Kristendommens påskefortællinger forside

Kristendommens påskefortællinger

Litterære, teologiske og historiske perspektiver på evangeliernes passionsfortællinger som bibelske genskrivninger

Kristendommens påskefortællinger forside
Forfatter:
Originalsprog:
Dansk
Sider:
628
Omslag:
Hardback
Forlag:
ISBN13:
9788741000428

En samlet
behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt af to apokryfe
evangelier.

Fortællingerne om
Jesu lidelse, død og opstandelse indtager en central plads i de fire
nytestamentlige evangelier og vidner om, hvad de første kristne forbandt med
påsken. Med Kristendommens påskefortællinger gives der for første gang
på dansk en samlet behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt
af de to apokryfe evangelier, Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet.

I bogens
indledende afsnit introduceres først de ældste traditioner om Jesu lidelse, død
og opstandelse, som de foreligger hos apostlen Paulus. Derpå gives en oversigt
over de fire evangelier med særlig vægt på deres passionsfortællinger og set i
lyset af deres specifikke litterære og teologiske træk samt den historiske
situation, hvori de er blevet til.

I bogens hoveddel gennemgås de fire
passionsfortællinger i form af en synoptisk fremstilling, der følger
passionsdramaet fra de jødiske lederes beslutning om at få Jesus arresteret og
henrettet og frem til disciplenes erfaring af den tomme grav og deres møde med
den opstandne Jesus. Den synoptiske behandling af teksterne ledsages af
ekskurser, der omhandler relevante spørgsmål af litterær, teologisk og
historisk karakter. Ved at læse passionsfortællingerne som litterære og
teologiske genskrivninger i forhold til hinanden bidrager bogen til en
forståelse af evangelierne som bibelske genskrivninger med Markus- og
Lukasevangeliet som henholdsvist det ældste og det yngste værk.

Niels Willert er
dr.theol. på en afhandling om Markusevangeliets passionsfortælling og inden da
lic.theol. på en afhandling om opfattelsen af Pilatus i jødiske og kristne
tekster. Willert har således gennem mange år beskæftiget sig med kristendommens
påskefortællinger og den antikke kristendom i forhold til jødedom og romermagt.
Han har publiceret bøger og artikler om emnet på dansk og engelsk. Willert har
i sit arbejdsliv udover at have været sognepræst i Rørvig været lektor på
universiteterne i Aarhus og København og på læreruddannelsen i UCC.

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
Indlæser opdaterede priser
iMusic 260,00 29,00 289,00
Bogreolen 267,95 29,95 297,90
Gucca 259,95 39,95 299,90
Plusbog 260,15 39,95 300,10
CDON 288,00 29,00 317,00
Arnold Busck 299,95 19,00 318,95

Af samme forfatter

Kristendommens påskefortællinger

af Niels Willert

Fortællingerne om Jesu lidelse, død og opstandelse indtager en central plads i de fire nytestamentlige evangelier og vidner om, hvad de første kristne forbandt med påsken. Med Kristendommens påskefortællinger gives der for første gang på dansk en samlet behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt af de to apokryfe evangelier, Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet. I bogens indledende afsnit introduceres først de ældste traditioner om Jesu lidelse, død og opstandelse, som de foreligger hos apostlen Paulus. Derpå gives en oversigt over de fire evangelier med særlig vægt på deres passionsfortællinger og set i lyset af deres specifikke litterære og teologiske træk samt den historiske situation, hvori de er blevet til. I bogens hoveddel gennemgås de fire passionsfortællinger i form af en synoptisk fremstilling, der følger passionsdramaet fra de jødiske lederes beslutning om at få Jesus arresteret og henrettet og frem til disciplenes erfaring af den tomme grav og deres møde med den opstandne Jesus. Den synoptiske behandling af teksterne ledsages af ekskurser, der omhandler relevante spørgsmål af litterær, teologisk og historisk karakter. Ved at læse passionsfortællingerne som litterære og teologiske genskrivninger i forhold til hinanden bidrager bogen til en forståelse af evangelierne som bibelske genskrivninger med Markus- og Lukasevangeliet som henholdsvist det ældste og det yngste værk.Niels Willert er dr.theol. på en afhandling om Markusevangeliets passionsfortælling og inden da lic.theol. på en afhandling om opfattelsen af Pilatus i jødiske og kristne tekster. Willert har således gennem mange år beskæftiget sig med kristendommens påskefortællinger og den antikke kristendom i forhold til jødedom og romermagt. Han har publiceret bøger og artikler om emnet på dansk og engelsk. Willert har i sit arbejdsliv udover at have været sognepræst i Rørvig været lektor på universiteterne i Aarhus og København og på læreruddannelsen i UCC.