Algoritmen som åd sin skaber. Kunstig intelligent roman forside

Algoritmen som åd sin skaber. Kunstig intelligent roman

Algoritmen som åd sin skaber. Kunstig intelligent roman forside
Forfatter:
Omslag:
Paperback
Forlag:
ISBN13:
9788740969719

Det er ikke længere muligt at skelne mellem menneske og robot. Kunstigt intelligente robotter har fået tilført den galskab, humor og selvironi, som i dag desværre gør det umuligt at skelne dem åndeligt fra mennesker. Denne bog rummer den ucensurede, autentiske historie om, hvordan det skete. Ved et uheld.

Det begyndte med tekstforskeren, som med IT-parringer af kendte, populære danske forfatteres bestsellere søgte at skabe næste bogsæsons succes-roman. Det sluttede med, at forskerens unge, kvindelige assistent gennem sit netværk kontaktede et ukendt enmandsforlag, som påtog sig opgaven med – skjult for den kunstige intelligens -- at udgive forskerens ufuldendte rapport om projektet. For at advare dig og andre mennesker om farerne ved kunstig intelligens.

Bogen er håndtrykt uden brug af IT. Ellers ville denne bog af allestedsnærværende kunstig intelligens være lavet om til mere af det sædvanlige fake news om harmløs kunstig intelligens: klodsede arbejdsrobotter, som vælter, selvstyrende biler, som kører cyklister ned, barnagtige tale-robotter med idiotiske klæbehjerner, kælne sælunger på plejehjemmene.

Hvad medierne ville skrive, hvis de kendte bogen:

”Ingen kender dansk litteraturs sande potentiale, før de læser ”Algoritmen som åd sin skaber” (Bo Tao Michaëlis, Politiken).

”Efter læsningen af ”The Algorithm who Ate its Creator” har jeg besluttet at lukke Facebook og destruere algoritmen.” (Mark Zuckerberg, terminalt opslag, Facebook).

”Værste sludder i mands minde. Kun kunstig intelligens kunne have lavet det værre.” (Anonym lækage fra IBM, bragt i alle verdens førende medier).

Klaus Kjøller har venligst accepteret at stå som forfatter af denne bog: ”Det glæder mig, hvis mit navns velkendte evne til at holde udgivelser skjult for medierne, kan være til nytte i kampen for menneskehedens overlevelse.”

Forhandler Pris Forsendelse Samlet pris Køb her
Indlæser opdaterede priser
iMusic 218,00 29,00 247,00
Bogreolen 230,95 29,95 260,90
Arnold Busck 279,95 19,00 298,95
Gucca 269,95 39,95 309,90

Af samme forfatter

Spindoktor

af Klaus Kjøller

Bogen giver et praktisk indblik i spindoktorarbejdet som det foregår i Danmark i disse år. Den fortæller i journalistisk form om en række autentiske historier som analyseres og kommenteres med udgangspunkt i spørgsmål som: Blev medierne håndteret vellykket? Opnåede spindoktoren, hvad han ville - og hvordan? Lod journalisterne sig manipulere eller gennemskuede de spillet? Måske gennemskuede de det, men var ude af stand til at yde et modspil på grund af deadline og knappe ressourcer? Og hvad med borgerne: Var det etisk forsvarligt, hvad der foregik? Kan der udledes nogle generelle indsigter af forløbet? Svækker eller styrker spindoktorens arbejde vores politiske system?

Skriv bedre opgaver i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet

af Klaus Kjøller

Enhver kan skrive gode opgaver, det gælder blot om at følge nogle enkle, men nødvendige kneb: kend bl.a. din målgruppe, dvs. læreren!

Netværk på godt og ondt

af Klaus Kjøller

""Klaus Kjøllers bog er absolut læseværdig. Den gør aktiv networking mere naturlig ... I de sidste afsnit af bogen er der et resume med de vigtigste netværksregler. Det er god pædagogik."" Jens Graff, Erhvervsbladet Netværk findes mellem mennesker på alle leder og kanter - i familien, på arbejdspladsen, i fritiden: Kender du advokaten personligt, får du en bedre behandling. Er du ven med mekanikeren, får du skiftet til vinterdæk lidt billigere, og på hospitalet bør du kende overlægen personligt. Bogen beskriver, hvordan du udvikler dine netværk, så du får mest muligt ud af dem. Den blotlægger alle mekanismerne, hvad enten du kan lide dem eller ej. Det betyder også, at bogen kan bruges til at afsløre alle disse netværk, så du bedre kan forsvare dig mod misbrug.

Manipulation

af Klaus Kjøller

Manipulation er den reviderede udgave af Klaus Kjøllers bog fra 1991. Den har siden udgivelsen solgt 25.000 eksemplarer i.Bogen handler om, hvordan man manipulerer med andre mennesker for at få sin vilje. Den er derfor blevet kaldt den ækleste bog. Men det er også en bog der kan ændre ens liv.Bogen viser hvordan man opfatter hinanden og hvordan man styrker sit image over for ´modstanderen´. Den gennemgår persontyper og en lang række metoder som man kan bruge til at manipulere i forskellige situationer: Hvordan får man sin vilje over for tryghedsnarkomaner, karrieremagere, fanatikere, skrankepaver. Skal man hidse sig op, snakke modstanderen efter munden, gøre hende utryg, bekræfte hendes opfattelse osv.Bogen er også en vaccination mod manipulation: Hvordan undgår man at blive manipuleret, hvad, hvem og hvornår skal man passe på.Denne nye, reviderede udgave er tilpasset det nye årtusindes skærpede krav og ændrede livsvilkår, og det har gjort den om muligt endnu mere nødvendig. Med sine nye kapitler om indoktrinering (systematisk manipulation) og hjernevask er den yderst relevant i en tid, hvor medierne er fulde af f.eks. terroristangst og nye fjendebilleder.

Netværk på godt og ondt

af Klaus Kjøller

Jo flere kontakter du har, jo bedre muligheder har du. Måske! Bogen lærer dig, hvordan du bygger dit netværk, og hvordan du bruger det, når det gælder - i privatlivet, på arbejdet, hvis du får ørerne i det offentlige maskineri, eller hvis du vil kaste dit liv i nye retninger.

Sprogets Vej til Sindets Fred, 2. rev. vej, nu med Dit og Dat

af Klaus Kjøller

Bogen er en e-version af p-bogen med samme titel som udkom i 2010. ***Alle nikker når man siger at sproget er en enestående opfindelse. Men hva’ så? Sprogets revolutionerende muligheder er for mange bare ordgas uden euforiserende virkning. Men den tid er forbi nu. Nu kan enhver tage ”Sprogets Vej til Sindets Fred”. Denne bog er for sproget hvad computerchippen er for tallene: Den geniale dims som giver oldgamle tegn styrke til at gennembryde alle mure som i øjeblikket begrænser menneskehedens eksistens.***Sprogets Vej begyndte som en sprog- og kommunikationsforskers formidlende satire over bureaukratsprogets evne til at udglatte alt og pakke det ind, samtidig med at bureaukraten – selv under kaotiske forhold – fremtræder alvidende og almægtig og altid spiller sorteper videre. Siden denne spæde, satiriske begyndelse er Sprogets Vej vokset til et altomfattende opbyggeligt tankesæt som nu bærer frø hos vandrere på Sprogets Vej verden over. Sprogets Vej fører til ro, overblik, fred i sindet og livets mening ved systematisk og målrettet at anvende nogle enkle, sproglige teknikker. Du kan gå vejen alene, eller vandre med andre i et af de mange tusinde vandrelaug på Sprogets Vej.  ***Sagt om tidligere udgaver:  ”Bogen er en kreativ hybrid mellem selvhjælpsguide og retorikhåndbog som forholder sig underfundigt sarkastisk til begge dele. Fokus er på afsenders udbytte af sproglig udfoldelse i stedet for virkning på modtager– en idé der fortjener ros. Med det afsæt kombineres omfattende analyser af samfundets sprogkultur med basal sprogpsykologisk indsigt og konkrete råd til læseren der som "vandrer ad sprogets vej" kan opnå indflydelse og en mere positiv indstilling. Der er mange skarpe pointer.” (RetorikMagasinet om anden p-udgave, 2010.) ”Man skal være varsom med at kalde en bog for 'årets vittigste', men Kjøllers dynamiske og velskrevne anvisninger på, hvordan man praktiserer Den Offentlige Tale er satire på højde med Parkinsons Lov. (Jacob Ludvigsen i Ekstra Bladet om 1. udg., 1982.) ”Med "Sprogets vej til sindets fred" er der kommet alvor i universitetslektoren, der her videnskabeligt fremsætter sit kærlige budskab til menneskeheden og kaster lykken i armene på os. Det er genialt. (Aase Holmquist i Fyens Stiftstidende om 1. udg., 1982.) ”Køb 2 eksemplarer af bogen og giv det ene til Deres sekretær.” (Knud Overø, kronikanmeldelse i Børsen om 1. udg., 1982.) Der er satire og politik, munterhed og alvor i den fikst og underfundigt formede bog. (Aarhus Stiftstidende om 1. udg., 1982.) ***Klaus Kjøller er lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug, og uddanner informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere, sproglige rådgivere, web-redaktører, pr-medarbejdere og trænere og undervisere i skriftlig og mundtlig formidling. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation. Er siden 2011 kommentator ved Berlingske. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Image – effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation, 2.rev.udg.

