Danmark og reformationen - i 1500 tallet og nu forside

Danmark og reformationen - i 1500 tallet og nu

Steder, personer, tanker og tekster

Danmark og reformationen - i 1500 tallet og nu forside
Forfatter:
Originalsprog:
Dansk
Sider:
148
Omslag:
Hæftet
Forlag:
ISBN13:
9788741000299

En letlæst indføring i reformationen og dens betydning. – Anvendelig til studiekredse.

At re-formere betyder at omdanne. Det betyder, at man skal tilbage til fundamentet og gendanne Noget oprindeligt. Reformatorerne i 1500-tallet ville tilbage til det, der var fundamentalt og bærende i den kristne tro, og gendanne det, der var troens oprindelige og væsentlige indhold.

At re-formere kan også betyde at gen-oprette.Når nogen eller noget kommer ud af kurs, er det nødvendigt at genoprette kursen. Reformatorerne fokuserede på retning og kurs, og koncentrerede sig om det, der var og er det centrale i den kristne tro.“Danmark og reformationen – i 1500-tallet og nu” handler om nogle af de steder, personer, tanker og tekster, der hører med til reformationen i Danmark.

I hvert kapitel er der fokus på et eller flere steder og en eller flere personer. Til hvert kapitel er der også et tema, og der er tekster, der drejer sig om temaet. Desuden er der spørgsmålog opgaver, som fx kan anvendes i studiegrupper.

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
Indlæser opdaterede priser
Plusbog 128,00 0,00 128,00
Arnold Busck 129,95 19,00 148,95

Af samme forfatter

Danmark og reformationen - i 1500-tallet og nu

af Bruno Rasmussen

En letlæst indføring i reformationen og dens betydning. – Anvendelig til studiekredse. At re-formere betyder at omdanne. Det betyder, at man skal tilbage til fundamentet og gendanne noget oprindeligt. Reformatorerne i 1500-tallet ville tilbage til det, der var fundamentalt og bærende i den kristne tro, og gendanne det, der var troens oprindelige og væsentlige indhold. At re-formere kan også betyde at gen-oprette. Når nogen eller noget kommer ud af kurs, er det nødvendigt at genoprette kursen. Reformatorerne fokuserede på retning og kurs, og koncentrerede sig om det, der var og er det centrale i den kristne tro.  “Danmark og reformationen – i 1500-tallet og nu” handler om nogle af de steder, personer, tanker og tekster, der hører med til reformationen i Danmark. I hvert kapitel er der fokus på et eller flere steder og en eller flere personer. Til hvert kapitel er der også et tema, og der er tekster, der drejer sig om temaet. Desuden er der spørgsmål og opgaver, som fx kan anvendes i studiegrupper.

Tiden går

af Bruno Rasmussen

Der er ikke mange andre bøger, der som salmebogen formår at favne det hele. Sorg, glæde, lovprisning og klage kommer til orde i denne bog. Her favnes dagens, årets og livets gang. Her drejer det sig om menneskets forhold til Gud og Guds forhold til mennesket. Og en historiebog er den også, idet den fortæller noget om dansk kirkehistorie i de sidste 500 år - og endnu længere tilbage. Alt sammen formidlet med stor indsigt, megen livserfaring og i en poetisk form, hvis værdi og skønhed er unik. Tiden går er et studiemateriale, som søger at lukke denne vidtfavnende bog op, ved at give et indblik i historien, teologien, salmedigterne og poesien. Omdrejningspunktet er salmerne og den historiske tid, hvori de er blevet til. Hvert kapitel indledes med en kort gennemgang af en periode i dansk kirkehistorie (fra 1500-tallet og indtil i dag) og en omtale af en eller flere salmedigtere fra perioden. Herefter får et par af periodens salmer ordet, og alle er der tale om kernesalmer og ""salmer man kan dagligen bruge"" (Hans Christian Sthen).

