Smædeskrifter, sladder og erotiske vers i 1700-tallet forside

Smædeskrifter, sladder og erotiske vers i 1700-tallet

Hans Nordrups forfatterskab

Smædeskrifter, sladder og erotiske vers i 1700-tallet forside
Originalsprog:
Dansk
Sider:
416
Omslag:
Hæftet
ISBN13:
9788763546508

I første halvdel af 1700-tallet bestod trykt digtning hovedsageligt af hyldestvers, opbyggelige salmer og hyrdedigte. Det er i den danske litteraturhistorie med få undtagelser blevet overset eller forbigået, at der også blev skrevet, samlet og cirkuleret en stor mængde satiriske og erotiske smædevers, som kritiserede og udstillede nogle af tidens mest magtfulde mænd som liderlige og korrupte. 

Med sideblik til lignende litteratur i England, Frankrig og Sverige viser denne bog for første gang, hvordan smædevers under den tidlige danske enevælde blev brugt til at sprede politisk kritik og sladder uden om den trykte offentligheds censur.

Bogens første del fokuserer på en af 1700-tallets mest berømte og berygtede smædeversdigtere, den i dag stort set ukendte præst Hans Nordrup. Han skrev nogle af tidens groveste vers, som cirkulerede i et netværk af lærde og indflydelsesrige mænd. De fleste af versene er anonyme og kan kun indirekte tilskrives Nordrup, hvilket danner ud­gangspunkt for Christina Holst Færchs afgrænsning og diskussion af hans forfatterskab. 

Anden del diskuterer, hvordan enevælden udøvede kontrol over lit­teraturen. Smædeversene omgik forbuddet mod politisk kritik, var både politisk og smagsmæssigt grænseoverskridende og bidrog dermed til digtningens begyndende frigørelse fra sin oprindelige opbyggelige be­rettigelse. 

Tredje del viser, at håndskrifter ikke bør ses som uddøende eller kon­kurrerende i forhold til det trykte medie, men snarere som et parallelt, eksklusivt medie, som kunne artikulere alle de nyheder, rygter og smags­mæssige overskridelser, som enevælden søgte at undertrykke. 

Et kommenteret udvalg af typiske Nordrup-værker bringes bagest i bogen. Kun enkelte af dem har tidligere været offentliggjort ucensureret og i deres helhed.

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
Indlæser opdaterede priser
Bogreolen 298,95 29,95 328,90
iMusic 302,00 29,00 331,00
CDON 309,00 29,00 338,00
Plusbog 299,95 39,95 339,90
Arnold Busck 379,95 19,00 398,95