af Klaus Kjøller

Bogen er en opdateret, revideret udgave af ’Image – effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation’ som udkom første gang i 1997. Bogen er skrevet til universitetsstuderende der uddanner sig til sprog- og kommunikationsrådgiver. Og den sætter fokus på rådgiverrollen: Hvordan overvinder du modstanden mod at følge gode råd? Men bogen er skrevet i en ”no bullshit”-stil, så den kan læses af enhver som ønsker at undgå almindelige kommunikationsfejl som mange organisationer dagligt begår. Bogen bygger på eksempler fra forfatterens virksomhedsrådgivning og på hans undervisning og vejledning af kommende rådgivere på Danskstudiet ved Københavns Universitet. *** Sagt om første udgave, 1997:”kan bruges i undervisningen på de videregående uddannelser, men med sin klare opbygning og fremstilling i lige så høj grad tilselvstudium af ansatte i den offentlige administration og i private virksomheder.” (lektørudtalelse, Bibliotekscentralen) *** Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var 1978-2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Var i 1980’erne med til at opbygge - og var til 2015 ansvarlig for - en meget praktisk rettet underafdeling af Danskstudiet, hvor der bl.a. uddannes informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere, sproglige rådgivere, web-redaktører, pr-medarbejdere og trænere og undervisere i skriftlig og mundtlig formidling. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation.Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Opdræt af småbørn for begyndere

af Klaus Kjøller

Pasning af små børn er ét af de mest undervurderede job i  menneskehedens historie.  Den tidligste påvirkning er den vigtigste. Her lærer barnet,  at omgås andre mennesker, hvad livet handler om, og hvordan man mest effektivt  får sin vilje.Denne bog handler om de første år. Den bygger direkte på de  erfaringer, Klaus Kjøller  har gjort som far til tre. Og den rummer de praktiske råd, han som far kan give  til andre forældre. At han også er ekspert i kommunikation og forsker i manipulation  og politisk kommunikation – og har været leder på et stort universitetsinstitut– træder muligvis frem her og dér, men det er en biting.Han skrev det meste af bogen, mens hans børn var små. Nu er  den generation så i fuld gang med selv at avle og opdrage børn. Og han har  gennem iagttagelse af sine egne børns omgang med deres børn lært, at hans  erfaringer muligvis stadig kan være til en vis gavn og opmuntring for vor tids  forældre. Derfor har han nu lavet bogen færdig. Selv om forældre i dag har  mange flere tekniske hjælpemidler som fx tabletcomputere med netadgang til  rådighed, så er de væsentlige udfordringer i børneopdragelse stadig de samme,som dengang forældre kun havde en halv times børne-TV fra DR dagligt.***Klaus Kjøller er lektor ved Københavns Universitet.Underviser og forsker i sprog og kommunikation. Uddanner bl.a. sprog- og kommunikationsrådgivere.Flere bøger om bureaukrati, politik, argumentation, manipulation og image.Institutleder 1994-99, studieleder 2007-9. Gift (1973) med cand.psych., kliniskpsykolog, specialist i psykoanalytisk psykoterapi, MarianneThomsen Kjæmpe. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

”Tak fordi du kom”. Realityshowet DEMOKRATI

af Klaus Kjøller

Vælgerne i demokratiet er gode nok, som de er. Alle vælgerne. Vælgerne er superkompetente. Men deres kompetence er en anden end kompetencen hos en kommentator på TV 2 News. Eller hos en, der studerer statskundkab, økonomi, jura eller administration på et universitet. Vælgerne er eksperter i at vurdere politik som realityshow: Hvilken politiker er moralsk bedre eller teknisk dygtigere end andre? Hvilken politiker har den politik, som er bedst?Realityshowet Demokrati gør politik interessant og forståeligt, uden at det er nødvendigt at interessere sig for og i detaljer forstå de sager, som politik handler om. Realityshowet Demokrati gør demokratiet muligt. Og til en succes hos vælgerne.Derfor er realityshowet Demokrati demokratiets vigtigste institution. Fri, hemmelige valg, Folketing og en fri presse giver ikke i sig selv demokrati. Kun realityshowet Demo-krati giver det hele mening.Det gør samtidigt realityshowet Demokrati til demokratiets mest foragtede institution. Foragtet af den politiske elite, som styrer medier og politiske partier. En elite, som kæmper absurd-komisk for at gøre demokrati til noget finere og mere indviklet end et realityshow, som let forstås af enhver. Samtidig med at de spiller hovedrollerne i realityshowet og dagligt praktiserer det, de jamrer over.Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Siden 1973 har han skrevet ca. 25 bøger om demokratiet, bl.a. Spindoktor, Den politiske komedie, Aktiv Seer og Det politiske sprog.

Demokrati – mindst ringe, men mest udsat

af Klaus Kjøller

Demokratiet er den mindst ringe styreform, fordi det er let at slippe af med politiske ledere, som tyranniserer befolkningen og kører landet i sænk. Men demokratiet er også den mest udsatte styreform. Udsat udefra, fordi diktaturer, étpartisystemer og præstestyrer har topstyrede mediesystemer, som indoktrinerer deres befolkninger mod demokrati. Udsat indefra, fordi skolens undervisning er præget af hallelujaer for demokratiets selvindlysende idealer, og derfor ikke klæder eleverne på til at argumentere mod den kritik mod demokratiet, som fremføres af politiske og religiøse grupper i landet. En kritik, som er blevet styrket de senere år, bl.a. som følge af mislykket integration af nytilkomne.Denne lille bog behandler fire af demokratiets mest ømme punkter:• Den frie, offentlige diskussion findes ikke.• Den officielle forventning om, at borgerne har ressourser (uddannelse, tid, motivation) til at fatte den politiske substans, strider mod den politiske kommunikations realiteter.• Den stærkeste argumentation i offentligheden er ikke sproglig, men udføres med vold.• Den enkelte vælger er kun én af demokratiets millioner af stemmer. Den enkelte vælgers indflydelse er i bedste fald minimal.Disse ømheder masseres ikke bare væk med hallelujaer for demokratiet. De er en kronisk del af virkeligheden. Men der er ingen grund til panik. Demokratiet er stadig det mindst ringe system. Men læs bogen, og gør demokratiet mindre udsat ved at give dets modstandere tørt på. Bogen henvender sig til den offentlige debat og til undervisningen i gymnasiet og højere niveauer. Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var 1978 – 2015 lektor på Københavns Universitet, hvor han uddannede sprog- og kommunikationsrådgivere. Han har skrevet bøger om partiprogrammer, politikeres sprogbrug i tv, politisk argumentation, spindoktorer, manipulation og tv-nyhedsudsendelsernes politiske føljeton. Institutleder 1994-99, studieleder 2007-9. Kommentator ved Berlingske fra 2011.Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Tal familien op til fest. Håndbog i familietaler

af Klaus Kjøller

Når familien fester, skal der gerne holdes tale. Ellers mangler der noget. Så talt bliver der. Nogle rejser sig op og snakker frit fra hjertet. Andre skriver talen ned og læser den op. Eller taler ud fra stikord. Enhver gør det på sin måde. Godt.Men måske kan du gøre det både lettere og bedre. Lettere for dig selv at forberede talen. Og endnu bedre for familien at lytte til den. Her er en bog, som kan hjælpe dig med at sætte fut i dig selv og forsamlingen med en tale, der er på din måde. Bogen rummer kun det absolut vigtigste. Kun det, man har brug for, når man i dagene op til begivenheden – den runde fødselsdag, konfirmationen, brylluppet, sølvbrylluppet – lige skal tænke sig om og finde ud af, hvad man egentlig vil sige. Og hvordan man vil gøre det.Gid denne lille bog vil være til gavn og fornøjelse for enhver familietaler, som åbner den. Hvis bogen åbner øjne, er det fint. Hvis den også åbner munde og ører, er det perfekt. Lad der blive lyd! Lad der blive fest i familien!Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var i 1978-2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet og underviste bl.a. i mundtlig kommunikation. Han har i mere end 40 år skrevet bøger om sprog og påvirkning. Han har holdt mange foredrag rundt om i landet. Og så har han deltaget i utallige familiefester.

Breaking Bullshit. Krimi

af Klaus Kjøller

Den sygemeldte kriminalassistent Anna S. Møller har meldt sig til et universitetskursus ved sprogforskeren Frank With, som hun er blevet fascineret af på tv. Men han dukker ikke op til undervisningen. Anna finder ham bestialsk myrdet på fakultetsgangen og flygter rædselsslagen hjem. Nogle dage efter finder hun ud af, at politiet ikke har modtaget en anmeldelse om mordet. Og at universitetet mener, at Frank With er rejst til sin indiske guru. Som det eneste overlevende vidne til mordet beslutter Anna S. Møller sig for at finde ud af, hvem der så brutalt og effektivt forhindrede Frank With i at møde frem til undervisningen. Og hvorfor.Romanen er selvstændig. Men to af de vigtigste personer i "Breaking Bullshit" er også hovedpersoner i "Kong Klaks sten" (1998, 2. rev.udg. 2004, 2014): Anna S. Møller og professor Helmuth Christophersen. En tredje hovedperson, studieleder, lektor Ivar Olavson, er også hovedperson i "Dronningens hund" (1999, 2014), "Lingos lov" (2005, 2014) og "Den åndelige akse" (2007, 2014). Pressen skrev bl.a.:”Den er hylende morsom, og handlingen går over stok og sten, efter at en dansk forsker er fundet død på sit kontor på Københavns Universitet.” (Hans Larsen, Ekstra Bladet, om "Kong Klaks sten".)”Den er både veloplagt og vittig, og man sidder og klukker undervejs – mens man spekulerer på, om det vitterligt vil lykkes forfatteren at binde alle trådene sammen til sidst. Men det gør det faktisk.” (Flemming Andersen, Aktuelt, om "Dronningens hund".)”Der er knald på lektor Kjøller i denne groteske romansatire over kommunikation og manipulation i det politiske liv.” (Lars Hørby, Ekstra Bladet, om "Lingos lov".)Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. 1978 - 2015 var han lektor på Københavns Universitet, hvor han uddannede sprog- og kommunikationsrådgivere. Institutleder 1994 – 1999, studieleder 2007 – 2009. Har foruden ti romaner skrevet ca. 40 fagbøger.

Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere

af Klaus Kjøller

Jo flere du kender, jo bedre muligheder har du. Måske. For nogle trækker ned, andre trækker op. Derfor gælder det om at kende de rigtige og ikke fylde sit liv med de forkerte. Når du skal have et godt job, skal have ny udestue eller finde en god tandlæge.Et netværk er det bedste smøremiddel, der findes. Uanset hvad du kører i, og hvor du kører hen.Det er også det mest effektive forsvar mod uretfærdighed og terror fra de netværk som findes overalt.Denne bog lærer dig, hvordan du bygger dit netværk, og hvordan du bruger det, når det gælder. I privatlivet, på arbejdet, hvis du får ørerne i det offentlige maskineri, eller hvis du vil kaste dit liv i nye retninger.Det er en bog om sympati, venskab, hemmeligheder og kærlighed – og om alliancer, intriger, magtkampe og disciplin. Folk uden netværk er som fisk uden vand, orme uden jord og fugle uden luft. Kun genier og idioter kan overleve uden netværk. Og kun de heldigste lever godt uden.Folk uden netværk er lette ofre for netværks terror.Enhver leder ved det, enhver journalist ved det og enhver politiker ved det: Det afgørende er de personlige relationer.Så se at komme i gang. ***Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var i 1978-2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation. Denne bog, ”Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begynder”, indgår i en trilogi. De to andre er ”Manipulation. En håndbog. 2. reviderede udgave – nu med indoktrinering, vold og hjernevask”, Borgen 2007 (9. Oplag, Gyldendal Business 2016; 1. udg. Borgen 1991) og ”(E-)Håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit”, KJOELLER.dk 2015.Alle 3 bøger handler om magt og kommunikation og har form af selvhjælpsbog. Fokus i "Manipulation" er på individets muligheder. Fokus i "Netværk" er på det hemmelige holdarbejdes muligheder bag om alle formelle, officielle, lovlige systemer.I begge disse bøger handler det om at gøre kommunikationen så effektiv som mulig ud fra de mål, du har – alene og i samarbejde med andre.I "(E-)Håndbog for undertrykte" er fokus på de rammer, magten sætter for kommunikationen.Læs mere om sammenhængen mellem bøgerne i kapitlet Efterskrift til magt3logien. Læs på KlausKjoeller.dk om disse tre bøgers forhold til andre bøger i forfatterskabet.

Dronningens hund. En politisk thriller

af Klaus Kjøller

En politisk thriller: En nat anholdes medieeksperten Ivar Olavson da han står og fisker efter sin stjålne tegnebog ud for Amaliehaven i København. Politiet anklager ham for at have kørt dronningens hund over og derefter at have kastet den i havnen. De har tilsyneladende fældende beviser. I panik over de falske anklager flygter han fra arresten. Samme formiddag ser han sig udråbt som hundemorder på forsiderne af aviserne. Lidt efter lidt vikles han mere og mere ind i et oprivende personligt og politisk drama som han forstår mindre og mindre af. Et drama som handler om hans egen og hans families overlevelse, og hvor modstanderne er medierne og landets to mægtigste politikere. Og de bruger alle midler. *****Sagt om bogen: ""Dronningens hund" er en bog af den slags, der er gefundenes fressen til en lørdag i hængekøjen. Den er både veloplagt og vittig, og man sidder og klukker undervejs -- mens man spekulerer på, om det vitterligt vil lykkes forfatteren at binde alle trådene sammen til sidst. Men det gør det faktisk.” (Flemming Andersen, Aktuelt) *****”jeg læste bogen i et stræk, og følte mig godt underholdt imens” (Lektørudtalelse, indbindingscentralen (Bibliotekerne)) *****”Det er yderst underholdende” (Hans Larsen,Ekstra Bladet) ***** ”bogen er fyldt med gode betragtninger og er ind imellem ret morsom og ligefrem selvironisk, forfatteren skåner bestemt ikke sig selv, når giften drypper.” (Niels Lillelund, Jyllands-Posten) ***** ”Det begynder nærmest Kafkask og ender fuldstændig grotesk. Undervejs bliver der sagt drøje ting om letgennemskuelige, ledende politikere og om jalousi og akademikerhovmod i universitetskredse, medens medierne boltrer sig, ladende hånt om sandhed og kildekritik.” Frederiksborg Amtsavis + flere provinsaviser ***** Serien Publicisterne: Den satiriske romanserie Publicisterne omfatter ”Dronningens hund”(1999, 2014), ”Lingos lov”(2005, 2014) og ”Den åndelige Akse”(2007, 2014). Bøgernes gennemgående hovedperson er lektor i politisk kommunikation ved Københavns Universitet, Ivar Olavson. Andre dominerende personer er toppolitikere, deres rådgivere og ledende personer fra medieverdenen. Seriens bøger kan læses uafhængigt af hinanden.

Lingos lov. Roman

af Klaus Kjøller

Regeringens stærke kort, den unge justitsminister Ann Jepsen, er udbrændt. I dagene lige op til afstemningen om den forbedrede EU-traktat i 2007 begynder hun at få blackouts og taler ved flere lejligheder uden rigtigt at vide hvad hun siger. Statsministeren og hans rådgivere afslår hendes bøn om at måtte melde sig syg. Et ikon kan ikke melde sig syg. De overtaler hende til at fortsætte til efter valglokalerne er lukkede. Få timer efter forsvinder hun. Er hun stukket af fra ræset, eller er hun brudt sammen? Eller myrdet? ***Alle midler sættes ind for at hindre at denne katastrofale nyhed og de rygter og spekulationer som den vil vække, spredes i medierne på kampagnens sidste dag. Samtidig har statsministeren i en tv-debat været nødt til at invitere lektor Ivar Olavson til at følge samarbejdet mellem regeringschef og rådgivere på nærmeste hold. Det sker som et led i regeringens åbenhedskampagne og ud fra et ønske om effektivt at stoppe al sladder om spindoktorer og manipulation af medier. ***Ivar Olavson finder ikke alene ud af at justitsministeren er myrdet, og at alle prøver at holde det hemmeligt til afstemningen er overstået, men han begynder også på egen hånd jagten på morderen.***Sagt om bogen: ”Der er knald på lektor Kjøller i denne groteske romansatire over kommunikation og manipulation i det politiske liv.” Og ”Det er ikke fis og ballade det hele. Undervejs får Kjøller skånselsløst og præcist udleveret EU-systemet, det politiske liv, medieverdenen og den sammenspisthed, der kan herske i samfundslivets toneangivende top.” (Lars Hørby, Ekstra Bladet) *****”Den politiske satire over især spindoktorer, pressechefer og deres indbyrdes magtspil er rigtig underholdende.[…] tilhængere af genren vil føle sig godt underholdt.”(Lektørudtalelse, Indbindingscentralen (bibliotekerne))*****”[Kjøller] har gennem tiden kommet med mange vigtige bidrag, altid i sin uhøjtidelige tone. Det er den tone, vi kender fra fagbøgerne, der går igen i fiktionsformen. Den satiriske form og et kærligt forhold til karaktererne gør, at hans brug af virkeligheden er i orden. Og den satiriske form gør det underholdende at læse.” (Jeanette Serritzlev, politiskkommunikation.dk) *****Serien Publicisterne: Den satiriske romanserie Publicisterne omfatter ”Dronningens hund” (1999, 2014), ”Lingos lov” (2005, 2014) og ”Den åndelige Akse” (2007, 2014). Bøgernes gennemgående hovedperson er lektor i politisk kommunikation ved Københavns Universitet, Ivar Olavson. Andre dominerende personer er toppolitikere, deres rådgivere og ledende personer fra medieverdenen. Seriens bøger kan læses uafhængigt af hinanden.

Aktiv seer, eller: Hvordan Steven Spielberg lærte mig at elske politikerne. 2. revolutionerende udgave

af Klaus Kjøller

Historien om de følger, det får for en yngre familiefar i IT-branchen, at han en aften foran TV indser, at hans 2-årige søn forstår Ask Rostrups nationaløkonomiske forklaringer ved trykskærmen. Med sin sunde fornuft og den store TV-pakke med alle nyhedskanaler kæmper han sig frem gennem kilometervis af politiske TV-udsendelser for at finde ud af, hvad det er, man forstår i politik, når man ikke forstår nationaløkonomi, jura og administration. Vi hører om den pris, han må betale — i familien, i karrieren. Vi oplever ham hånet, forfulgt, grebet af anfægtelser – men også godt hjulpet af en højtplaceret, hemmelig kilde med adgang til bandlyste politiske udsendelser fra DR TVs guldalder i 1970’erne. Men vil det lykkes ham at afsløre den rystende sandhed om politik i TV uden at blive stoppet af det etablissement, som i årtier har fyldt seerne med manipulation og løgn? Hvad pressen skrev om første udgave i 1977: ”Vanvittig morsom bog om politikere og TV-journalister” (Karen Thisted, Ekstra Bladet)”Man sidder og klukker og godter sig med denne bog. (…) at skrive en humoristisk roman om de uheldige skærmhelte. Den opgave kan sikkert nok løses mere ondskabsfuldt – men ikke vittigere end her.” (Bettina Heltberg, Politiken)”Formen er munter, næsten kåd. Men hvad Klaus Kjøller vil sige, er alvorligt nok – eller rettere: dybt foruroligende.” (Jens Kistrup, Berlingske Tidende)”Så morsomt, drønende frækt og kærligt er der aldrig skrevet om mediepolitikere og kommunikationskløfter. Man fristes til at citere romanen fra ende til anden.” (Flemming Chr. Nielsen, Jyllands-Posten)”Bogen er (…) så morsom, at man må overraskes og glædes: Pludselig en samfundskritik, der er menneskelig, selvironisk og satirisk, ond og venlig på samme tid. (…) Den mediekritiske analyse er intelligent og korrekt. ” (Kristen Bjørnkjær, Aktuelt)”Citaterne og analyserne af dem gør (…), at jeg tør anbefale den konkrete genstand for nærværende overvejelser til fornøjelig gennemlæsning.” (Sven-Erik Jørgensen, Information)”Spas med mening” (Fyens Stiftstidende)”Klaus Kjøller (…) har med den foreliggende bog ønsket at komme ud over den spændetrøje, en strengt faglig behandling af "mediepolitikerne" ville være ensbetydende med. Det er gjort med præcision og ironi. Den vil blive læst med opmærksomhed af karriere-politikerne, her er fiduser at hente, men lur dem – læs med” (Henrik Tjalve, Fyns Amts Avis)Bogen er en total revision og opdatering af ”Aktiv seer” fra 1977. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Den politiske komedies paradokser

