomt nærvær (min dfulness), accept og validering.

At leve et liv, ikke vinde en krig

af Anna Kåver

Bogen handler om accept. Stop kampen mod andre, dig selv og dit indre. Stop med at skulle mene noget om alt. Stop med at stræbe efter forandring. Opgiv din krig mod tilværelsen. Først når du lader være med at flygte fra eller undvige livet, først når du accepterer din indre og ydre tilværelse, vil virkelig forandring kunne ske.

Accept

af Anna Kåver

Fås i anden udgave: At leve et liv, ikke vinde en krig, Dansk Psykologisk Forlag (2007). ISBN 978-87-7706-395-4. Med udgangspunkt i forfatterens arbejde med psykoterapi, indlæringsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi og zenbuddhistisk tænkning giver bogen mange detaljede og tankevækkende eksempler, øveæser og tips til, hvordan vi selv opnår accept i hverdagen og i kriser - samt i behandlingssammenhæng.

Lyt til følelserne

af Anna Kåver

Følelser giver os vigtige informationer. Følelser er vejvisere i vores liv. De er den menneskelige GPS, der hjælper os med at navigere fornuftigt i livet. Følelserne er det kit, der binder os sammen, på trods af at de også kan skille os ad og pine os. Anna Kåver opfordrer os til at gå på opdagelse i følelserne: Hvad er glæde, frygt, skam, nysgerrighed? Hvordan føles de i kroppen, hvilke budskaber sender de os, og hvordan aflæser vi dem hos andre? Når vi lærer følelserne at kende, får vi bedre kontrol over, hvem vi er, og hvor vi skal gå hen, og vi opnår en større forståelse af os selv og andre. Anna Kåver fremlægger den moderne psykologis syn på følelser og inddrager evolutionsteori, biologi, filosofi og kultur. Bogen henvender sig til psykologer, terapeuter, sundhedsprofessionelle og alment interesserede.

Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans

af Anna Kåver

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den. I denna andra utgåva har boken omsatts med något större textgrad för att öka läsbarheten. Likaså har inledningen omarbetats. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som har många inspirationskällor. Förenklat kan metoden sägas vila på kognitiv beteendeterapi och på fyra viktiga begrepp: acceptans, medveten närvaro, medkänsla och bekräftelse. I denna bok tar författaren på ett lättillgängligt sätt upp betydelsen av acceptans. Texten är pedagogisk och lättillgänglig och innehåller rikligt med exempel och övningar. På samma sätt som böckerna Tillsammans om medkänsla och bekräftelse; med Åsa Nilsonne) och Vem är det som bestämmer i ditt liv? om medveten närvaro; (av Åsa Nilsonne) vänder sig Att leva ett liv, inte vinna ett krig till alla som är intresserade av personlig utveckling. Boken kan även användas som resursbok inom utbildningar och av professionellt verksamma inom psykiatrin.

Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor

af Anna Kåver

Känslor binder oss samman, likväl som de har kraften att plåga och sära på oss. Känslor är involverade i alla våra vardagshandlingar och i våra relationer. De skapar vår upplevelse av identitet och självkänsla, de är verktygen för att förstå andra människor och de vägleder oss till förnuftiga beslut. De är, kort sagt, en nödvändig kompass i tillvarons snåriga terräng. Känslor är inte en onödig och irriterande biprodukt som gör oss ineffektiva. Tvärtom, det är bra att vara känslosam, känslig, känslomedveten. Anna Kåver vill att du som läser boken ska förstå dig själv och dina medmänniskor bättre och också veta hur du kan hantera dina egna och andras känslor. Hon vill bidra till att öka din tolerans och acceptans av dig själv som en i grunden känslosam, irrationell och oerhört mänsklig människa. Först då blir du riktigt klok och förnuftig. Boken är skriven för allmänheten och som fördjupningslitteratur för patienter, studerande och professionellt verksamma inom vård och psykiatri.