Johannesevangeliets klarhed forside

Johannesevangeliets klarhed

En læsning for præster og andre nysgerrige

Johannesevangeliets klarhed forside
Originalsprog:
Dansk
Sider:
234
Omslag:
Hæftet
Forlag:
ISBN13:
9788741000923

Troels Engberg-Pedersen giver  en samlet læsning, der søger at give svar på de centrale spørgsmål for forståelsen af Johannesevangeliet. 

Johannesevangeliet rummer en lang række udfordringer for læseren. Er der tale om én sammenhængende tekst? Eller er den overleverede, kanoniske tekst stykket sammen af forskellige tekstlag? Hvorfor gentager Johannes øjensynlig sig selv så meget, ikke mindst i de lange taler, han tilskriver Jesus? Har han et samlet koncept for hele sin beretning? Og er dette grundlæggende forskelligt fra dem, man finder i andre tidligt kristne skrifter (fx Markus og Paulus)? Hvordan forholder Johannes sig til jødedommen? Er Johannesevangeliet direkte anti-jødisk?

Kort sagt: Hvordan kan man få styr på dette kolossalt indflydelsesrige, men også meget udfordrende skrift?

Troels Engberg-Pedersen har i sin tid som professor ved Københavns Universitets Afdeling for Bibelsk Eksegese undervist teologistuderende utallige gange i Johannesevangeliet. I de sidste ca. 10 år har hans forskning ikke mindst været fokuseret på dette evangelium. I denne bog fremlægger han en samlet læsning, der søger at give svar på de centrale spørgsmål for forståelsen. Med fokus på teksten selv viser han, at enhver tale om tekstens manglende sammenhæng, endeløse gentagelser og grundlæggende uklarhed er forfejlet. Johannesevangeliet har et helt klart koncept, der styrer den samlede beretning om Jesus og ligger i direkte forlængelse af, hvad man finder hos fx Markus og Paulus. Men det har en ganske særlig profil: at læseren skal forstå.

Bogen henvender sig til præster, der igen og igen skal prædike over tekster fra Johannesevangeliet, og til teologistuderende, der senere vil komme til det. Men den henvender sig i lige så høj grad til alle andre, som uden særlige forudsætninger ønsker at læse og forstå denne grundlagstekst i vestlig kultur.

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
Indlæser opdaterede priser
iMusic 226,00 29,00 255,00
Bogreolen 237,95 29,95 267,90
CDON 248,00 29,00 277,00
Arnold Busck 259,95 19,00 278,95
Plusbog 239,95 39,95 279,90

Af samme forfatter

Den nye Paulus og hans betydning

af Troels Engberg-Pedersen

Antologi om de seneste 25 års internationale Paulus-forskning og hvordan denne har ændret opfattelsen af, hvilken rolle Paulus spillede i grundlæggelsen af kristendommen. Danske bidrag af Troels Engberg-Pedersen, Lone Fatum, Henrik Tronier og Anders Klostergaard-Petersen.

Johannesevangeliets klarhed

af Troels Engberg-Pedersen

Johannesevangeliet rummer en lang række udfordringer for læseren. Er der tale om én sammenhængende tekst? Eller er den overleverede, kanoniske tekst stykket sammen af forskellige tekstlag? Hvorfor gentager Johannes øjensynlig sig selv så meget, ikke mindst i de lange taler, han tilskriver Jesus? Har han et samlet koncept for hele sin beretning? Og er dette grundlæggende forskelligt fra dem, man finder i andre tidligt kristne skrifter (fx Markus og Paulus)? Hvordan forholder Johannes sig til jødedommen? Er Johannesevangeliet direkte anti-jødisk? Kort sagt: Hvordan kan man få styr på dette kolossalt indflydelsesrige, men også meget udfordrende skrift?Troels Engberg-Pedersen har i sin tid som professor ved Københavns Universitets Afdeling for Bibelsk Eksegese undervist teologistuderende utallige gange i Johannesevangeliet. I de sidste ca. 10 år har hans forskning ikke mindst været fokuseret på dette evangelium. I denne bog fremlægger han en samlet læsning, der søger at give svar på de centrale spørgsmål for forståelsen. Med fokus på teksten selv viser han, at enhver tale om tekstens manglende sammenhæng, endeløse gentagelser og grundlæggende uklarhed er forfejlet. Johannesevangeliet har et helt klart koncept, der styrer den samlede beretning om Jesus og ligger i direkte forlængelse af, hvad man finder hos fx Markus og Paulus. Men det har en ganske særlig profil: at læseren skal forstå. Bogen henvender sig til præster, der igen og igen skal prædike over tekster fra Johannesevangeliet, og til teologistuderende, der senere vil komme til det. Men den henvender sig i lige så høj grad til alle andre, som uden særlige forudsætninger ønsker at læse og forstå denne grundlagstekst i vestlig kultur.