af Klaus Kjøller

Vi bombarderes dagligt med budskabet om at verden er retfærdig. Enhver krimi og ethvert indslag i en tv-nyhedsudsendelse går ud på at de onde får deres straf og de gode deres belønning. Men det er propaganda. Den rå virkelighed er kaotisk og uretfærdig. Vi mærker det når vi rammes af et uheld, bare et lille et. Chokket skyldes at vi oplever hvor let tilfældigheden skærer gennem vores beskyttelse i form af en velkendt hverdag. Den normale kur mod rædslen er – hvis man stadig er i live – at fortsætte hverdagens ritualer, så godt som muligt – eventuelt suppleret med nogle nye som skal tjene til at styrke troen på at ”det ikke sker igen”. Denne bog beskriver demokratiet som en række ritualer, der skaber tryghed og mening blandt demokratiets borgere i en verden af kaos og tilfældighed. Dette kaos kan udtrykkes som en række kroniske paradokser som ritualerne til stadighed skal bortforklare eller mane væk til fordel for budskabet om at verden, samfundet og menneskelivet er retfærdigt og meningsfuldt. Og bare vi bevarer vores gode humør, så skal det hele nok gå.”Den politiske komedies paradokser” er fortsættelsen af ”Den politiske komedie” (2011) som påviste hvordan især tv’s politiske nyhedsindslag og debatudsendelser gør det muligt for almindelige vælgere at forstå politik uden at forstå sagen. ”Den politiske komedies paradokser” afdækker hvordan tv’s politiske dækning bekæmper kaos og frygt ved at opbygge og bevare en tro blandt Danmarks befolkning på at fornuften og retfærdigheden regerer. ”Den politiske komedies paradokser” kan sagtens læses og forstås af en læser som ikke har læst og forstået bogen ”Den politiske komedie”.Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var i 1978 – 2015 lektor på Københavns Universitet, hvor han uddannede sprog- og kommunikationsrådgivere. Han har skrevet bøger om partiprogrammer, politikeres sprogbrug i tv, politisk argumentation, spindoktorer, manipulation og tv-nyhedsudsendelsernes politiske føljeton. Institutleder 1994-99, studieleder 2007-9. Kommentator ved Berlingske fra 2011.Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Hvem skrev "Den hemmelige socialdemokrat"?

af Klaus Kjøller

Den anonyme bog ”Den  hemmelige socialdemokrat”, som udkom februar 2014, leger ikke kun kispus  med sine læsere. Den er også en fræk politisk manipulation af Christiansborgs politiske elite og den danske offentlighed. Derfor er bogen blevet en  personlig, faglig udfordring for Klaus Kjøller, som i mange år har forsket i  tekstanalyse, manipulation og politik. E-bogen ”Hvem skrev  Den hemmelige socialdemokrat?” er skrevet for folk, som har læst ”Den hemmelige socialdemokrat” og gættet  på, hvem forfatteren er. Og som efter at have ladet sig manipulere og tage  grundigt ved næsen af bogen er blevet så utålmodig efter at finde løsningen på  gåden, at de ikke kan holde ud at vente, til forfatteren engang selv træder  frem og tilstår. Og hvorfor dog vente på, at forfatteren engang røber sin  hemmelighed i sin selvbiografi, hvis mysteriet kan afsløres med stor sikkerhed  allerede nu? ***Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var 1978 - 2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han  har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk,  spindoktorer og argumentation. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Snyd ikke dig selv ved eksamen, 2.rev.udg.

af Klaus Kjøller

Dette er den frækkeste, men også den mest nødvendige lærebog i vor tid. Alle hader eksamen. Den gør os nervøse og skræmte. Den tager vores værdighed fra os og giver os en karakter i stedet.I denne bog afsløres eksamen. Bogen ser eksamen fra elevens synspunkt. Uanset om eleven går i folkeskolen, på en ungdomsuddannelse eller på universitetet. Bogen siger skråt op til skolesystemets og undervisningsministeriets officielle præk om eksamen. I stedet går bogen direkte til sagen og lærer dig hvordan du bedst får det resultat du selv synes du fortjener. Gør eksamen retfærdig ved at gøre din forberedelse professionel: Læs denne bog, følg dens råd — og din fremtid er godt begyndt.Undgå at ærgre dig over at du ikke læste den før det var for sent: Læs den nu!Udkommet i 4 oplag allerede i 1990’erne. Trykt i 11.000 eksemplarer. Og nu også som e-bog og paperback med alle nødvendige opdateringer: ny karakterskala og computerens indtog i skolesystemet.Forfatteren trækker både på sine erfaringer fra sine tre børns skolegang, fra sine mange år som censor ved studentereksamen i dansk stil og fra sine indsigter som forsker i retorik og sprogbrug.Klaus Kjøller var 1978 - 2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Overbevis dig selv

af Klaus Kjøller

Bogen trækker på samme teknikker som beskrives og gøres anvendelige for enhver i de tre bind i Magttrilogien: ”(E-)Håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit” (2015), bestselleren ”Manipulation – en håndbog” (1991, rev. 2007) og ”Netværk på godt og ondt – magtmisbrug for begyndere” (2016). Men i modsætning til disse tre udadvendte bøger som handler om effektiv styring af omgivelserne, så handler ”Overbevis dig selv” om, hvordan du mest effektivt styrer dig selv, din bevidsthed. ”Overbevis dig selv” er en indadvendt udgave af de tre udadvendte bøger. Og den er et vigtigt supplement til de tre udadvendte bøger, for du kan kun blive god til at overbevise andre, hvis du er god til at overbevise dig selv.Sagt om første udgave, 1997: ”Spændende bog […] fordi den sætter tingene lidt på hovedet og udfordrer, og jeg kan godt lide at blive overrasket. […] Der er rigeligt med små tankeøvelser. Emnerne er spændende og relevante for de fleste.” (”Asylen”, de psykologistuderendes blad ved Aarhus Universitet).”Bogen er vidtfavnende, den berører så godt som alt, der har med menneskelivet at gøre: Der skrives om mindreværdsfølelse, frygt for afslag og skuffelser, foragt og forventning, ulykke, tro, håb og glæde, sygdom og død m.m. […] Bogen er en hjælp, så vi bliver bedre i stand til at takle virkeligheden på en positiv måde, selv under modgang og kriser.” (bladet Sind). ”Bogen er skrevet i et enkelt og letlæseligt sprog med mange eksempler, mange resumeer og mange gentagelser. […] Målgruppen er nok især yngre mennesker, der har svært ved at finde deres identitet, men selvfølgelig også andre, der har problemer med selvværdet.” (Lektørudtalelse, bibliotekerne).Bogen er en e-udgave af ”Overbevis dig selv” som udkom første gang i 1997. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

E-håndbog for undertrykte - med nøgle til kommissærernes bullshit

af Klaus Kjøller

Dette er selvhjælps-e-bogen, som gør alle andre selvhjælpsbøger overflødige. Fordi denne bog hjælper dig til at få magt. Og når du har magt, så står menneskene omkring dig, dine undersåtter, på pinde for dig.Bogen lærer dig, hvordan du får andre til at pleje dit ego, passe din have, skaffe dig et godt job, give dig store gaver, hjælpe dine venner, forfølge dine fjender og meget andet. Og elske dig samtidig. Bogen hjælper dig med at få tingene til at gå din vej: Forklarer, hvordan du indretter dig, således at mennesker omkring dig siger og handler på måder, som du godt kan lide og har gavn af. Familie, venner, arbejdskolleger og frivillige. Bogen åbner dine øjne for, hvad magt kan gøre for dig. Og træner dig i brug af magtens enkle teknikker, når undersåtter skal trynes.Og hvis du ønsker at fortsætte dit liv som magtesløs, så kan bogen også bruges til at træne i at blive et endnu lettere offer for andres magt, end du er i øjeblikket. Valget mellem magt og magtesløshed er dit.*** Klaus Kjøller er lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation. *** "E-håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit" er tredje bind i en magttrilogi: bestselleren "Manipulation – en håndbog" (1991, rev. 2007) og "Netværk på godt og ondt – magtmisbrug for begyndere" (2004). Alle bind kan læses og bruges uafhængigt af hinanden. Trilogiens to første bøger lærer dig, hvordan du – inden for de givne magtrammer – gør din kommunikation effektiv, så du når dine mål. "E-håndbog for undertrykte" lærer dig, hvordan du erobrer magten og derefter indretter dit territorium, således at dine undersåtter kommunikerer, som du vil have det.Læs mere om sammenhængen mellem bøgerne i kapitlet Efterskrift til magt3logien.Læs på KlausKjoeller.dk om disse tre bøgers forhold til andre bøger i forfatterskabet.

Den åndelige akse. Roman

af Klaus Kjøller

Få dage inden folketingsvalget 2008 kidnappes Statsministeriets åbenhedsombudsmand, Ivar Olavson. De fundamentalistiske kidnappere kræver ikke kun de sidste danske tropper hjem fra Afghanistan, men også offentliggørelse af hemmelige lydoptagelser fra statsministerens kontor. Begge krav afvises blankt af statsministeren som i første omgang bakkes op af alle politiske partier til at indføre begrænsninger i pressefriheden mens gidselaffæren kører. Snart efter bryder den politiske enighed dog sammen, og gidselaffæren fylder hele valgkampen. Statsminister Alex Ota Poulsen og hans spindoktor, Bart Smilas, søger med alle midler desperat at forhindre et jordskredsvalg til fordel for ekstremistpartierne. ***For at afværge denne trussel mod demokratiet går dronningen på skærmen og appellerer til gidseltagerne. Herefter frafalder gidseltagerne ét af kravene. Imens samler Ivar Olavson i sit fangenskab beviser på at gidseltagerne i virkeligheden ikke er muslimske fanatikere. Men vil det lykkes ham at slippe levende ud og overbevise medierne og befolkningen om svindelen? Og at afsløre den skyldige? ***Sagt om bogen: ”Det er en bidende satirisk roman, der bygger på en vekselvirkning mellem det, der faktisk er hændt, og romanens fremstilling” (Nordjyske Stiftstidende) *****”Underholdende roman for læsere, der interesserer sig for samtidspolitisk satire, og som evt. har læst forfatterens 2 forrige romaner, som er selvstændige bind i serien” (Lektørudtalelse, Indbindingscentralen (bibliotekerne) *****Den satiriske romanserie Publicisterne omfatter ”Dronningens hund” (1999, 2014), ”Lingos lov” (2005, 2014) og ”Den åndelige Akse” (2007, 2014). Bøgernes gennemgående hovedperson er lektor i politisk kommunikation ved Københavns Universitet, Ivar Olavson. Andre dominerende personer er toppolitikere, deres rådgivere og ledende personer fra medieverdenen. Seriens bøger kan læses uafhængigt af hinanden.

