Livet - det dejligste eventyr forside

Livet - det dejligste eventyr

H.C. Andersens teologi

Livet - det dejligste eventyr forside
Forfatter:
Originalsprog:
Dansk
Sider:
1172
Omslag:
Hæftet
Forlag:
ISBN13:
9788741000602

H.C. Andersens forfatterskab sættes ind i en tidshistorisk
sammenhæng i forhold til teologi og digtning.

H.C. Andersen skrev i selvbiografien Mit Livs Eventyr: “Mit
Livs ­Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der
fører Alt til Det Bedste.”   Troen på, at
Gud er kærlighed, at Gud elsker alle mennesker, og at denne tro gøres levende
og vedkommende, var for H.C. Andersen den røde tråd i menneskelivet og i hans
digtning. Det er også den røde tråd i denne fremstilling.

Kaj Mogensen fortolker her en lang række H.C.
Andersen tekster – kendte og mindre kendte: romaner, digte og eventyr. H.C.
Andersens tekster er en udfordring til ethvert menneske, der tænker over
tilværelsen. Teksterne handler om forholdet mellem Gud og menneskelivet.  De taler til fantasi, følelse og fornuft –
ikke mindst i vor tid.

H.C. Andersen teksterne tolkes i denne bog teologisk. Kristne
og teo­logiske temaer spiller en meget stor rolle i H.C. Andersens
forfatterskab fra dets begyndelse til dets afslutning. I teksterne forenes det
dybe og det enkle: troen på Guds kærlighed og på mennesket som Guds elskede
skabning. Denne tro sættes bestandig på prøve. I forfatterskabet fastholdes en
virkelighedserkendelse med håbet om evigt liv og glæde. Samtidig afsløres
fordomme og bedreviden. Kristendom er ikke et system, ikke rigtige meninger,
men tro, håb og kærlighed.

I bogen berøres en lang række temaer af betydning for
kristendomsforståelsen: forholdet mellem tro og viden, forholdet mellem
religion og naturvidenskab, synet på døden og det evige liv, etik,
gudsopfattelse og menneskesyn. Forholdet mellem ateisme og kristentro belyses
indgående.

H.C. Andersens forfatterskab sættes ind i en
tidshistorisk sammenhæng i forhold til teologi og digtning. Det er en
fagteologisk fremstilling, der samtidig er formidlet på en måde, så alle, der
er inter­esserede i H.C. Andersens forfatterskab, under læsningen kan blive
udfordret, oplyst og oplivet.

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
Indlæser opdaterede priser
iMusic 347,00 29,00 376,00
Bogreolen 357,95 29,95 387,90
CDON 379,00 29,00 408,00
Plusbog 389,95 39,95 429,90

Af samme forfatter

Vandet

af Kaj Mogensen

-

Konfirmation

af Kaj Mogensen

-

Konfirmation

af Kaj Mogensen

-

Evangeliet til hverdag

af Kaj Mogensen

Evangeliet til hverdag indeholder bibelske betragtninger eller andagtsstykker til alle hverdage i et kalenderår. Betragtningerne tager altid udgangspunkt i en bibeltekst. Teksterne er valgt, så de følger de bibelske læsninger i Den danske Folkekirkes gudstjenester efter 2. tekstrække, nemlig tekstrækken fra 1. søndag i advent og omfatter tekststykker til det følgende kalenderår frem til nytår. Teksterne har været bragt som ORDET - en daglig rubrik i Kristeligt Dagblad - i 1998 og kan bruges på flere måder. De kan læses dag for dag til inspiration, personlig udfordring og opbyggelse, og de kan bruges i sammenhænge, hvor man har tradition for at læse en kort prædiken op, f.eks. på plejehjem, ved møder etc. Stykkerne er forkyndende og opbyggelige, men de bygger samtidig på en solid teologisk tekstfortolkning. De vil derfor også kunne bruges som inspirationskilde til alle, der selv skal udforme prædikener over søndagenes tekster. Enhver evangelieforkyndelse har sin særlige betoning. Her er betoningen den at forkynde Guds kærlighed uden forbehold, som en livsfornyende kraft. Det fastholdes, at Guds kærlighed er selvhengivende, opofrende, nærværende og livsforvandlende. Evangeliet fortæller historien og Gud og mennesket. I fortællingen sammenholdes skabelsens under, syndefaldets- og dødens virkelighed og Guds kærlighed, som den kraft, der fører os frem til begyndelsen og som allerede er nærværende i den kristne forkyndelse og i menneskets indbyrdes kærlighed. Formålet med stykkerne er at trøste og opmuntre med evangeliet, og trøsten består ikke i, at der ses bort fra virkeligheden, men at der midt i den virkelighed, der er mærket af døden, forkyndes tro, håb og kærlighed. Det betones, at evangeliet er en gave, og at denne gave kan bruges i det daglige liv. Kærlighedens evangelium forløser kærlighedens etik.

Frelse og fortabelse

af Kaj Mogensen

Frelse og fortabelse er et dybt personligt anliggende for mange: Er jeg et frelst eller et fortabt menneske? Hvad sker der, når jeg dør? Hvad med det udøbte barn?  Kaj Mogensen argumenterer for, at Jesu Kristi forsonergerning omfatter hele menneskeheden, at Gud vil genoprette hele det skabte og brudte skaberværk. Desuden indeholder bogen et dybtborende opgør med troen på og forkyndelsen af „den dobbelte udgang“.

Liv og tro

af Kaj Mogensen

Det kristne evangelium er et glædeligt budskab – også når det udfordrer og dømmer os. Grundtonen i disse prædikener er troen på, at Gud er en kærlig Gud, der viser os sin kærlighed i Jesus Kristus som frelser og forsoner. Prædikenerne er holdt i et enkelt sprog, fordi de skal formidle en enkel tro: at Gud elsker mennesker. Prædikenerne skal være til trøst og til glæde, være med til at sprede evangeliets lys og inspirere til at give den kærlighed videre, som Gud skænker mennesker. Liv og tro indeholder 21 prædikener og et ”postludium”, en kort sammenfatning af, hvad forfatteren ser som det grundlæggende i kristentroen.