Antikkens etiske tradition

af Troels Engberg-Pedersen

Hvad sagde antikkens filosoffer om menneskelivet? Hvad mente de om etikken? Og findes der i antikken ideer, som har relevans for vores moderne liv? Psykologiprofessor Svend Brinkmann kalder professor (em.) Troels Engberg-Pedersen for en af Danmarks mest velbevandrede forskere, når det gælder antikkens etiske tradition. I sin bog demonstrerer Engberg-Pedersen netop sin store viden - og sit imponerende formidlingstalent - når han beskriver antikkens etiske tradition, sådan som den først blev formuleret af Sokrates (d. 399 f.Kr.) og siden opsummeret af filosofkejseren Marcus Aurelius 600 år senere. Engberg-Pedersen afdækker en samlet etiske vision i antikkens etiske tradition; at det moralsk gode menneske også er det lykkelige menneske. Antikken tilbyder os en etik, der på en gang har øje for fællesskabet og for den enkelte. Det er - som Svend Brinkmann påpeger i sin omtale af bogen - et væsentligt budskab for alle, der lever i en forvirret og forandringsfokuseret tid som vores. Antikkens etiske tradition giver indblik i den tradition, der er grundlaget for hele den vestlige verdens etiske tænkning og behandler emner som lykke, retfærdighed og venskab. Bogen afrundes med en perspektivering, hvori Engberg-Pedersen forholder sig direkte til spørgsmålet om, hvad vi kan bruge af den arv, som antikken har efterladt os.

Stoicisme og ledelse

af Troels Engberg-Pedersen

Hvad er god ledelse? Denne bog besvarer spørgsmålet ved at klone to fremtrædende nordamerikanske ledelsesteoretikere, Henry Mintzberg og Joseph A. Raelin, med antik stoisk filosofi. Bogen argumenterer for nødvendigheden af at udskifte top down-ledelse med ledelse bottom up, der vil vise sig frugtbar både på bundlinjen og i et godt arbejdsliv for alle. Bogen henvender sig til såvel ledere (ikke mindst mellemledere) som alle, der selv bliver ledet.  

Paulus og jødedommen

af Troels Engberg-Pedersen

Paulus var med til at grundlægge en ny religion, kristendommen. Men han vidste ikke selv, at den var ny, og ønskede heller ikke, at den skulle være det. For Paulus var troen på Jesus Kristus et stykke jødedom.   I de sidste 40 år har forskningen forsøgt at vriste Paulus ud af det traditionelle, luthersk protestantiske billede af ham, som så ham i et indædt opgør med jødedommen netop med det formål at grundlægge en ny religion.   Bogen viser med essays af både internationale og danske forskere, hvordan forskningen gradvis har gjort Paulus mere og mere jødisk - efterhånden så jødisk, at den senere forståelse af ham simpelthen er en misforståelse.   Men bogen lægger også op til en kritisk stillingtagen, der lader Paulus være både jøde helt igennem - og samtidig i virkeligheden en medgrundlægger af en ny religion.   På den måde giver bogen en læservenlig indføring i et af de mest sprængfarlige minefelter i udforskningen af kristendommens grundlæggelse.

Det første evangelium

af Troels Engberg-Pedersen

I den nye bog samler Geert Hallbäck sin forståelse af Markusevangeliet i en gennemgang af Markusteksten fra begyndelse til slutning. Bogen afspejler, hvad Hallbäck har sagt om tekstens enkelte dele i sin undervisning af teologistuderende gennem årene. Samtidig viser den sammenhængen mellem de enkelte stykker og helheden i en gennemtænkt samlet fortolkning af teksten.Bogen er blevet til gennem en lang række interviews af Hallbäck foretaget og nedskrevet af hans kollega på Afdeling for Bibelsk Eksegese, Troels Engberg-Pedersen, som også har udstrakt erfaring med undervisning i Markusevangeliet.Den henvender sig til både studerende og alle andre, som uden særlige forudsætninger ønsker at arbejde (i oversættelse eller på originalsproget, græsk) med denne grundlagstekst i vestlig kultur.

Paulusevangeliet

af Troels Engberg-Pedersen

I denne bog introduceres Romerbrevet sammen med den nyeste Paulusforskning. Brevet gennemgås kapitel for kapitel af en række yngre og ældre bibelforskere, der alle har været del af den moderne vending i tolkningen af Paulus.