Det politiske sprog. Nødvendige løgne, platheder og bullshit

af Klaus Kjøller

Politikere er storforbrugere af sproget. For uden gode replikker og fængende mål, ingen politiker. Men politikeren ved også, at enhver vision og enhver plan, ja enhver offentlig udtalelse bliver et offentligt dokument i en usikker fremtid. Et dokument, som politiske modstandere og medier måske senere kan bruge som fældende bevis på, at man talte usandt, hyklede, løj eller bare tog munden for fuld og derfor fejlede. For verdens gang er svær at forudsige. Det er en udfordring for os alle, men især for politikere, fordi de ustandseligt er tvunget til at udtale sig om fremtiden. Og om, hvordan de vil ændre den til noget bedre. Derfor er det yderst fornuftigt i sine udtalelser at indbygge muligheder for at kunne klare uforudsete udviklinger. Og for at kunne retfærdiggøre nødvendige løgne. Og bag det hele handler det hele tiden om at score fire dyder: ærlighed, idealisme, stabilitet og kompetence. For uden dem, ingen vælgere.Det politiske sprogs egenskaber kan kun forstås ud fra kravet om, at en politiker skal score mest muligt af disse fire dyder i enhver situation i en usikker verden. Både i den nuværende situation og i enhver af de uendeligt mulige, uforudsigelige fremtidige situationer.Og samtidig redde verden. Det er ikke spor let. Derfor hatten af for politikerne, selv om deres sprog ofte er ulideligt – af særdeles gode grunde.Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var i 1978-2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, magt, spindoktorer og argumentation. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Skriv bedre opgaver – i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet, 2.rev.udg.

af Klaus Kjøller

Bogen er en opdateret, revideret udgave af ’Skriv bedre opgaver – i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet’ som udkom første gang i 1995. Bogen anskuer den skriftlige opgave fra elevens jordnære perspektiv og giver en række yderst konkrete anvisninger på, hvordan man bedst scorer et godt resultat. Forfatteren trækker både på sine erfaringer fra sine tre børns skolegang, fra sine mange år som censor ved studentereksamen i dansk stil og som vejleder af flere hundrede universitetsspecialer – og fra sine indsigter som forsker i retorik og sprogbrug. Sagt om første udgave, 1995:"Det er en bog, jeg uden forbehold vil opfordre mine egne studerende til at se at få læst i en fart.” (Uffe Hansen, Litteraturvidenskab, Københavns Universitet i fagbladet Universitetslæreren)”Der er mange gode, reelle råd og fif at hente for den, der gerne vil overleve opgaveskrivningens særlige krav og strabadser. Dette er en bog for studerende, som kan være god at anskaffe, hvis man hurtigt og effektivt vil finde ud af, hvad man dog skal snakke med sin vejleder om!” (Berlingske)”en velskreven og velformuleret fremstilling, hvor de enkelte dele sprogligt er tilpasset det niveau, de henvender sig til.” (lektørudtalelse)Klaus Kjøller er lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Aktiv seer, eller: Hvordan Steven Spielberg lærte mig at elske politikerne. 2. revolutionerende udgave

af Klaus Kjøller

Dette er historien om de følger, det får for en yngre familiefar i IT-branchen, at han en aften foran TV indser, at hans 2-årige søn forstår Ask Rostrups nationaløkonomiske forklaringer ved trykskærmen. Med sin sunde fornuft og den store TV-pakke med alle nyhedskanaler kæmper han sig frem gennem kilome-tervis af politiske TV-udsendelser for at finde ud af, hvad det er, man forstår i politik, når man ikke forstår nationaløkonomi, jura og administration. Vi hører om den pris, han må betale – i familien, i karrieren. Vi oplever ham hånet, forfulgt, grebet af anfægtelser – men også godt hjulpet af en højtplaceret, hemmelig kilde med adgang til bandlyste politiske udsendelser fra DR TVs guldalder i 1970’erne. Vil det lykkes ham at afsløre den rystende sandhed om politik i TV, inden han bliver stoppet af det etablissement, som i årtier har fyldt seerne med manipulation og løgn? Bogen er en total revision og opdatering til vor tid af ”Aktiv seer” fra 1977. Hvad pressen skrev om første udgave ”Vanvittig morsom bog om politikere og TV-journalister” (Ka-ren Thisted, Ekstra Bladet). ”at skrive en humoristisk roman om de uheldige skærmhelte. Den opgave kan sikkert nok løses mere ondskabsfuldt – men ikke vittigere end her.” (Bettina Heltberg, Politiken).”Så morsomt, drønende frækt og kærligt er der aldrig skrevet om mediepolitikere og kommunikationskløfter.” (Flemming Chr. Nielsen, Jyllands-Posten). ”Pludselig en samfundskritik, der er menneskelig, selvironisk og satirisk, ond og venlig på samme tid. (…) Den mediekritiske analyse er intelligent og korrekt. ” (Kristen Bjørnkjær, Aktuelt)

Håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit

af Klaus Kjøller

Hvorfor hjælpe sig selv, hvis man kan få andre til at hjælpe sig? Og til at gøre det med glæde? Og bedre end man selv kan? Nej, vel. Derfor kommer her selvhjælps-bogen, som gør alle andre selvhjælpsbøger overflødige. Fordi denne bog hjælper dig til at få magt. Og når du har magt, så står dine undersåtter på pinde for dig. Bogen lærer dig, hvordan du får andre til at pleje dit ego, passe din have, skaffe dig et godt job, give dig store gaver, hjælpe dine venner, forfølge dine fjender og meget andet. Og elske dig samtidig. Bogen hjælper dig med at få tingene til at gå din vej: Forklarer, hvordan du indretter dig, således at mennesker omkring dig siger og handler på måder, som du godt kan lide og har gavn af. Familie, venner, arbejdskolleger og frivillige. Og hvordan du gør det med mindst muligt besvær. Løsningen hedder magt. Bogen åbner dine øjne for, hvad magt kan gøre for dig. Og træner dig i brug af magtens enkle teknikker, når undersåtter skal trynes. Stop strømmen af nederlag og ydmygelser! Giv dig selv magten over dit liv! Og hvis du ønsker at fortsætte dit liv som magtesløs, så kan bogen også bruges til at træne i at blive et endnu lettere offer for andres magt end du er i øjeblikket. Så valget mellem magt og magtesløshed er dit. "Håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit" er tredje bind i en magttrilogi: bestselleren "Manipulation – en håndbog" (1991, rev. 2007) og "Netværk på godt og ondt – magtmisbrug for begyndere" (2004, e-bog 2015). Alle bind kan læses og bruges uafhængigt af hinanden. Trilogiens to første bøger lærer dig, hvordan du – inden for de givne magtrammer – gør din kommunikation effektiv, så du når dine mål. "Håndbog for undertrykte" lærer dig, hvordan du erobrer magten og derefter indretter dit territorium, således at dine undersåtter kommunikerer, som du vil have det.

Opdræt af småbørn for begyndere

af Klaus Kjøller

Pasning af små børn er ét af de mest undervurderede job i menneskehedens historie. Den tidligste påvirkning er den vigtigste. Her lærer barnet, at omgås andre mennesker, hvad livet handler om, og hvordan man mest effektivt får sin vilje. Denne bog handler om de første år. Den bygger direkte på de erfaringer, Klaus Kjøller har gjort som far til tre. Og den rummer de praktiske råd, han som far kan give til andre forældre. At han også er ekspert i kommunikation og forsker i manipulation og politisk kommunikation – og har været leder på et stort universitetsinstitut – træder muligvis frem her og dér, men det er en biting. Han skrev det meste af bogen, mens hans børn var små. Nu er den generation så i fuld gang med selv at avle og opdrage børn. Og han har gennem iagttagelse af sine egne børns omgang med deres børn lært, at hans erfaringer muligvis stadig kan være til en vis gavn og opmuntring for vor tids forældre. Derfor har han nu lavet bogen færdig. Selv om forældre i dag har mange flere tekniske hjælpemidler som fx tabletcomputere med netadgang til rådighed, så er de væsentlige udfordringer i børneopdragelse stadig de samme, som dengang forældre kun havde en halv times børne-TV fra DR dagligt. Klaus Kjøller er forfatter og lektor. Var 1978-2015 lektor ved Københavns Universitet, hvor han underviste og forskede i sprog og kommunikation og uddannede sprog- og kommunikationsrådgivere. Flere bøger om bureaukrati, politik, argumentation, manipulation og image. Institutleder 1994-99, studieleder 2007-9. Gift (1973) med cand.psych, klinisk psykolog, specialist i psykoanalytisk psykoterapi, Marianne Thomsen Kjæmpe. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Skriv bedre opgaver – i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet, 2.rev.udg.

af Klaus Kjøller

Skrot alle de gamle undskyldninger for at udskyde dine opgaver! Især den undskyldning, at du ikke orker at arbejde dig igennem en tyk, udførlig bog om at skrive gode opgaver, før du går i gang. Her er en ganske tynd bog, som rummer alt det væsentlige. Totalt renset for alt det bullshit, som så mange lærere elsker at fylde elever med, til de segner. Skriv bedre opgaver lærer dig om alle genvejene til en god opgave. Det er ikke en guddommeligt alvidende bibel i opgaveskrivning, men en opgavevejledning, således som Fanden ville skrive den, hvis han gad. Bogen vil måske ikke lære dig at elske at skrive opgaver. Men den vil gøre din lærer mere lykkelig over dine resultater. Og glade lærere giver bedre karakterer. Det er det væsentlige. Brug bogen, hvad enten du går i skole, er under uddannelse eller sigter mod de højeste videnskabelige tinder. Sagt om første udgave, 1995: ”Det er, som man kunne forvente, en velskreven og velformuleret fremstilling, hvor de enkelte dele sprogligt er tilpasset det niveau, de henvender sig til.”(Lektørudtalelse, Søren Brunbech) ”På 75 sider får universitetsstuderende af alle fag en formidabelt veloplagt og praksisnær vejledning, der rækker fra de helt basale spørgsmål (litteraturliste, citatteknik o.s.v.) til de overordnede, men påtrængende problemer, som forholdet til vejlederen, skriveprocessens genvordigheder, og sågar doktoranders muligheder for diskret at påvirke bedømmelsesudvalgs sammensætning. ” (Uffe Hansen (Litteraturvidenskab, Københavns Universitet) i Universitetslæreren (universitetslærernes fagblad) ”Der er mange gode, reelle råd og fif at hente for den, der gerne vil overleve opgaveskrivningens særlige krav og strabadser.” (Søren Søgaard i Berlingske Tidende) Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var 1978-2015 lektor ved Københavns Universitet, hvor han bl.a. uddannede sprog- og kommunikationsrådgivere. Han var i mange år censor ved studentereksamen i dansk stil. Læs mere på KlausKjoeller.dk