at du husker på det

af Bruno Rasmussen

H.C. Andersens kristne tro og hans kendskab til Bibelen dukker gang på gang op i dagbøger og digte, erindringer og eventyr. Som regel må man lede forgæves efter kristendom og tro i de kendte eventyr som ""Prinsessen på ærten"", ""Fyrtøjet"", ""Kejserens nye klæder"" og ""Svinedrengen"", men i flere af de knap så kendte historier er fortroligheden med Bibelen og den kristne tro ganske tydelig. Der er ingen tvivl om, at H.C. Andersen livet igennem var fortrolig med Gud. Han bad til Vorherre, var optaget af tro og velbevandret i Bibelen, og i mange af hans historier er der flere såvel direkte som indirekte citater fra Bibelen. H.C. Andersen var næppe selv nogen flittig kirkegænger, og han forholdt sig kritisk til præsternes forkyndelse og meninger, men han gjorde sig sine egne tanker om troen, og det gør netop hans historier endnu mere interessante. I bogen præsenteres en lang række af H.C. Andersens tekster. I disse fremhæves det kristne grundsyn, de bibelske referencer og den urokkelige tro på Gud, der udgør fundamentet i mange af dem: selvbiografierne, digtene, salmerne, brevene, dagbøgerne, historierne og selvfølgelig eventyrene. At du husker på det er velegnet til brug i studiekredse, men kan også med stort udbytte læses for egen fornøjelses skyld. Bogen forudsætter ikke noget dybere kendskab til H. C. Andersens bøger, men de mange uddrag fra og genfortællinger af hans værker - tilsat Bruno Rasmussens fortælleglæde og sans for gode pointer - vil helt sikkert vække lysten til at komme i gang.

For han er god

af Bruno Rasmussen

Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs (1783-1872) liv og tanker er uløseligt knyttet til det at være dansker. Hans betydningsfulde virke som præst, salmedigter og forfatter og hans tanker om bl.a. undervisning satte sig dybe spor i datidens Danmark, men lever stadig i både kirke, skole og samfund. Grundtvigs indsats udgør en mindre reformation, og hans betydning kan følges i bogen For han er god. Heri fortæller sognepræst Bruno Rasmussen om Grundtvigs liv og salmer og giver læseren indblik i Grundtvigs samtid. Bogens syv kapitler tager hver fat på en bestemt periode af Grundtvigs liv og giver en grundig indføring i salmerne fra hans hånd. Derudover er hvert kapitel forsynet med spørgsmål til eftertanke og samtale. I materialet gennemgås nogle af Grundtvigs mest elskede salmer, bl.a. Lovsynger Herren, min mund og mit indre; Alt, hvad som fuglevinger fik; Velkommen igen, Guds engle små; Påskeblomst! hvad vil du her? og I al sin glans nu stråler solen. Bogen er velegnet til brug i studiekredse, men kan også læses på egen hånd. Bruno Rasmussen er sognepræst i København og har tidligere udgivet bl.a. ... og springe højt af glæde (2003), Tiden går (2005) og At du husker på det (2006).

Og også Thomas var med

af Bruno Rasmussen

Hvad vil det sige at tro og tvivle? Hvad er Bibelen for en bog? Hvad betyder Gud for vores syn på os selv og for vores forhold til andre? Og også Thomas var med handler om nogle af de spørgsmål, der følger med det kristne liv og om væsentlige emner som De ti bud, Trosbekendelsen, Fadervor, Dåben og Nadveren. Forfatteren har valgt disciplen Thomas, som bogens gennemgående figur, da han er kendt som ham, der tvivler. Bogen henvender sig til alle, der ønsker kendskab til kristendommens grundspørgsmål. Hvert kapitel indeholder spørgsmål, der kan bruges til egen refleksion eller som udgangspunkt for samtale i en studiegruppe. Bruno Rasmussen er sognepræst i Nærum og har tidligere udgivet bl.a. Tiden går (Unitas Forlag, 2005) og At du husker på det (Unitas Forlag).