Kritik og tro forside

Kritik og tro

Kritik og tro forside
Originalsprog:
Dansk
Sider:
118
Omslag:
Hæftet
Forlag:
ISBN13:
9788741000879

Humes, Kants, Nietzsches og Wittgensteins religionsfilosofi introduceres i sammenhæng med fire tekster af samme filosoffer.

Med denne bog introduceres David Humes, Immanuel Kants, Friedrich Nietzsches og Ludwig Wittgensteins religionsfilosofi i sammenhæng med fire tekster af samme filosoffer.

Bogens indføringer udreder teksternes indhold og forudsatte idéer. Herved gives der eksempler på fire indflydelsesrige filosofiske positioner, der har bidraget til religions vigende indflydelse i moderne tid og anvist veje for en genbeskrivelse af religion og religiøs tro.

Bogens indføringer og tekster udgør et oplæg til en videre samtale i og om spændingsfeltet mellem religions­kritik og religionsrekonstruktion.

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
Indlæser opdaterede priser
iMusic 130,00 29,00 159,00
Arnold Busck 149,95 19,00 168,95
CDON 147,00 29,00 176,00
Bogreolen 147,95 29,95 177,90
Gucca 139,95 39,95 179,90
Plusbog 149,00 39,95 188,95

Af samme forfatter

Død og opstand

af Peter K. Westergaard

Denne bog forsøger at indkredse flere af de betydninger, som gøres gældende med forestillingerne om sjælens udødelighed og det evige liv. Peter K. Westergaard forsøger at holde den teologiske og religionsfilosofiske spørgen åben for de spørgsmål, som holder begge discipliner levende og livsnære. Hvad er det, som tildeler forestillingerne betydning og tyngde? Hvad menes der med ordene "opstandelse" og "evigt liv"?

John Wisdoms Guder

af Peter K. Westergaard

John Wisdom (1904-1993) hører sammen med Russel, Wittgenstein og Ramsey til blandt de fremtrædende skikkelser indenfor den analytiske filosofi. Wisdoms indflydelse blev af stor betydning for bevægelsens religionsfilosofiske udblik, hvor hans afhandling ´Gods´ indtager en central rolle. Peter K. Westergaard introducerer Wisdoms religionsfilosofiske tænkning og præsenterer dens virkningshistorie samt dens udmøntning inden for nyere religionsfilosofi. ´Gods´ foreligger i dansk oversættelse sidst i bogen.

Død og opstand

af Peter K. Westergaard

Denne bog forsøger at indkredse flere af de betydninger, som gøres gældende med forestillingerne om sjælens udødelighed og det evige liv. Peter K. Westergaard forsøger at holde den teologiske og religionsfilosofiske spørgen åben for de spørgsmål, som holder begge discipliner levende og livsnære. Hvad er det, som tildeler forestillingerne betydning og tyngde? Hvad menes der med ordene "opstandelse" og "evigt liv"? "Bogen henvender sig til alle, der på et lidt dybere plan beskæftiger sig med døden og det evige liv ... Denne lille, men væsentlige bog til forståelse af begrebet det evige liv, giver en indføring i problemet." Hans Michelsen, Dansk BiblioteksCenter

Mennesket er et ceremonielt dyr

af Peter K. Westergaard

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) var østrigsk-engelsk filosof og en af de mest indflydelsesrige tænkere i det tyvende århundrede. Wittgenstein arbejdede med sprogfilosofi, matematikkens grundlagsproblemer og den filosofiske psykologi.  Denne bog – en præsentation af et stykke Wittgensteinsk forskningshistorie – er den første af sin slags, som samler filosoffernes fortolkninger og forståelse af Wittgensteins bemærkninger til James G. Frazers berømte antropologiske værk The Golden Bough (på dansk: Den gyldne gren.)  Samtidig er der i slutningen af bogen en oversættelse af Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ’Den gyldne gren’ og af relevante uddrag fra Frazers Den gyldne gren.Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ’Den gyldne gren’ er en central samling af bemærkninger fra Wittgensteins sene religionsfilosofiske tænkning, og omdrejningspunktet er en kritik af Frazers intellektualistiske forståelse og evolutionsteoretiske indramning af magi og religion.  Men det er også en præcisering af Wittgensteins egen forståelse af religiøs tro og religiøse handleformer. Westergaards bog er overmåde vel argumenteret, nøgtern og af gennemgribende saglig karakter. Hans filologiske akkuratesse er forbilledlig, og evnen til klart og sobert at ridse egne påstande op i tydelig kontrast til allerede eksisterende hypoteser på områdeter noget, som enhver akademiker med respekt for sig selv både kan og bør tage ved lære af. Filosofiske Anmeldelser

Mennesket er et ceremonielt dyr

af Peter K. Westergaard

Ludwig Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ’Den gyldne gren’ er en central samling af bemærkninger fra Wittgensteins sene religionsfilosofiske tænkning. Omdrejningspunktet i bemærkningerne er en kritik af den intellektualistiske forståelse og evolutionsteoretiske indramning af magi og religion i James G. Frazers antropologiske og religionshistoriske hovedværk Den gyldne gren. Med kritikken søger Wittgenstein også at præcisere sin egen forståelse af religiøs tro og religiøse handleformer.Med denne bog introduceres Wittgensteins såvel som Frazers forståelse af magi og religion. Wittgensteins bemærkninger og kritik behandles dels i sammenhæng med en redegørelse for de forskellige læsninger bemærkningerne har givet anledning til, dels i forbindelse med bogens egne og nye tolkninger af optegnelserne. Med disse tolkninger kastes der nyt lys over Wittgensteins religionsfilosofiske tænkning. Bogen afsluttes med en oversættelse af Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ’Den gyldne gren’ og af uddrag fra Frazers 'Den gyldne gren'.

Kritik og tro

af Peter K. Westergaard

Humes, Kants, Nietzsches og Wittgensteins religionsfilosofi introduceres i sammenhæng med fire tekster af samme filosoffer. Med denne bog introduceres David Humes, Immanuel Kants, Friedrich Nietzsches og Ludwig Wittgensteins religionsfilosofi i sammenhæng med fire tekster af samme filosoffer. Bogens indføringer udreder teksternes indhold og forudsatte idéer. Herved gives der eksempler på fire indflydelsesrige filosofiske positioner, der har bidraget til religions vigende indflydelse i moderne tid og anvist veje for en genbeskrivelse af religion og religiøs tro. Bogens indføringer og tekster udgør et oplæg til en videre samtale i og om spændingsfeltet mellem religions­kritik og religionsrekonstruktion.

Kritik og tro

af Peter K. Westergaard

Med denne bog introduceres David Humes, Immanuel Kants, Friedrich Nietzsches og Ludwig Wittgensteins religionsfilosofi i sammenhæng med fire tekster af samme filosoffer. Bogens indføringer udreder teksternes indhold og forudsatte idéer. Herved gives der eksempler på fire indflydelsesrige filosofiske positioner, der har bidraget til religions vigende indflydelse i moderne tid og anvist veje for en genbeskrivelse af religion og religiøs tro.Bogens indføringer og tekster udgør et oplæg til en videre samtale i og om spændingsfeltet mellem religions­kritik og religionsrekonstruktion.