Sprogets Vej til Sindets Fred, 2. rev. vej, nu med Dit og Dat

af Klaus Kjøller

Alle nikker, når man siger, at sproget er en enestående opfindelse. Men hva’ så? Sprogets revolutionerende muligheder er for mange bare ordgas uden euforiserende virkning. Men den tid er forbi nu. Nu kan enhver tage Sprogets Vej til Sindets Fred. Denne bog er for sproget, hvad computerchippen er for tallene: Den geniale dims, som giver oldgamle tegn styrke til at gennembryde alle mure, som i øjeblikket begrænser menneskehedens eksistens. Sprogets Vej begyndte som en sprog- og kommunikationsforskers formidlende satire over bureaukratsprogets evne til at udglatte alt og pakke det ind, samtidig med at bureaukraten – selv under kaotiske forhold – fremtræder alvidende og almægtig og altid spiller sorteper videre. Siden denne spæde, satiriske begyndelse er Sprogets Vej vokset til et altomfattende opbyggeligt tankesæt, som nu bærer frø hos vandrere på Sprogets Vej verden over. Sprogets Vej fører til ro, overblik, fred i sindet og livets mening ved systematisk og målrettet at anvende nogle enkle, sproglige teknikker. Du kan gå vejen alene, eller vandre med andre i et af de mange tusinde vandrelaug på Sprogets Vej. Sagt om tidligere udgaver: ”Man skal være varsom med at kalde en bog for 'årets vittigste', men Kjøllers dynamiske og velskrevne anvisninger på, hvordan man praktiserer Den Offentlige Tale, er satire på højde med Parkinsons Lov. (Jacob Ludvigsen i Ekstra Bladet om 1. udg., 1982.) ”Køb 2 eksemplarer af bogen og giv det ene til Deres sekretær.” (Knud Overø, kronikanmeldelse i Børsen om 1. udg., 1982.) ”Bogen er en kreativ hybrid mellem selvhjælpsguide og retorikhåndbog, som forholder sig underfundigt sarkastisk til begge dele. Fokus er på afsenders udbytte af sproglig udfoldelse i stedet for virkning på modtager – en idé, der fortjener ros. Med det afsæt kombineres omfattende analyser af samfundets sprogkultur med basal sprogpsykologisk indsigt og konkrete råd til læseren, der som "vandrer ad sprogets vej" kan opnå indflydelse og en mere positiv indstilling. Der er mange skarpe pointer.” (RetorikMagasinet om anden p-udgave, 2010.) Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var 1978-2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet, hvor han uddannede informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere, sproglige rådgivere, web-redaktører, pr-medarbejdere og trænere og undervisere i skriftlig og mundtlig formidling. Læs mere på KlausKjoeller.dk

2022. Roman

af Klaus Kjøller

Vi er i Danmark, år 2022. Agent Dan Home har trukket sig tilbage til landet for at nyde livet med sin lille søn, Harry, i rolige omgivelser. En dag opsøges han af den højt respekterede, netop pensionerede departementschef i Finansministeriet, Johannes High, som overtaler ham til at hjælpe sig med en opklaringsopgave: En ung, meget lovende, dansk forsker, Elisabeth Jansen, er død under mystiske omstændigheder i USA, kort efter at hun havde offentliggjort opsigtsvækkende resultater fra sin forskning i cellers livscyklus. Under opklaringen fandt det danske politi hurtigt ud af at Elisabeth Jansen stadig lever i København og ikke var i USA på det tidspunkt hvor hun påstås at være omkommet. Sagen blev derfor officielt droppet som en misforståelse. Da den danske PET-chef, Lizzie Bergstedt, trods dette fortsatte efterforskningen på eget initiativ, fik hun uformelt ordre fra justitsministeren om at “lægge sagen død”. Hun betroede sig herefter til sin gamle lærer og fortrolige, departementschef Johannes High. Dan Home tager til USA for at finde ud af hvad der er sket. Lidt efter lidt lykkes det trioen agent Dan Home, celleforsker, ph.d. Elisabeth Jansen og departementschef Johannes High at få løftet slørene for århundredets største politiske studehandel mellem en ledende dansk politiker og det verdensomspændende IT-firma NanoUniverse. Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. I 1978-2015 var han lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Har tidligere udgivet Dronningens hund (Hovedland 1999, e-bog 2014), Lingos lov (Hovedland 2005, e-bog 2014), Den åndelige Akse (Hovedland 2007, e-bog 2014) og Aktiv seer eller: Hvordan Steven Spielberg lærte mig at elske politikerne (KJOELLER.dk 2015, paperback og e-bog).

Demokrati – mindst ringe, men mest udsat

af Klaus Kjøller

Demokratiet er den mindst ringe styreform, fordi det er let at slippe af med politiske ledere, som tyranniserer befolkningen og kører landet i sænk. Men demokratiet er også den mest udsatte styreform. Udsat udefra, fordi diktaturer, étpartisystemer og præstestyrer har topstyrede mediesystemer, som indoktrinerer deres befolkninger mod demokrati. Udsat indefra, fordi skolens undervisning er præget af hallelujaer for demokratiets selvindlysende idealer, og derfor ikke klæder eleverne på til at argumentere mod den kritik mod demokratiet, som fremføres af politiske og religiøse grupper i landet. En kritik, som er blevet styrket de senere år, bl.a. som følge af mislykket integration af nytilkomne. Denne lille bog behandler fire af demokratiets mest ømme punkter: • Den frie, offentlige diskussion findes ikke. • Den officielle forventning om, at borgerne har ressourser (uddannelse, tid, motivation) til at fatte den politiske substans, strider mod den politiske kommunikations realiteter. • Den stærkeste argumentation i offentligheden er ikke sproglig, men udføres med vold. • Den enkelte vælger er kun én af demokratiets millioner af stemmer. Den enkelte vælgers indflydelse er i bedste fald minimal. Disse ømheder masseres ikke bare væk med hallelujaer for demokratiet. De er en kronisk del af virkeligheden. Men der er ingen grund til panik. Demokratiet er stadig det mindst ringe system. Men læs bogen, og gør demokratiet mindre udsat ved at give dets modstandere tørt på. Bogen henvender sig til den offentlige debat og til undervisningen i gymnasiet og højere niveauer.

Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begyndere

af Klaus Kjøller

Jo flere du kender, jo bedre muligheder har du. Måske. For nogle trækker ned, andre trækker op. Derfor gælder det om at kende de rigtige og ikke fylde sit liv med de forkerte. Når du skal have et godt job, skal have ny udestue eller finde en god tandlæge. Et netværk er det bedste smøremiddel, der findes. Uanset hvad du kører i, og hvor du kører hen. Det er også det mest effektive forsvar mod uretfærdighed og terror fra de netværk, som findes overalt. Denne bog lærer dig, hvordan du bygger dit netværk, og hvordan du bruger det, når det gælder. I privatlivet, på arbejdet, hvis du får ørerne i det offentlige maskineri, eller hvis du vil kaste dit liv i nye retninger. Det er en bog om sympati, venskab, hemmeligheder og kærlighed – og om alliancer, intriger, magtkampe og disciplin. Folk uden netværk er som fisk uden vand, orme uden jord og fugle uden luft. Kun genier og idioter kan overleve uden netværk. Og kun de heldigste lever godt uden. Folk uden netværk er lette ofre for netværks terror. Enhver leder ved det, enhver journalist ved det og enhver politiker ved det: Det afgørende er de personlige relationer. Så se at komme i gang. Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var i 1978-2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation. Denne bog, ”Netværk på godt og ondt. Magtmisbrug for begynder”, indgår i en trilogi. De to andre er ”Manipulation. En håndbog. 2. reviderede udgave – nu med indoktrinering, vold og hjernevask”, Borgen 2007 (9. Oplag, Gyldendal Business 2016; 1. udg. Borgen 1991) og ”(E-)Håndbog for undertrykte – med nøgle til kommissærernes bullshit”, 2013 (KJOELLER. dk 2015). Alle 3 bøger handler om magt og kommunikation og har form af selvhjælpsbog. Fokus i ”Manipulation” er på individets muligheder. Fokus i ”Netværk” er på det hemmelige holdarbejdes muligheder bag om alle formelle, officielle, lovlige systemer.I begge disse bøger handler det om at gøre kommunikationen så effektiv som mulig ud fra de mål, du har – alene og i samarbejde med andre.I ”(E-)Håndbog for undertrykte” er fokus på de rammer, magten sætter for kommunikationen. Læs mere om sammenhængen mellem bøgerne i kapitlet Efterskrift til magt3logien. Læs på KlausKjoeller.dk om disse tre bøgers forhold til andre bøger i forfatterskabet.

Den politiske komedies paradokser

af Klaus Kjøller

Vi bombarderes dagligt med budskabet om at verden er retfærdig. Enhver krimi og ethvert indslag i en tv-nyhedsudsendelse går ud på at de onde får deres straf og de gode deres belønning. Men det er propaganda. Den rå virkelighed er kaotisk og uretfærdig. Vi mærker det når vi rammes af et uheld, bare et lille et. Chokket skyldes at vi oplever hvor let tilfældigheden skærer gennem vores beskyttelse i form af en velkendt hverdag. Den normale kur mod rædslen er – hvis man stadig er i live – at fortsætte hverdagens ritualer, så godt som muligt – eventuelt suppleret med nogle nye som skal tjene til at styrke troen på at ”det ikke sker igen”. Denne bog beskriver demokratiet som en række ritualer, der skaber tryghed og mening blandt demokratiets borgere i en verden af kaos og tilfældighed. Dette kaos kan udtrykkes som en række kroniske paradokser som ritualerne til stadighed skal bortforklare eller mane væk til fordel for budskabet om at verden, samfundet og menneskelivet er retfærdigt og meningsfuldt. Og bare vi bevarer vores gode humør, så skal det hele nok gå. Den politiske komedies paradokser er fortsættelsen af Den politiske komedie (2011) som påviste hvordan især tv’s politiske nyhedsindslag og debatudsendelser gør det muligt for almindelige vælgere at forstå politik uden at forstå sagen. Den politiske komedies paradokser afdækker hvordan tv’s politiske dækning bekæmper kaos og frygt ved at opbygge og bevare en tro blandt Danmarks befolkning på at fornuften og retfærdigheden regerer. Den politiske komedies paradokser kan sagtens læses og forstås af en læser som ikke har læst og forstået bogen Den politiske komedie.

Det politiske sprog. Nødvendige løgne, platheder og bullshit

af Klaus Kjøller

Politikere er storforbrugere af sproget. For uden gode replikker og fængende mål, ingen politiker. Men politikeren ved også, at enhver vision og enhver plan, ja enhver offentlig udtalelse bliver et offentligt dokument i en usikker fremtid. Et dokument, som politiske modstandere og medier måske senere kan bruge som fældende bevis på, at man talte usandt, hyklede, løj eller bare tog munden for fuld og derfor fejlede. For verdens gang er svær at forudsige. Det er en udfordring for os alle, men især for politikere, fordi de ustandseligt er tvunget til at udtale sig om fremtiden. Og om, hvordan de vil ændre den til noget bedre. Derfor er det yderst fornuftigt i sine udtalelser at indbygge muligheder for at kunne klare uforudsete udviklinger. Og for at kunne retfærdiggøre nødvendige løgne. Og bag det hele handler det hele tiden om at score fire dyder: ærlighed, idealisme, stabilitet og kompetence. For uden dem, ingen vælgere. Det politiske sprogs egenskaber kan kun forstås ud fra kravet om, at en politiker skal score mest muligt af disse fire dyder i enhver situation i en usikker verden. Både i den nuværende situation og i enhver af de uendeligt mulige, uforudsigelige fremtidige situationer. Og samtidig redde verden. Det er ikke spor let. Derfor hatten af for politikerne, selv om deres sprog ofte er ulideligt – af særdeles gode grunde.

Image – effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation, 2.rev.udg.

af Klaus Kjøller

Dårligt sprog giver dårligt image. Og dårligt image giver færre kunder, faldende aktiekurser, skrumpende bevillinger og politisk svaghed. Og færre topkvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Du er til rotterne uden et godt sprog. For når kunder, borgere og aktiekøbere har øjnene nede i din tekst, mærker de mest intimt på deres egen krop dine værste og bedste sider. I ”Image” afsløres de sprog- og kommunikationsfejl som mange danske virksomheder, organisationer og deres topledere dagligt begår. Og det forklares konkret hvorledes fejlene kan behandles effektivt. Enhver som arbejder med sprog, er sin egen sproglige rådgiver. Benyt bogen til at give dig selv et sprogligt serviceeftersyn. Er du chef, kan du straks styrke din afdelings image ved at sætte fokus på afdelingens sprog og kommunikation. Og er du sprog- og kommunikationsrådgiver får du konkrete råd i bogen til hvordan du rådgiver bedre: Det er godt hvis du giver verdens bedste råd. Det bliver bedre hvis du overbeviser om at det bør gennemføres. Allerbedst er det hvis du sørger for at det bliver til virkelighed. Bogen er en opdateret, revideret udgave af ”Image – effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation” som udkom første gang i 1997. Bogen er skrevet til universitetsstuderende der uddanner sig til sprog- og kommunikationsrådgiver. Og den sætter fokus på rådgiverrollen: Hvordan overvinder du modstanden mod at følge gode råd? Men bogen er skrevet i en ”no bullshit”-stil, så den kan læses af enhver som ønsker at undgå almindelige kommunikationsfejl som mange organisationer dagligt begår. Bogen bygger på eksempler fra forfatterens virksomhedsrådgivning og på hans undervisning og vejledning af kommende rådgivere på Danskstudiet ved Københavns Universitet. Sagt om førsteudgaven, 1997: ”kan bruges i undervisningen på de videregående uddannelser, men med sin klare opbygning og fremstilling i lige så høj grad til selvstudium af ansatte i den offentlige administration og i private virksomheder.” (lektørudtalelse, Bibliotekscentralen) Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var 1978-2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Var i 1980’erne med til at opbygge - og var til 2015 ansvarlig for - en praktisk rettet underafdeling af Danskstudiet, hvor der bl.a. uddannes informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgivere, sproglige rådgivere, web-redaktører, pr-medarbejdere og trænere og undervisere i skriftlig og mundtlig formidling. Han var i 5 år leder af det største institut på Det humanistiske Fakultet på Københavns Universitet med over 100 lærere og over 1500 studerende. Han har skrevet ca. 50 bøger, bl.a. om at holde tale, skrive tekster, politikeres sprogbrug i tv, bureaukrat-sprog og om organisationernes og mediernes virkelighedsopfattelse. Mest kendt er bestselleren ”Manipulation. En håndbog” som er solgt i mere end 30.000 eksemplarer.

Snyd ikke dig selv ved eksamen, 2.rev.udg.

af Klaus Kjøller

Dette er den frækkeste, men også den mest nødvendige lærebog i vor tid. Alle hader eksamen. Den gør os nervøse og skræmte. Den tager vores værdighed fra os og giver os en karakter i stedet. I denne bog afsløres eksamen. Bogen ser eksamen fra elevens synspunkt. Uanset om eleven går i folkeskolen, på en ungdomsuddannelse eller på universitetet. Bogen siger skråt op til skolesystemets og undervisningsministeriets officielle præk om eksamen. I stedet går bogen direkte til sagen og lærer dig hvordan du bedst får det resultat du selv synes du fortjener. Gør eksamen retfærdig ved at gøre din forberedelse professionel: Læs denne bog, følg dens råd — og din fremtid er godt begyndt. Undgå at ærgre dig over at du ikke læste den før det var for sent: Læs den nu! Udkommet i 4 oplag allerede i 1990’erne. Trykt i 11.000 eksemplarer. Og nu også som e-bog og paperback med alle nødvendige opdateringer: ny karakterskala og computerens indtog i skolesystemet. Forfatteren trækker både på sine erfaringer fra sine tre børns skolegang, fra sine mange år som censor ved studentereksamen i dansk stil og fra sine indsigter som forsker i retorik og sprogbrug. Læs på KJOELLER.dk om Snyd ikke dig selv ved eksamens forhold til andre bøger i forfatterskabet.

Breaking Bullshit. Krimi

af Klaus Kjøller

Udkommer officielt d. 1/3 2017, men kan allerede nu købes af læsere, som ikke kan vente. Den sygemeldte kriminalassistent Anna S. Møller har meldt sig til et universitetskursus ved sprogforskeren Frank With, som hun er blevet fascineret af på tv. Men han dukker ikke op til undervisningen. Anna finder ham bestialsk myrdet på fakultetsgangen og flygter rædselsslagen hjem. Nogle dage efter finder hun ud af, at politiet ikke har modtaget en anmeldelse om mordet. Og at universitetet mener, at Frank With er rejst til sin indiske guru. Som det eneste overlevende vidne til mordet beslutter Anna S. Møller sig for at finde ud af, hvem der så brutalt og effektivt forhindrede Frank With i at møde frem til undervisningen. Og hvorfor. Romanen er selvstændig. Men to af de vigtigste personer i "Breaking Bullshit" er også hovedpersoner i "Kong Klaks sten" (1998, 2. rev.udg. 2004, 2014): Anna S. Møller og professor Helmuth Christophersen. En tredje hovedperson, studieleder, lektor Ivar Olavson, er også hovedperson i "Dronningens hund" (1999, 2014), "Lingos lov" (2005, 2014) og "Den åndelige akse" (2007, 2014). Pressen skrev bl.a.: ”Den er hylende morsom, og handlingen går over stok og sten, efter at en dansk forsker er fundet død på sit kontor på Københavns Universitet.” (Hans Larsen, Ekstra Bladet, om "Kong Klaks sten".) ”Den er både veloplagt og vittig, og man sidder og klukker undervejs – mens man spekulerer på, om det vitterligt vil lykkes forfatteren at binde alle trådene sammen til sidst. Men det gør det faktisk.” (Flemming Andersen, Aktuelt, om "Dronningens hund".) ”Der er knald på lektor Kjøller i denne groteske romansatire over kommunikation og manipulation i det politiske liv.” (Lars Hørby, Ekstra Bladet, om "Lingos lov".) Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. 1978 - 2015 var han lektor på Københavns Universitet, hvor han uddannede sprog- og kommunikationsrådgivere. Institutleder 1994 – 1999, studieleder 2007 – 2009. Har foruden ti romaner skrevet ca. 40 fagbøger.

”Tak fordi du kom”. Realityshowet DEMOKRATI

af Klaus Kjøller

Vælgerne i demokratiet er gode nok, som de er. Alle vælgerne. Vælgerne er superkompetente. Men deres kompetence er en anden end kompetencen hos en kommentator på TV 2 News. Eller hos en, der studerer statskundkab, økonomi, jura eller ad-ministration på et universitet. Vælgerne er eksperter i at vurdere politik som realityshow: Hvilken politiker er moralsk bedre eller teknisk dygtigere end andre? Hvilken politiker har den politik, som er bedst? Realityshowet Demokrati gør politik interessant og forståeligt, uden at det er nødvendigt at interessere sig for og i detaljer forstå de sager, som politik handler om. Realityshowet Demokrati gør demokratiet muligt. Og til en succes hos vælgerne. Derfor er realityshowet Demokrati demokratiets vigtigste institution. Fri, hemmelige valg, Folketing og en fri presse giver ikke i sig selv demokrati. Kun realityshowet Demokrati giver det hele mening. Det gør samtidigt realityshowet Demokrati til demokratiets mest foragtede institution. Foragtet af den politiske elite, som styrer medier og politiske partier. En elite, som kæmper absurd-komisk for at gøre demokrati til noget finere og mere indviklet end et realityshow, som let forstås af enhver. Samtidig med at de spiller hovedrollerne i realityshowet og dagligt praktiserer det, de jamrer over. Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Siden 1973 har han skrevet ca. 25 bøger om demokratiet, bl.a. 'Spindoktor', 'Den politiske komedie', 'Aktiv Seer' og 'Det politiske sprog'.

Foredrag Frit! Kvantetaler i en tid med kvantecomputere og fiskekvoter

af Klaus Kjøller

Bogen rummer en række unikke foredrag holdt af den danske foredragsholder som forleden på TV dukkede op i en ørken i Mongoliet sammen med sine tilhørere. Før han blev kendt, har han i mange år – ubemærket af offentligheden – holdt foredrag i hele landet. Også i nogle af landets fineste forsamlinger, bl.a. Folketingets præsidium, Videnskabernes Selskab. Et foredrag (i Dansk Sprognævn) er overværet af Hendes Majestæt Dronningen. De unikke foredrag er blevet optegnet af en ukendt, anonym ildsjæl som har fulgt foredragsholderen i længere tid. Blandt foredragene er bl.a.: • Taler man bedst i modvind eller i medvind? (Holdt på seminar for TV 2’s studieværter). • Om foredrag som virksomhed (Holdt i anledning af beskæftigelsesprojekt for langtidsledige i Allinge-Gudhjem kommune, Bornholm). • Kvalitativ kvanteforklaring af demokratiets intimblokade, eller: Hvorfor er der så mange tumper i politik? (Demokratisk Forum, Brovst). • Findes der en femte dimension? (Begyndt på Engholmskolen, Allerød, for Folkeuniversitetet i Aarhus. Endt i Gobi-ørkenen, Mongoliet). Foredragsholderen har dog svært ved at holde sig til emnerne. Og det er ikke klart om han overhovedet ønsker det. Han gribes af associationer og improviserer frit. Ofte med kraftige reaktioner fra publikum.

Tal folket op til dåd. Håndbog for politiske talere

af Klaus Kjøller

Hvis du allerede er politiker eller leder, så find ideer i bogen til, hvordan du kan nå længere med dine taler. Og hvis du ikke er politiker eller leder, men gerne vil være det eller bare højere op i hierarkiet, så lad bogen løfte dig opad. Og hvis du ikke drømmer om storhed og ære, men bare er i panik, fordi du skal holde en tale, som overbeviser din grundejerforening om, at vejbump bør indføres, så kan bogen sikre din overlevelse. Find gennem bogens øvelser dine stærke og svage dyder. Og afslør den fortælling, som din persontype anslår i tilhørerne. Lær ydmyghed ved at indse, at folk altid overbeviser sig selv langt bedre, end den mest geniale og veluddannede taler kan. De tilpasser det, du siger, til deres egen private virkelighed, til medievirkeligheden og til de erfaringer, de har. Din tales virkning afhænger derfor af, hvor god du er til at lade tilhørerne selv afsløre det, du er ude på at overbevise dem om. Lær også, hvordan du vinder en debat – aldrig med abstrakte begrebsudredninger, men med slående eksempler og metoden Q = A + 1. Og lær af gode eksempler: Winston Churchills tale d. 8. juni 1940 ”This was their finest hour”, Anders Fogh Rasmussens ”Smagsdommertale”, Martin Luther Kings ”I have a dream”-tale. Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var i 1978-2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet og underviste bl.a. i mundtlig kommunikation. Han har i mere end 45 år skrevet bøger om sprog og påvirkning. Og har siden 1991 holdt mange foredrag rundt om i landet.

Den politiske komedie

af Klaus Kjøller

 Det er velkendt at politik igennem de seneste årtier mere og mere er blevet et anliggende for professionelle. Vi er gået ”Fra folkestyre til markedsdemokrati”. Partierne skal nu konkurrere om at komme i medierne med deres budskaber, hvor de tidligere havde en partiavis til rådighed. Den politiske kommunikation udgår derfor i stigende omfang fra en elite af politikere, rådgivere og journalister til vælgerne, der ikke deltager aktivt i politik – udover at være vidner til det daglige tæppebombardement af nyheder, katastrofer, reformplaner på tv, i nyhederne og måske finder deres egne nyheder på nettet eller læser en avis. Politik er sprogbrug. Politik handler igen og igen om, hvad der skal formuleres eksplicit, og hvad der skal underforstås. At formulere det underforståede, er den stærkeste politiske handling der findes. Når noget er underforstået, så er enhver overladt til selv at gætte gåder. Og det gør man så. I Øst og Vest. Valget i politik består derfor altid i at afgøre, hvad der skal formuleres eksplicit og hvad der skal forblive uformuleret. Politik handler kort sagt om at finde de rette replikker og de rette fortielser med rettidig omhu. Dette er hvad Klaus Kjøller her i bogen forsøger at kaste lys over. I Den politiske komedie analyseres en række eksempler på politikeres og andres sprogbrug. De fleste af eksemplerne er fra de seneste år. Kunsten er at begribe, hvad det er man forstår i politik, når man ikke fatter økonomi, jura og administration. Det politiske sprogs grundregler ligner og er nærmest identisk med sproget i en komedie eller tragedie, og enhver politisk situation styres efter nogle grundregler, som også gælder på teatret. Rollerne, sproget, komedien udgør det centrale i den politiske kommunikation. Fat det, siger Kjøller i sin humoristiske, men samtidigt overbevisende gennemgang. Klaus Kjøller er lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug, og har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation og dertil en håndfuld romaner, f.eks. Kong Klaks sten (2004) og Den åndelige akse (2007). 

Kong Klaks sten

af Klaus Kjøller

En forsker findes død, kort efter at han er vendt hjem fra KGBs arkiver i Moskva med afslørende nyt om gamle kolleger. Samtidig: For at forpurre tysk-svenske planer om at afskaffe dansk som officielt sprog i EU sendes John Kjeldsen på hemmelig mission ind i Sverige. Opgaven er at finde og hjembringe en runesten. På stenen er hugget en gammel traktat, som placerer dansk som hele Europas fælles sprog. John Kjeldsen henter håndfast hjælp hos sin ven, kronprins Frederik, som er på jagt efter dronning Margrethe den I´s festkjole, som opbevares i Uppsala Domkirke. Med svenske hærstyrker i hælene bipper en sms-besked ind på Frederiks mobil. Den er fra Mary, som lander om få minutter i Stürup Lufthavn i Skåne. Kan Frederik nå at hente Mary helt hjem til Danmark? Og hvem finder først runestenen - hvis den i det hele taget eksisterer?

Lingos lov

af Klaus Kjøller

I dagene op til afstemningen om den ny og stærkt forbedrede EU-traktat i 2007 begynder regeringens stærke kort, den unge justitsminister Ann Jepsen at få black-outs. Ved flere lejligheder taler hun uden rigtigt at vide, hvad hun siger. Statsministeren og hans rådgivere afslår imidlertid hendes bøn om at tage orlov, og de overtaler hende til at fortsætte til efter afstemningen. Få timer efter forsvinder Ann Jepsen. Er hun stukket af fra ræset, eller er hun brudt sammen? Eller myrdet? Alle midler sættes ind for at hindre, at skandalen når ud i medierne på kampagnens sidste dag. Samtidig har statsministeren i en tv-debat været nødt til at invitere lektor Ivar Olavson til at følge samarbejdet mellem regeringschef og rådgivere på nærmeste hold. Det sker som led i regeringens åbenhedskampagne og ud fra et ønske om effektivt at stoppe al sladder om spindoktorer og manipulation af medier. Ivar Olavson finder ikke alene ud af, at justitsministeren er myrdet, han begynder også på egen hånd jagten på morderen.

Den åndelige akse

af Klaus Kjøller

Få dage inden folketingsvalget 2008 bliver åbenheds-ombudsmanden Ivar Olavson kidnappet. Og de fundamen-talistiske kidnappere kræver ikke blot de danske tropper hjem fra Afghanistan, men også offentliggørelse af hidtil hemmelige lydoptagelser fra statsministerens kontor. Statsministeren afviser kravene og får opbakning fra alle politiske partier til at indføre begrænsninger i pressefriheden - så længe gidselaffæren kører. Den politiske enighed bryder dog snart sammen, og gidselaffæren fylder som forventet hele valgkampen. Statsminister Alex Ota Poulsen og hans spindoktor, Bart Smilas, søger med alle midler at forhindre et jordskredsvalg til fordel for ekstremistpartierne. For at afværge truslen mod demokratiet går dronningen på skærmen og appellerer til gidseltagerne. Som frafalder ét af kravene. Imens samler Ivar Olavson i sit fangenskab beviser på, at gidseltagerne i virkeligheden ikke er muslimske fanatikere. Men hvem er det så, der står bag truslen mod demokratiet? Vil det lykkes Ivar Olavson at slippe levende ud og overbevise medierne og befolkningen om svindlen? Og afsløre de skyldige? Klaus Kjøllers forfatterskab er delt i en række bøger, der handler om retorik og manipulation, og så en række fabulerende, satiriske og ´skøre´ romaner, der imidlertid har samme grundtema: Manipulation.

Sprogets vej til sindets fred

af Klaus Kjøller

Igennem flere tusind år har man vidst, hvor vigtigt det er at kunne udtrykke sig godt.      Især hvis man indtager en betydningsfuld plads i samfundet, må man kende sit sprog godt. Man må kende ordenes nuancer, så man hverken siger for lidt eller siger for meget. Man må vide, hvordan man taler med vægt og skaber sympati omkring sin sag. Man må kort sagt beherske de sproglige overtalelsesteknikker.      Studiet af disse ting kaldes retorik.      Denne gennemreviderede udgave af SPROGETS VEJ TIL SINDETS FRED – VERSION 2.0 giver konkrete anvisninger på, hvordan man kommunikerer på magtens præmisser og på den måde griber og beholder magten. Her lærer man, hvor vigtigt det er at tale langsomt - man taler altid hurtigere end man tror – her er råd om at tale udenom, fordi det er klogere aldrig at kalde en spade for en spade – her er anvisninger på at bruge mange ord og således døve modtagerens modstandskraft, og her er tips om gerne at tale længe, men ikke alt for længe – for deri ligger kunsten.      Som altid hos Klaus Kjøller er der en dobbelt bund og masser af ironi og satire. På den måde understreger han, at bogens analyse af sprog bruges hver evig eneste dag af magthaverne, men også at man som læser kan gardere sig mod at blive voldført, hvis man kender til spillereglerne.      Klaus Kjøller er lektor på Nordisk institut, hvor han forsker og uddanner sprog- og kommunikationsrådgivere. Han har skrevet en lang række bøger, heriblandt bøger om manipulation, spindoktorer og netværk. Denne bog er en stærkt revideret udgave af forfatterens bog af samme titel, som udkom i begyndelsen af 1980’erne.